Powerchainger 

Digitaal platform voor het belonen van duurzaam en sociaal gedrag in de buurt.

Waarom

Klimaatverandering is misschien wel de grootste uitdaging van de 21e eeuw. Opwarming van de aarde bedreigt ons bestaan en dat van onze omgeving. Het tegengaan van verdere opwarming vereist structurele veranderingen in zowel de maatschappij als onze leefstijl. Elke actie die daaraan bijdraagt is van grote waarde. Zo zijn er steeds meer mensen die zelf hun energie opwekken, energie besparen of bewustere keuzes maken. Tegelijkertijd zijn er nog veel mensen die niet mee kunnen in deze transitie. Door gebrek aan geld of handelingsperspectief. Om niemand uit te sluiten werken we met een tof team aan een slimme platform dat álle inwoners beloont voor duurzaam gedrag. Met dat platform helpen we elkaar en worden buurten en wijken dé aanjager voor een duurzame en vitale stad.

Hoe het werkt

Voor elke actie die positief bijdraagt aan het klimaat word je beloond met tokens. Bijvoorbeeld als je zelf energie opwekt, energie aan het besparen bent of als je een deel van jouw opgewekte energie deelt met inwoners met minder geld of energie. Ook voor het verbruik van energie buiten piekuren ontvang je tokens. Want daarmee help je het energienet zoveel mogelijk te ontlasten. Met de verdiende tokens krijg je bijvoorbeeld korting op gemeentelijke producten en diensten. Of kan je gebruikmaken van de deelauto in de buurt en andere lokale diensten. Ook kan je jouw verdiende tokens in de buurt investeren, door te stoppen in een buurtfonds. Daarmee spaar je mee voor initiatieven die de buurt duurzamer en socialer maken. Bijvoorbeeld een buurtbatterij die de buurt voorziet van duurzame energie. Of kan je jouw tokens doneren aan inwoners die minder draagkrachtig zijn.

Het platform kan via de computer, smartphone of tablet eenvoudig worden benaderd. Elke inwoner kan zich gratis aanmelden en krijgt na aanmelding een unieke digitale pas. Daarop worden alle transacties en verdiende tokens geregistreerd.

In de ontwikkelfase testen we het gebruik van blockchaintechnologie. Om te onderzoeken of het mogelijk is om transacties nog efficiënter en transparanter te maken.

Verdienmodel

Lokale overheden staan voor een enorme transitieopgave. Dat gaat niet alleen om energie maar ook om (behoud van) leefbaarheid. Ons platform wordt daarom door de gemeente afgenomen (Powerchainger as a Service) en kosteloos aangeboden aan haar inwoners. Zij worden via het platform beloond voor duurzaam gedrag. Het verdienmodel van Powerchainger loopt via een gestaffeld abonnement; x bedrag per jaar op basis van aantal inwoners en activiteiten die worden beloond. Naast de abonnementkosten stelt de gemeente een 'activatiebudget' beschikbaar om de diverse activiteiten te compenseren, die met de verdiende tokens kunnen worden verzilverd. Dit budget is maatwerk en hangt bijvoorbeeld af van de grootte van een gemeente. Het activatiebudget komt volledig ten goede van de inwoners. Powerchainger vangt alleen geld uit de abonnementen.

Over ons

Wij van Powerchainger vinden het belangrijk dat iedereen mee kan in de energietransitie. Ongeacht wat je hebt of wat je kan. We geloven erin dat buurkracht de katalysator is voor een duurzame en vitale stad. Met ons platform faciliteren we dat iedereen in de buurt zijn steentje kan bijdragen én daarvoor wordt beloond. Dat is beter voor jezelf en onze leefomgeving.

Profile picture for user yangsoo_93687
Yang Soo
Auteur
Ik ga voor impact. Als mens en betrokken ondernemer ben ik gedreven om de wereld een beetje beter te maken. Dat lukt niet zonder inzicht te hebben in de behoefte van de ander. Door goed naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars waarden en drijfveren ontstaat ruimte voor beweging en verandering. Vanuit een gedeelde visie en een integrale aanpak zoek ik naar oplossingen die anders zijn. Slim, vernieuwend en bovenal doeltreffend. Altijd samen. Want samen kom je verder.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website