REframing Timor 

REframing Timor ziet in plastic afval een bouwstof. Plastic recycling tot duurzame bouwmaterialen met locale ondernemingen .

Mensen willen ontwikkelingslanden zoals Indonesiƫ nogal eens in een negatief licht zien door het vele afval in de straten en de natuur. REframing Timor draait dit perspectief om en ziet in dit afval juist aan uitermate duurzame bouwstof. Bouwblokken, straattegels en dakpannen. Ze kunnen stuk voor stuk gemaakt worden uit gerecycled plastic. En hoewel er al een handvol ondernemers hiermee bezig is op kleine schaal, voornamelijk in Sub-Sahara Afrika en India, is het concept nieuw voor Indonesiƫ. Daar bovenop gaat REframing Timor nog een flinke stap verder, door het afvalprobleem integraal te benaderen.

Recycling van plastic afval tot ruwe grondstof

Wij zijn van plan een recyclinginstallatie op te zetten in de hoofdstad van Timor. Hier zullen de 5 lokaal meestvoorkomende plastics uit de afvalstroom gescheiden worden, namelijk PET, PP, HDPE, LDPE en PS. Elk van deze polymeren biedt unieke eigenschappen. Zo zijn bouwblokken gemaakt van PET of PS sterk genoeg om meerdere verdiepingen van te bouwen. Tegels van PP zijn hard genoeg om een rijdende auto aan te kunnen en dakpannen van LDPE zijn zeer lichtgewicht en toch bestand tegen hagel.

Deze recycling installatie zal de ruwe polymeren doorverkopen aan lokale werkplaatsen, waar de uiteindelijke producten gemaakt zullen worden. Indien meer ruwe plastic wordt geproduceerd dan wat de werkplaatsen kunnen afnemen, kan dit overschot aan andere fabrieken verkocht worden.

Van ruwe grondstof tot duurzame inkomsten

Hoewel de uiteindelijke bedoeling is dat de lokale werkplaatsen onafhankelijke ondernemingen zijn, heeft men hier wel de machines en training nodig voor ze aan het werk kunnen. Dit is de kern van REframing Timor. Ons werk hier zal bestaan uit het verschaffen van plastic extrusiemachines en mallen, en een training over welke typen plastic geschikt zijn voor welke producten.

Integrale aanpak

Door zowel de toevoer als afname van ruwe plastic te faciliteren, zal er hopelijk een duurzame industrie ontstaan. Dit zal niet alleen de plastic vervuiling aanpakken, maar tegelijk ook een inkomen genereren voor de lokale bevolking. Momenteel werken er een hoop mensen op de lokale vuilstortplaats om bijvoorbeeld PET flessen te verzamelen voor verkoop. Deze groep mensen, en anderen die momenteel hun inkomen verdienen aan afvalmanagement in de stad, zullen worden getraind om de werkplaatsen te bemannen. Zo kunnen we voorkomen dat deze groep zonder werk komt te zitten.

Daarnaast verwachten we dat het mogelijk is om een lokaal middenklasse inkomen te betalen. Dit zal in de prijktijk neerkomen op ongeveer 300 - 400 euro per maand. Van 3 tot 5 euro per dag kan men fatsoenlijk eten, een woning betalen en zich kleden. Medische zorg en scholing van kinderen blijft dan echter buiten bereik. Met 8 tot 10 euro per dag (dubbel van het huidige gemiddelde inkomen) kan men al voorzien in alle basisbehoeften. Wij kunnen dus in ieder geval 10 tot 13 euro per dag bieden, met daarbovenop dus nog een basis zorgverzekering. Dit voorziet dus in alle basisbehoeften en biedt de werknemers wat extra om bijvoorbeeld verder te kunnen reizen. Het aanbieden van werkdagen van 8 uur, weekenden en vakantiedagen, als ook een vast contract en basis zorgverzekering (iets wat nu niet bestaat in de regio) betekenen ook een flinke verbetering van werkomstandigheden. Last but not least, we willen een of twee keer per jaar rapport uitbrengen over MVO criteria en we hebben een werkadres in Nederland waar we altijd te bereiken zijn voor tekst en uitleg. Zo hebben wij baat bij zorg dragen voor de werknemers en de werk omstandigheden, terwijl het personeel een stabiel inkomen heeft en zo dus beter in staat is kinderen naar school te sturen of andere rekeningen te betalen.

Zo kan een probleem worden omgezet in een oplossing voor de toekomst van Timor.

Profile picture for user igorkonovalov_93722
Igor
Auteur
Mijn interesse in afvalmanagement en recycling is zowel voor de hand liggend als merkwaardig. Ik ben een ingenieur en onderzoeker op het gebied van waterzuivering bij training. Maar tijdens mijn studie kwam ik in aanraking met plastic recycling en dat is overduidelijk blijven hangen.
Na een uitgebreid project over decentrale afvalwaterzuivering in Oost-Indonesiƫ, kwam ik in contact met een medewerker van het provinciale ministerie van infrastructuur in Timor. Hier bleken ze bezig te zijn op het gebied van afvalmanagement en specifiek plastic afval. Ik heb toen een maand met deze mensen samengewerkt aan een onderzoek naar recycling in de hoofdstad. Na afloop merkte ik hier zo in op te zijn gegaan dat ik er echt daadwerkelijk werk van wil maken.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website