PHI Accelerator 

Dė online game om grote groepen mensen actief te betrekken bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen!

PHI Accelerator

PHI Accelerator

Een gave serious game die leren en veranderen voor grote groepen mensen leuk, makkelijk en boeiend maakt. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. PHI Accelerator stelt mensen in staat om – in zes tot twaalf weken, 15 minuten per week -, mee te doen en denken met de organisatiedoelstellingen om invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen en circulaire economie in het dagelijkse werk.

Nederland klimaat neutraal en circulair in 2050! Dat lijkt nog ver weg, maar het is dichterbij dan je denkt! De ambitie van de Rijksoverheid is zelfs al om in 2030 voor 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. Maar hoe gaan we die ambities waarmaken? PHI Accelerator zet in op de kracht van het collectief! Als we allemaal - als expert van ons eigen werk en sterspeler in onze eigen leefomgeving - andere keuzes maken, dan gaan we pas echt versnellen naar een duurzame wereld van morgen! Maar hoe enthousiasmeer je de mensen om duurzamere keuzes te maken in het werk, hun eigen woning te verduurzamen of meer met de fiets en OV te reizen? En hoe kun je de ondernemers uit de stad activeren om actief bij te dragen aan de circulaire doelstellingen van de gemeente? PHI Accelerator is de oplossing!

Hoe gaat het in zijn werk?

De essentie van onze serious game is dat je hele grote groepen mensen kunt betrekken bij de duurzaamheidsdoelstellingen van een organisatie, een gemeente of een andere entiteit (samenwerking e.d.). Het is een online leerplatform voor het activeren van duurzamer gedrag die zijn evenbeeld niet kent, met de kennis en ervaring ten aanzien van verduurzaming en de transitie die nodig is. Wij geloven sterk dat met kleine inspanning van iedereen, veel verandering gerealiseerd kan worden (cumulatieve micro inspanning). En we geloven er in dat mensen sneller veranderen als je het leuk maakt.

De online tool/ serious game gaat altijd uit van een entiteit. Een organisatie die haar medewerkers wil laten bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen, of gemeenten die bewoners willen stimuleren om hun woningen te verduurzamen of samenwerkingsverbanden die andere soorten groepen mensen willen activeren. Dus de doelgroep is een georganiseerde groep mensen.

Elke week bestaat uit drie onderdelen:

  • Quiz, de deelnemers worden geprikkeld met vragen over korte video’s en informatiepakketten;
  • Action, deelnemers gaan actief leren en aan de slag met kleine online en offline opdrachten;
  • Share, deelnemers verbinden door ideeën met elkaar te delen en gestructureerde dialoog te voeren.

Deze stappen zorgen ervoor dat de mensen begrijpen waarom bepaalde actie belangrijk is en wat er van hen wordt verwacht, worden enthousiast door een opdracht te voltooien (succesvolle stapjes te zetten) en worden betrokken door de interactie op het platvorm. Hierdoor zie je wat er binnen de groep leeft en worden sociale normen expliciet gemaakt of gereset.

Om iedereen te motiveren om mee te doen hebben we de tool ingericht op basis van prachtige inzichten uit de psychologie:

  • De combinatie van een aantal spelelementen zorgen voor de ‘stickiness’: de interactie binnen en tussen teams, het krijgen van directe feedback, het tonen van het collectieve doel en de collectieve impact, het kunnen geven en ontvangen van porren en pluimen en het liken van elkaars ideeën.
  • Het competitie-element maakt dat mensen geprikkeld worden en het interessant is om mee te doen omdat je anderen (collega’s, bekenden, buren) kunt verslaan, veel mensen worden hier alleen al enthousiast van. Leuke prijzen zijn ook een goede motivator om het ‘spel’ te doen, het kost namelijk maar 15 minuten.
  • Kennis wordt overgedragen door korte quizvragen die gemakkelijk te beantwoorden zijn. Acties zijn geënt op zaken waar iedereen elke dag mee te maken heeft. Zelfs als je duurzaamheid niet belangrijk vind, proberen we de acties interessant te maken op andere vlakken (economische waarde, sociale waarden, culturele waarden etc.).
  • Mensen die nog niet intrinsiek gemotiveerd zijn hoeven niet hun hele leven om te gooien; met één simpele kleine stap maken ze al een verschil. Als we allemaal een kleine simpele stap zetten dan maken we samen al een hoop impact. Daarnaast hopen we natuurlijk een sneeuwbaleffect teweeg te brengen.
  • De online tool is gemakkelijk beschikbaar vanaf je telefoon, ipad of laptop. Je kunt PHI Accelerator thuis doen, in de trein, op je werk, op school. Overal beschikbaar. Het tamagotchi element van het boompje motiveert om bij te blijven.

Huidige stand van zaken

Na een jaar van ontwikkeling van het platform en verschillende challenges, draaien we nu de eerste drie pilots (bij verschillende organisaties en een consortium). Eind oktober kunnen we daar de eerste resultaten van laten zien. Er zijn al veel organisaties en gemeenten die hun intresse hebben getoond in de tool, omdat het deze organisaties in staat stelt grote groepen mensen te activeren om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Wij ontwikkelen continu nieuwe challenges die vanuit verschillende thema’s mensen activeren om bij te dragen aan de grootste uitdaging van deze eeuw. Het creëren van een duurzame wereld van morgen. Ons volgende stappen voor PHI Accelerator zijn het verder door ontprofessionalisering, opschaling en hoe we de producten (challenges) het beste in de markt kunnen zetten (realiseerbaar en betaalbaar voor zowel grote als kleinere organisaties), om zo de impact te maken die we voor ogen hebben.

Eigen bedrijfsvoering.

Wij zijn vanuit hart en ziel een duurzaam bedrijf. In alles wat we doen zijn we bewust van onze impact op het klimaat. We hebben geen gebouw, we bewegen ons met de fiets en OV en ook in onze consumptie speelt dit bewustzijn een grote rol. Daarnaast zijn wij ook een bedrijf dat in haar economisch model een duurzaam model heeft gekozen; impact gedreven, transparant en maatschappelijk betrokken. Ook in onze partnerships zoeken wij continu naar de duurzaamste oplossing. We hebben PHI Accelerator aangemeld bij https://www.social-enterprise.nl/. Deze instantie toets of wij aan de voorwaarde voldoen om aan te mogen sluiten bij dit netwerk van duurzame ondernemingen.

Profile picture for user yvette.watson_93479
Yvette
Auteur
Yvette is mede-oprichter van PHI Factory en PHI Accelerator en helpt organisaties te versnellen naar een circulaire economie. Yvette geeft met gedrevenheid en passie impuls aan de bewustwording dat iedere medewerker in de organisatie invloed heeft op de duurzaamheidprestatie. Daarnaast participeert zij actief in programma’s die verduurzaming versnellen zoals de Green Deal Circulaire Gebouwen, het Deltaplan Duurzame Renovatie van de DGBC en is zij voorzitter van de FMN Expertgroep Circulaire en Inclusieve economie. Tevens is zij samen met Jan Terlouw initiatiefnemer van www.toekomststoel.nl

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website