LEDEN

43 leden groene stad

 1. Respace

  Respace is een innovatief bouwsysteem voor snelle, voordelige en duurzame herbestemming van leegstaand vastgoed
 2. MeerDelen

  MeerDelen is een burgerinitiatief voor meer groen in Amsterdam-Oost door schone deelmobiliteit. Samen eigenaar van data, auto's en fietsen!
 3. Fungi Factory

  Fungi Factory kweekt paddenstoelen op Utrechtse reststromen. Samen met lokale partners werken we aan een stad zonder afval.
 4. Solarix City Design

  Solarix geeft energie aan mensen. Groene zonne-energie koppelen we aan schoonheid en slimme toepassingen in de huid van gebouwen.
 5. Rooftop Revolution

  Rooftop Revolution legt nieuwe natuurgebieden aan middenin Nederlandse steden. Waar? Op het grootste braakliggende terrein: de daken!