VanHier 

Maakt biomaterialen van Nederlandse natuurlijke reststromen voor interieurbouw, meubels en productontwerp.
BioM met rietmaaisel

Met VanHier dragen we bij aan een regeneratieve economie met BioMaterialen en Bio(based) Design.

We ontwikkelden een recept en productiemethode zodat lokale, groene reststromen die momenteel worden verbrand of gecomposteerd, worden verwerkt naar plaatmateriaal. Dit materiaal noemen we BioM.

1. Van biomassa naar materialen

Groene reststromen (biomassa) en snelgroeiende gewassen worden hoogwaardig ingezet als materiaal voor de interieurbouw (o.a. wand- en plafondafwerking), meubels en productontwerp. We persen platen die op diverse manieren kunnen worden toegepast binnen interieurbouw.

2. Bouwen van circulaire waardeketen

Door deel te nemen aan Nederlandse ketenprojecten dragen we bij aan regeneratie van klimaat en biodiversiteit. VanHier is de schakel tussen boer en maker/bouwer, we worden onderdeel van een nieuwe (bio)circulaire keten.

3. Biocirculair product design

Met lokaal gemaakte Bio(based) Design producten maken we consumenten bewust van de onhoudbare wegwerpcultuur. Producten met een lokale identiteit; we vertellen het positieve verhaal.  

Duurzame impact

De meubel- en interieurbouwsector staat voor een interessante uitdaging op het gebied van plaatmateriaal. Momenteel belandt in Nederland elk jaar 700 miljoen kilo behandeld en onbehandeld plaatmateriaal op de afvalberg waarvan maar een zeer beperkt deel hoogwaardig benut wordt. VanHier ziet daarom in deze sector kansen: alleen al in Nederland wordt per jaar 65 miljoen vierkante meter aan binnenwand-afwerking verbruikt.

Eigenschappen

BioM is een vormbaar & buigbaar materiaal wat kan worden gelamineerd (meerdere lagen) om sterkte-eigenschappen te verkrijgen. Het is daarnaast toepasbaar als fineerlaag met een decoratief effect. Vochtafneembaar, recyclebaar maar ook afbreekbaar, geschikt voor binnen toepassingen. Zie hieronder een video van het ontwikkelproces.

 

CO2 besparen en opslaan in bouwmaterialen

De mogelijkheden van onze innovatie BioM zijn legio, zo kunnen we agrarisch-, tuinbouw- en natuur afval uit Nederland verwerken. Maar ook snelgroeiende gewassen en natte teelten zodat we CO2 opruimen en vastleggen.

Een belangrijk ingrediënt is cellulose van olifantsgras. Olifantsgras kan ieder jaar worden geoogst en slaat per hectare vier keer meer CO2 op dan bomen.

Lokale werkgelegenheid

VanHier draagt bij aan de lokale werkgelegenheid door biomaterialen te produceren via lokale productie-units. Groene reststromen worden zo dicht als mogelijk bij de bron verwerkt naar plaatmateriaal wat ook weer lokaal toegepast gaat worden.

Biodiversiteit- en klimaatherstel

We dragen tevens bij aan biodiversiteit- en klimaatherstel door in te zetten op de teelt van snelgroeiende gewassen (o.a. hennep, olifantsgras, vlas). Boeren gaan naar een beter verdienmodel en we leggen CO2 vast, win-win. In veenweidegebieden zou natte teelt (o.a. lisdodde, riet) kunnen zorgen voor grondstoffen en (bouw)materialen zodat het grondwaterpeil kan worden verhoogd om bodemdaling tegen te gaan.

Tegengaan wegwerpcultuur

De Westerse wereld leeft in een wegwerpcultuur: massa’s producten die vanuit o.a. China naar ons toekomen en we relatief snel afdanken omdat de identiteit, emotie en waardering ontbreekt. Door het productontwerp aan te passen aan de locatie (lokale identiteit) verwachten we dat onze biocirculaire designproducten niet snel zullen worden afgedankt.

Profile picture for user Klaske
Klaske
Auteur
Klaske Postma, biomateriaal ontwerper. In 2018 ben ik Regeneration Design gestart: klimaat- en natuurherstel alsmede sociaal maatschappelijk herstel is de stip aan de horizon. Ik stel mij voortdurend de vraag: hoe kunnen we materialen en grondstoffen circulair en regeneratief inzetten? In 2020 startte ik VanHier, de startup die lokale biomaterialen van natuurlijke reststromen mogelijk gaat maken.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website
Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 315 leden