stichting Rooftop Revolution 

Natuurgebieden terug de stad in. Waar? Op het grootste braakliggende terrein: de daken!

Wat doen wij?

Stichting Rooftop Revolution is aanjager van multifunctioneel dakgebruik ten behoeve van de klimaatadaptatie. 

De opwarming van de aarde leidt tot vele problemen met ongekende gevolgen. We moeten alles op alles zetten om de schade te beperken. 

Wij zien daarvoor enorme kansen op het grootste braakliggende terrein van Nederland: de daken. 

Daken bieden namelijk ruimte voor het opwekken van energie, aanleggen van groen, opslaan van regenwater,  filtreren van de lucht en meer. Stuk voor stuk relevante oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan.

Wij zorgen voor de realisatie van daken die zonder onze inzet grijs blijven. Zo maken wij kansenkaarten voor overheden en vastgoedpartijen die per dak laten zien wat kan op dat dak. Vervolgens gaan wij het dak op en ontzorgen wij het traject van constructieberekening tot en met aanleg. 

Tevens gaan wij de wijken in om campagne te voeren en bewoners te enthousiasmeren voor klimaatadaptieve daken en leiden wij lokale vrijwilligers op die met ons ervoor zorgen dat zoveel mogelijk daken worden benut. 

Welke impact heeft  dakgebruik?

De impact van een dak hangt af van het soort gebruik. Daarin onderscheiden we 7 functies waarvan wij ons voornamelijk op 4 richten. Deze daken hebben de "kleuren" geel, groen, blauw, rood of een combinatie ervan. 

Gele daken - energie

Zogenoemde gele daken worden gebruikt voor het opwekken van duurzame energie. Dit kan middels de toepassing van zonnecellen en windwokkels. 

Door deze energie is de gebruiker minder tot niet meer afhankelijk van energie opgewekt door verbranding van gas, biomassa of andere vormen van energieopwekking waarbij broeikasgassen worden uitgestoten.   

Gele daken dragen bij aan de energietransitie; ze zorgen voor een gezondere lucht en op lange termijn een kostenbesparing voor de gebruiker. 

Groene daken - biodiversiteit

Onder druk van klimaatverandering en de mens in het algemeen verdwijnt veel biodiversiteit. Met name in steden is weinig van deze diversiteit over. 

Het verlies van plant- en diersoorten zorgt voor instabiliteit in de hele voedselketen die ook op de mens grote invloed heeft en zal hebben. 

Het aanleggen van groen op de daken draagt bij aan herstel van deze biodiversiteit. Insecten, vogels, dieren en planten komen terug de stad in. 

Als bonus zorgen groene daken ook nog voor een gezondere lucht en hebben ze een stress-verlagende werking. 

Blauwe daken - regenwateropvang

Door smeltend ijs en hevigere regenbuien komt onze waterinfrastructuur steeds meer onder druk te staan. Dit vereist toenemende uitgaven aan investeringen om die infrastructuur te verbeteren. 

Daken waarop regenwater opgevangen kan worden verlagen de druk op het waternet en kunnen tijdens piekmomenten overstromingen voorkomen.

Het water op het dak verdampt namelijk en belandt dus niet meer in het riool. Dat wat niet verdampt kan nog een tijd blijven liggen of kan geleidelijk worden afgevoerd door middel van slimme systemen. 

Dit levert overheden en waterschappen grote besparingen op. Bijkomend voordeel is dat zulke daken een verkoelende werking hebben. Op individueel pandniveau reduceert dat de kosten voor verkoeling. En op grote schaal kan het zelf lokaal de omgeving verkoelen. 

Rode daken - sociale functies 

Mits het dak sterk genoeg is pleiten wij zoveel mogelijk voor de toevoeging sociale functies. Daken kunnen fungeren als ontmoetingsplekken, sportfaciliteiten of recreatie. Dit werkt verbindend en zal de sociale cohesie in buurt ten goede komen. 

 Tot slot

Daken kunnen verschillende functies hebben. Het mooiste als meerdere functies bij elkaar komen. Geel-groen-blauw-rode daken zijn vaak de mooiste daken met de hoogst mogelijk maatschappelijke waarden. Mooi om na te streven!

Doe jij ook mee?

Profile picture for user willem_1
Rooftop Revolution
Auteur
Rooftop Revolution bestaat sinds 2016. De stichting is opgericht door Suze Gehem en Jaap de Jong en wordt geleid door directeur Jan Henk Tigelaar.

Zij zagen de enorme potentie die daken bieden om in de stad ruimte te geven aan nieuwe natuur.

De missie van Rooftop Revolution is om multifunctioneel dakgebruik aan te jagen ten behoeve van de klimaatadaptatie. Want in Nederland hebben we vele honderden vierkante kilometers aan dak. Die ruimte willen we zo goed mogelijk benutten.

Aan de slag!

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social

Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 268 leden