Terra Nova Minimaatschappij 

Hoe ziet de ideale wereld eruit, als je alles mag bepalen? Op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen met dit dialoogspel!

Terra Nova Minimaatschappij

'Met wie deel je je vis? Hoe lang voed je je zieke kampgenoot met jouw eten? Ben je bereid nieuwelingen op te nemen op jouw eiland?' Terra Nova is een spel dat lastige maatschappelijke thema’s naar de belevingswereld van kinderen brengt. Aan de hand van een verhaallijn op een onbewoond eiland discussiëren ze over hun ideale samenleving. De kinderen wegen kritisch hun opties af, verplaatsen zich in een ander en worden uitgedaagd door morele dilemma's - maar wel in leuke en veilige spelsituatie. In hun enthousiasme verkennen kinderen wat voor hen ‘juist’ is en wat niet. Relevanter dan ooit, want steeds meer leerkrachten vragen zich af hoe ze omstreden onderwerpen bespreekbaar moeten maken in de klas. De missie van Terra Nova is dat zoveel mogelijk kinderen aan de slag kunnen met burgerschap op een manier die hen bijblijft. Dat ze een open gesprek aangaan met leeftijdgenoten en zelf op zoek gaan naar wat er nodig is om duurzaam samen te leven. Ook zorgt het voor uitwisseling: kinderen ervaren dat verschillende ideeën naast elkaar kunnen bestaan en er meer dan één antwoord (of politieke inslag of religie) juist kan zijn. Zie kinderen in actie in deze video: https://vimeo.com/236410529 En volg het laatste nieuws rondom Terra Nova op www.facebook.com/terranovaminimaatschappij

Terra Nova biedt het onderwijs een uitdagend spel waarbij kinderen vaardigheden voor de samenleving van de toekomst kunnen onderzoeken en eigen kunnen maken. Waarom is dit nodig? 1. Ruimte voor andere kwaliteiten Is het niet vreemd dat je op Cito-toetsen niets hebt aan vaardigheden als samenwerken, creatief denken of een ondernemende houding, maar dat deze vaardigheden wel belangrijk zijn voor de rest van je leven? In het Nederlandse onderwijs ligt veel nadruk op meetbare resultaten. Voor leerlingen betekent dit dat onderwijs soms gereduceerd wordt tot een cognitief kunstje: snel onthouden, opschrijven en weer vergeten. De betekenis voor en aansluiting op het echte leven is dan zoek. Voor een sterke samenleving met zelfredzame en ontplooide individuen zou er op school meer ruimte moeten zijn voor vaardigheden die belangrijk zijn voor leven in de hedendaagse en toekomstige samenleving. Minister Asscher zegt hierover: “Door robotisering zal het onderwijs moeten veranderen. Niet trainen op routine, maar op het onverwachte. Niet op feiten, maar op creatief analyseren en nieuwe wegen zoeken.” Om te gedijen in een veranderende samenleving is het belangrijk telkens opnieuw opvattingen te kunnen evalueren. ‘Sta ik hier nog wel achter, is dit nog steeds de beste manier?’ Naast het aanleren van vaste denkwijzen verdient ook het oefenen met kritische meningsvorming aandacht. Bij Terra Nova zie je dit bijvoorbeeld terug aan het einde van elke les: dan stemmen leerlingen op wiens eiland ze het liefst willen wonen. Winnen gebeurt dan niet door middel van een puntensysteem, of een docent die aanwijst wie het goed heeft gedaan, maar doordat leerlingen zich afvragen in welke ideeën en waarden ze zich het meest herkennen. 2. Burgerschap beleven Voor een samenleving die scheidingen tussen groepen kent is het belangrijk om te ervaren dat ‘goed samenleven’, waarbij verschillende opvattingen naast elkaar kunnen bestaan, voordelen kan bieden. Daarom zou werken aan burgerschapsvorming, niet alleen het leren erover maar ook het beleven ervan, laagdrempelig gemaakt moeten worden. Met Terra Nova gaat burgerschapsvorming verder dan het kennen van de staatsinrichting: het geeft kinderen de kans zelf af te wegen wat er nodig is voor een goedwerkende democratie. Hoe gaan ze bijvoorbeeld om met een opstand, eenzame ouderen, of diefstal uit de voorraadpot?

Terra Nova is begonnen als afstudeerproject voor de Design Academy Eindhoven. In die tijd zijn er diverse prototypes ontwikkeld en hebben op verschillende basisscholen pilots plaatsgevonden. Na veel enthousiaste reacties en interesse is het tijd dat kinderen in heel Nederland gebruik kunnen maken van Terra Nova. Het leermiddel is nu klaar om de laatste ontwikkelstappen te maken. Dit betekent het gereedmaken voor productie en verspreiding op scholen. Voordat kinderen er mee aan de slag kunnen gaan moeten scholen eerst bekend worden met dit nieuwe leermiddel en weten hoe en waarvoor ze het kunnen inzetten. Daarvoor is vooral publiciteit belangrijk. Bovendien moet er een vertaalslag worden gemaakt van het huidige prototype naar een echt toegankelijk leermiddel wat docenten breed kunnen en willen inzetten. Voor deze ontwikkelingen zijn fondsen nodig: bijvoorbeeld voor het uitbreiden en testen van thema’s, voor het klaarmaken van materiaal voor productie, voor (grafisch) ontwerp en het opstellen van de docentenhandleiding. Tot slot wil ik na veel interesse uit het vo, mbo en hbo de mogelijkheden onderzoeken voor een algemene versie van Terra Nova: niet specifiek gericht op jonge kinderen, maar op mensen van alle leeftijden die willen ervaren hoe hun versie van de ideale samenleving zou werken. Naast publiciteit en fondsen zou ik voor de ontwikkelstappen nog de kennis en hulp kunnen gebruiken van een: - tekstschrijver voor de handleiding - onderwijskundige voor een effectmeting van de tool - spelexpert die een kritische blik willen werpen op de spelvorm - mensen met een achtergrond in pedagogiek/didactiek die mee willen denken over de uitbreiding van de opdrachten

Terra Nova is ontwikkeld met behulp van leerlingen, leraren en andere onderwijsprofessionals. Ook voor de laatste stappen is samenwerking met de toekomstige gebruikers belangrijk! Op het programma staat: - Een samenwerking aangaan met een educatieve uitgever en/of distributeur, zodat Terra Nova scholen in Nederland op de juiste manier kan bereiken (nu in gesprek). - De laatste ontwerpstappen maken met leerlingen en docenten, zoals het opstellen van de handleiding en het uitbreiden en nogmaals testen van de inhoud (met ondersteuning van het Amsterdamse social design platform ‘the Beach’). - Het laten produceren van het spel bij de juiste producenten (nu in gesprek). - Het geven van workshops op scholen ter introductie van Terra Nova - Mogelijk het opzetten van een effectmeting

Profile picture for user info_61702
Lisa
Auteur
Als 'social designer' ontwerp ik oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, sámen met gebruikers. Ik verdiep me graag in de wereld van de doelgroep en zoekt vanuit daar met hen naar mogelijkheden. Met name kinderen inspireren mij, met hun open en vooruitstrevende blik.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social