LEDEN

37 leden biodiversiteit

 1. ESTI

  ESTI (Ecosystem Services Trading Initiative) is een initiatief vóór kleine & middelgrote boeren (wereldwijd) !!
 2. VanHier

  Met biocirculair design dragen we bij aan klimaat- en natuurherstel, verwaarden we organische reststromen en veranderen we de wegwerpcultuur
 3. ARBRES Voedselbossen

  Samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt realiseren we voedselbossen en leren ze om er zo zelfstandig mogelijk in te werken.
 4. Vrienden van Velhorst

  Duurzaam agrarisch beheer voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en producten waarbij we mensen en maatschappij betrekken.