Tuinderij de Voedselketen 

Ontwikkelen en beschikbaar stellen van praktische kennis voor de bevordering van natuurinclusieve landbouw.

Het kenniscentrum is een inspiratieplek voor reguliere boeren die duurzamer willen gaan produceren. Het hart van het kenniscentrum is gelokaliseerd op de Pallande 1 in Oirschot. Fysiek wordt dat de Vlaamse schuur met aangrenzende permacultuurtuinderij op het terrein van de Pallande Hoeve. Hier beleef je de permacultuur met al je zintuigen: horen, ruiken, zien, voelen en proeven. 

Permacultuur is een ontwerpsysteem dat inzicht in ecosystemen combineert met traditionele land- en tuinbouwkennis en een op wetenschap gebaseerde methodiek. Permacultuur is sterk geworteld in een ethische visie op een ecologische en eerlijke wereld. Met het kenniscentrum laten we zien dat permacultuur een serieus alternatief is voor de huidige manier van voedsel produceren. 

Vanuit het kenniscentrum wordt de informatie die op de verschillende proeftuinen wordt opgedaan geïntegreerd tot direct in de praktijk toepasbare methoden en technieken. In fieldlabs worden en zijn verschillende permacultuurdoeltypen gerealiseerd waar deze kennis wordt toegepast en ontwikkeld:

  • Tuinderij (groenten, zacht fruit en hard fruit); Pallande Hoeve
  • Noten voedselbos met akkerbouw
  • Mob Grazing (duurzame rundveehouderij)

Het unieke van de tuinderij is de toepassing van puur plantaardige bemesting en biedt daarmee een oplossing voor de huidige afhankelijkheid van dierlijke bemesting in de landbouw.

De tuinderij is een bestaande onderneming, voor het noten voedselbos en mobgrazing zoeken we ondernemers die dit (onder begeleiding) op willen gaan zetten. Het kenniscentrum is een onderneming in oprichting.

De kennis wordt vermarkt door advies aan ondernemers maar ook natuurbeheerders, beheerders van de openbare ruimte en overheden. De ontwerpprincipes van Permacultuur zijn naast in de landbouw ook goed toepasbaar in het ontwerp van infrastructuur, woningen en gemeenschappen. Daarnaast worden er cursussen, workshops en lezingen georganiseerd gericht op zowel professionals als particulieren.

Uitgaande van een circulair verdienmodel creëer je ook waarde op ecologisch vlak: biodiversiteit,  schoon water, vruchtbare bodem die koolstof bindt, schone lucht!  Een belangrijke waarde van ons kenniscentrum is dus de kennis die we ontwikkelen voor het ontstaan van een circulaire landbouw en het op gang brengen van een circulaire economie. 

Profile picture for user tuinderij_84801
Alex
Auteur
Alex Schreiner en Linder van den Heerik zijn de ondernemers van Tuinderij de Voedselketen - een kleinschalige tuinderij waar de principes van permacultuur in de praktijk worden toegepast.

Alex en Linder zijn sinds enige jaren actief in de permacultuur transitie beweging in Nederland en waren betrokken bij de opzet en organisatie van het Permacultuur Magazine en Permacultuur Festival. Alex is de tuinder van de Voedselketen, Linder verzorgt cursussen en workshops permacultuur ontwerp en natuurlijk moestuinieren.

Stan Kerkhofs is een ondernemende verbinder met hart voor water, landbouw en natuur. Ik geniet er van als ik een bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Ik geloof dat iedereen een talent heeft dat hij of zij graag inzet voor zijn directe leefomgeving. Samen bouwen aan je buurt voor de huidige generaties en de generaties na ons daar krijg ik energie van. De ervaring die ik opgedaan heb als districtshoofd, projectmanager en adviseur bij Rijkswaterstaat zet ik graag in voor de publieke zaak en voor ondernemers als Alex en Linder die duurzaam ondernemen.

Samen zijn we het 'Kennisentrum voor Permacultuur' en leveren we een concrete bijdrage aan de transitie van de huidige landbouw naar natuurinclusieve landbouw.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social