studiojux.org 

Studiojux.org is een incubator voor verduurzaming van de lifestyle industrie.

Studiojux.org is een incubator voor verduurzaming van de lifestyle industrie. Door het delen van netwerk, kennis, vaardigheden en kapitaal werken wij aan het vergroten van vraag naar en aanbod van duurzame lifestyle producten.

Ons uiteindelijke doel is het verhogen van het welzijn van mensen en natuur in producerende landen door de kansen van duurzame productieplekken te vergroten. Het verlagen van de drempel voor ondernemers om duurzaam te ondernemen is hierbij niet alleen een nevendoel, maar ook een middel.

Lifestyle-producten worden vaak in lagelonenlanden gemaakt. Landen waar enorme ontwikkelingsuitdagingen aanwezig zijn. Het werk en het geld dat de lifestyle-industrie met zich meebrengt, kan vele kansen creëren voor deze landen en hun inwoners. Helaas is het tegendeel waar, zoals recente rampen in Bangladesh en Cambodja aantonen. Studiojux.org gaat dit tegen door duurzame initiatieven te ondersteunen die wél bijdragen aan de ontwikkeling van lagelonenlanden.

Onze dromen zijn groot, de uitvoer gefaseerd. In de eerste fase richten we ons op de fabriek studio Nepal in Nepal. Deze willen we zo uitbreiden, dat deze een voorbeeldfunctie krijgt voor de productieplekken in de vervolgfases. Tegelijkertijd breiden wij ons netwerk en onze middelen uit om meer productieplekken en geleidelijk aan ook meer merken te helpen in hun pad naar duurzame productie.

In de korte tijd van ons bestaan hebben wij de fabriek studio Nepal al met enkele belangrijke zaken kunnen helpen. Zo zijn er via een investering van Lush inmiddels zonnepanelen onderweg en kunnen wij de medewerkers in de fabriek binnenkort van managementassistentie en IT-training voorzien.

Onze dromen zijn groot, de uitvoer gefaseerd. In de eerste fase richten we ons op de fabriek studio Nepal in Nepal. Deze willen we zo uitbreiden, dat deze een voorbeeldfunctie krijgt voor de productieplekken in de vervolgfases. Tegelijkertijd breiden wij ons netwerk en onze middelen uit om meer productieplekken en geleidelijk aan ook meer merken te helpen in hun pad naar duurzame productie.

In de korte tijd van ons bestaan hebben wij de fabriek studio Nepal al met enkele belangrijke zaken kunnen helpen. Zo zijn er via een investering van Lush inmiddels zonnepanelen onderweg en kunnen wij de medewerkers in de fabriek binnenkort van managementassistentie en IT-training voorzien.

Profile picture for user Jitske Lundgren
Jitske
Auteur
Initiatiefneemster van studiojux.com en studiojux.org
Wereldprijs

Winnaar ASN Bank Wereldprijs

van het jaar 2013

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social