Res-outswitching 

Res-outswitching schakelt alle reststroom en standby power die je niet nodig hebt uit met een wandschakelaar of gsm-app,

res-out unit met linksboven walltouchswitch

 

Sluipstroom, gedurende één jaar al vlug 450kWh (50W/u x 24u x 365), is stroom die je als bewoner/eigenaar wel verbruikt maar niet benodigt. Daartoe heb ik in eigen beheer een eenvoudige oplossing bedacht die het mogelijk maakt reststroom gedurende de tijd dat deze niet nodig is met één schakelaar uit te schakelen! 

Mijn missie is het reduceren van reststroom en standby power bij de bron. Mijn visie is dat in 2025 res-outswitching standaard deel uitmaakt van de meterkast, net zoals smartmetering, en volledig geïntegreerd.

Doelstelling is res-outswitching voor een realistisch bedrag op de markt te brengen. Het uiteindelijke product dient betrouwbaar en eenvoudig te installeren te zijn (zonder of met beperkte hulp van een installateur/technicus), waarbij expliciet eisen gesteld aan de duurzaamheid (LCA) van het gehele product. De enclosure bijvoorbeeld is opgebouwd uit bioplastics (PLA/PHA), 100% greencasted –gerecycled acryl, en PETG. De walltouchswitch is opgebouwd uit PLA/PHA en bamboe. Enclosure en walltouchswitch worden in Nederland geproduceerd. Uiteraard is er elektronica verwerkt om de benodigde functionaliteit te bereiken. Er is getracht alle componenten te laten voldoen aan RoHS en Reach doelstellingen. Daarnaast zijn modules zo geplaatst dat deze eenvoudig te verwijderen zijn zodat grondstoffen, vergelijkbaar met een smartphone, eenvoudig kunnen worden herwonnen.

Op dit moment is nog slechts één exemplaar beschikbaar, geïnstalleerd en functioneel in de eigen woning, en in eigen beheer samengesteld. Het fysieke systeem, met de componenten: stuurrelais, wifi-module, wallswitchmodule en walltouchswitch bestaat in de vorm van een prototype, dat voortdurend geüpdatet wordt en verder volledig functioneel is.

Er dienen nog een aantal ontwikkelstappen te worden doorlopen:

  • De smartphone app verdient development, en programmeerwerk.
  • De enclosure geschikt maken voor productie op grote schaal.
  • CE-compliance
  • Handleiding en verpakking

Time to market 6 tot 12 maanden

Het PBL heeft recent met het rapport De slimme meter uitgelezen energiek aangetoond dat met introductie van de slimme meter niet de verwachtte besparing op energieverbruik van 3.5% werd behaald, maar slechts 1% (Vringer, Dassen, 2016). In dat zelfde rapport wordt de situatie in het Verenigd Koninkrijk genoemd waar wel 3% is bereikt, en de uitrol van de slimme meter gepaard gaat met een display waarmee bewoners/eigenaars kunnen aflezen hoeveel energie er wanneer gebruikt wordt. Met Res-outswitching krijgt een eindgebruiker de beschikbaarheid over een fysieke wandschakelaar en smartphone app, waarmee een besparing van minimaal 5% oplopend tot 10% haalbaar is.

Toegepast op grote schaal kan res-outswitching bijdragen aan de energytransition naar een groene en duurzame samenleving, door verspilling uit te sluiten en beschikbare energie dan in te zetten wanneer nodig.

Profile picture for user rlwrks_62041
RP
Auteur
Gedurende mijn studie psychologie heb ik veel informatie vergaard aangaande gedrag en gedragsverandering, en de voorwaarden daarvoor. Waar vaak wordt verondersteld dat financiële voordeel de doorslag geeft bij het kiezen voor een milieuvriendelijk alternatief, maar er zijn verschillen in doelgroep die mede bepalen hoe succesvol een bepaalde maatregel is. Het terugdringen van stroomverbruik hangt uiteraard samen met een lagere energierekening, maar ook met een lagere CO₂ uitstoot. Dat waarvan we nu zo langzamerhand allen overtuigd zouden moeten zijn, maar waarvoor nog geen eenduidige rekening bestaat, wordt feitelijk iedereen indirect in rekening gebracht.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website