Vrienden van Velhorst 

Duurzaam agrarisch beheer voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en producten waarbij we mensen en maatschappij betrekken.

Op Landgoed Velhorst hebben wij, Winny en Arjen van Buuren, afgelopen december een pachtovereenkomst met Natuurmonumenten getekend. Op 85 ha zijn we een natuurinclusief landbouwbedrijf gestart waarbij er gewerkt wordt met een gesloten kringloop en bijgedragen wordt aan een gezonde bodem en gezond voedsel door het verhogen van de natuurwaarden en biodiversiteit. Maar wat houdt dit nou precies in, natuurinclusief? Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- èn ecosysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving (het 'natuurlijk kapitaal') en integreert die in de bedrijfsvoering. Op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur en praktijkervaringen is een aantal natuurinclusieve maatregelen voor akkerbouw geanalyseerd op hun effecten op biodiversiteit, milieu, klimaat en bedrijfseconomie. Voor de akkerbouw gaat het om maatregelen als het verruimen van het bouwplan, niet-kerende grondbewerking, groenbemesters en akkerbedekking in de winter en akkerranden. De teelt bestaat uit aardappelen, groenten en granen. Om de akkers zijn bloemrijke akkerranden van 6 meter aangelegd voor nuttige insecten, bijen en vogels. Daarnaast wordt er luzerne en klaver geteeld voor het verbeteren van de bodemstructuur en het binden van stikstof vanuit de lucht. Het stro wordt na de oogst van de granen verwerkt tot balen. Dit stro wordt in de winter onder de koeien en schapen gestrooid om op te liggen. Samen met de mest wordt het in het voorjaar verwerkt tot compost en weer uitgestrooid op het land om zo de planten te voorzien van de nodige nutrienten en het verhogen van de organische stof in de bodem. De organische stof houdt vocht vast en dient eveneens als voedsel voor het bodemleven. De granen zoals haver, tarwe en triticale worden verwerkt tot muesli, broodmeel en krachtvoer voor de koeien zodat we geen voer hoeven aan te kopen. Van het meel gaan we in de winter brood bakken. De producten (aardappelen, groenten en vlees) worden lokaal afgezet aan een supermarkt welke werkt met personeel die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en aan de leden van Vrienden van Velhorst. De leden verbinden zich aan onze onderneming voor een kleine bijdrage waarna ze 4x per jaar een educatieve rondwandeling krijgen evenals 10% korting op de producten.

Samengevat, de biodiversiteit wordt verhoogd door de aanwezigheid van bloemrijke akkerranden, kruidenrijke graslanden, oude graansoorten die geteeld worden op akkers met een lage bemesting waardoor kruiden weer de kans krijgen om te bloeien, de bodemdiversiteit wordt verhoogd door niet kerende grondbewerking en het gebruik van stalmest, de teelt van vlinderbloemigen voor betere bodemstructuur en vasteggen van stikstof. Vanwege het feit dat ons bedrijf biologisch gecertificeerd is gebruiken we geen kunstmest, chemie of genetisch gemanipuleerde zaden. Omdat de producten lokaal afgezet worden spreken we van een korte keten en is dit dus duurzaam. Tevens investeren we in een duurzame samenwerking met onze klanten door 4x per jaar een educatieve wandeling aan te bieden zodat men op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op ons bedrijf en het landgoed. Tot slot hebben we geen externe input maar is onze bedrijfsvoering gesloten dus een voorbeeld van kringlooplandbouw. Onze reststromen gaan naar onze varkens zodat we geen afval hebben.

Nieuwsgierig naar de ontwikkelingen? Neem dan een kijkje op onze website

Profile picture for user arjen.vanbuuren_93588
Arjen
Auteur
Arjen is een bevlogen ondernemer en docent aan de Aeres Hogeschool die inspireert, verbindt en begaan is met de natuur, milieu en het landschap. Hij runt een natuurinclusief biologisch gemengd bedrijf op Landgoed Velhorst in Lochem. Kennis delen, innovatie en denken in oplossingen in plaats van problemen is zijn motto.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website