Stadsgas 

Stadsgas plaatst biovergisters in stedelijke omgeving, startend met Rotterdam

Minivergister voor stedelijk gebruik

Ons project

Op dit moment wordt in Rotterdam afval ongesorteerd ingezameld en verbrand. Stadsgas wil kleine biomassa vergisters plaatsen in de stad, waarbij elektriciteit en restwarmte worden verkocht als groene energie en de organische mest aan de omliggende groenprojecten wordt gedoneerd.

Door een aparte logistieke tak genaamd GroenCollect wordt een financiële besparing voor de leveranciers van groen afval, een hogere hoeveelheid energie tegenover verbranden en een besparing op uitstoot van CO2 vanwege de kortere transportlijnen gerealiseerd.

Door een combinatie van factoren is dit project gestart, maar de voornaamste was de financiële positie van veel gezinnen in Rotterdam. Inwoners betalen € 375 op jaarbasis voor de afvalstoffenheffing. Het vuilnis wordt gezamelijk opgehaald, verbrand en omgezet naar elektriciteit. Dit wordt teruggeleverd door energiemaatschappijen waar er weer voor wordt betaald.

Stadsgas ziet dat organisch restafval geld kan opleveren en wil bewoners in staat stellen dit te doen. Wij gaan deze afvalstroom terugpakken en de opbrengsten terug leveren aan de stad in de vorm van een kostenreductie. 

We starten met GroenCollect een door logistiek netwerk op te zetten waar we werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. GroenCollect zal leveren aan Stadsgas om een constante aanvoer van organische materialen te garanderen.

Momenteel zoeken we een investering om te starten. Daarnaast zoeken we altijd bronnen van organische materialen en bedrijven die warmte zoeken.

We kijken naar crowdfunding mogelijkheden of de deelname van partners in ons project die naast geld ook kennis aanleveren.

Profile picture for user Philip Troost
Philip
Auteur
Momenteel ben ik fulltime bezig als duurzaam projectontwikkelaar met Dilip de Gruijter. Naast Stadsgas exploiteren we ook GroenCollect: een social enterprise waar 100% elektrisch gereden wordt en op een nieuwe manier naar afvalverwerking gekeken wordt.

Stadsgas is een initiatief uit 2014 om een duurzame energie hub te creëren in het havengebied van Rotterdam. Als eerste gaan we daarvoor een biomassavergister neerzetten die aanverwante industrie moet gaan voorzien van reststoffen, elektriciteit en warmte. Denk aan vis/algenkweek en het terugwinnen van fosfor uit de reststromen.

Uiteindelijk moet GroenCollect de leverancier van lokaal organisch materiaal worden dat omgezet wordt naar biogas en nuttige stoffen.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social