Seenons 

Samen voor een wereld zonder afval

Seenons is op een een missie om mensen bij elkaar te brengen voor een restafvalvrije wereld.  

Om dat te bereiken zijn we een IT bedrijf gestart in 2019. Wij gebruiken IT en smart logistics om bedrijven, transport en logistiek partners, afvaldienstverleners, circulaire verwerkers en gemeenten bij elkaar te brengen om duurzamere afvaloplossingen mogelijk te maken. Elk jaar wordt er in Nederland namelijk 2m megaton bedrijfsafval verbrand, terwijl we op alle vlakken grondstoffen tekort komen. Dit moet anders. Ons doel is daarom om zoveel mogelijk grondstoffen te redden uit het restafval. Duurzaam afvalmanagement kan echter enkel worden gerealiseerd als meerdere partijen in de afvalketen samenwerken. Dat is precies hetgeen wat het Seenons platform faciliteert. Zo pakken we samen de transitie naar een circulaire samenwerking aan.

Meer weten?

Onze missie

Met duurzamere afvaloplossingen werken we samen richting de circulaire economie. 

Het probleem rondom afval

Afval is een groeiend, wereldwijd probleem. In Nederland verbranden we samen 2 miljoen megaton per jaar. Dat staat ongeveer gelijk aan 40 miljoen bakfietsen vol met afval. Alleen al in de metropoolregio in Amsterdam wordt er 8,5 miljoen ton bedrijfsafval gegenereerd en 1,1 miljoen ton huishoudelijk afval.

Het huidige afvalsysteem zorgt echter niet voor de gewenste verandering die de transitie naar de circulaire economie vraagt. 

De oplossing

Ons platform matcht afval (ook wel reststromen genoemd) met de juiste verwerker. De verwerker maakt er een nieuw product van of verwerkt het tot groene stroom of biogas. Hierdoor krijgt het afval een nieuw leven. Zo wordt koffiedrab bijvoorbeeld verwerkt tot zeep of dient het als grondstof voor oesterzwammen. 

Als er geen ‘match’ is, zorgt onze technologie er voor dat het afval op een efficiënte en duurzame manier wordt afgevoerd. Om het afval bij de verwerker te brengen wordt gebruik gemaakt van het bestaande transportnetwerk voor maximale efficiëntie, minder verkeer en vermindering van Co2-uitstoot. Dit kan een elektrische bakfiets zijn, een vrachtwagen of een bestaand voertuig dat al door je straat rijdt. 

Onze impact

Ons doel? 2030 is voor ons te laat. Daarom hebben wij scherpere doelstellingen geformuleerd. We hebben de ambitie om een half miljoen ton restafval redden, en 100.000 bedrijven restafvalvrij maken in 2025.

Een voorbeeld

Het voorbeeld van Yoghurt Barn illustreert onze impact. Zij lieten voorheen zo’n 2.000 liter restafval per week in containers ophalen door de gemeente. Dat is nu teruggebracht naar een schamele 360 liter. Een besparing van ruim 80%!

 

Ilse
Auteur
I help your company or club to zero waste ♻️ | Customer Experience Manager at Seenons | Together for a waste-free world

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social

Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 268 leden