LEDEN

37 leden groene stad

 1. MeerDelen

  MeerDelen is een burgerinitiatief voor meer groen in Amsterdam-Oost door schone deelmobiliteit. Samen eigenaar van data, auto's en fietsen!
 2. Fungi Factory

  Fungi Factory kweekt paddenstoelen op Utrechtse reststromen. Samen met lokale partners werken we aan een stad zonder afval.
 3. Forest Wool

  Een materiaalgericht onderzoek naar mogelijke toepassing van een bijproduct; dennennaalden.
 4. Solarix City Design

  Solarix geeft energie aan mensen. Groene zonne-energie koppelen we aan schoonheid en slimme toepassingen in de huid van gebouwen.
 5. Rooftop Revolution

  Rooftop Revolution legt nieuwe natuurgebieden aan middenin Nederlandse steden. Waar? Op het grootste braakliggende terrein: de daken!
 6. Waste Works

  De Circulaire Economie aanjagen door Stoeptegels van gerecycled plastic en circulair beton!
 7. Ecorad

  Een rijke biodiversiteit aan groen zorgt voor een mooi en gezond straatbeeld en goed werkende ecosystemen in woonwijken.
 8. Polimarble

  Polimarble is een circulair gerecycled plastic met marmer look. Geschikt voor duurzame toepassingen in meubilair en product design