Orbisk 

Economische aantrekkelijk maken van voedselafval-reductie, door inzetten van vooruitstrevende technologie geschikt voor dagelijks gebruik!

Orbisk heeft een product ontwikkelt dat het hoofd gaat bieden aan voedselverspilling aan het eind van de voedselketen. Twintig procent van ál het geproduceerde voedsel wordt in de Horeca en bij consumenten thuis verspild, dit is onverantwoord. Binnenkort zal er bovendien niet voldoende ecologische ruimte om ons huidige voedselpatroon voort te zetten. uitgaande van een groeiende wereldbevolking... Tijd voor actie!

Het terugdringen van de hoeveelheid voedselverspilling kan ook direct waarde hebben voor de eindgebruiker, want iedere onnoodzakelijke kilo heeft ook een hoop geld gekost, alleen heeft zij tot het verkrijgen van dit inzicht geen bruikbare oplossingen in handen. Het team van Orbisk is in staat om, gebruikmakend van de huidige snelheid van technologische ontwikkelingen, een geavanceerd doch toegankelijk product te ontwikkelen om de eindgebruiker deze mogelijkheid wel te gaan bieden.

Orbisk brengt met behulp van progressieve kunstmatige intelligentie voedsel(verlies) in kaart. Met behulp van een beeldherkenningsalgoritme brengt Orbisk volledig automatisch en continu het voedselafval op ingrediëntniveau tastbaar in kaart en stelt daarmee de eindgebruiker (chef, ondernemer) in staat om voorraad te optimaliseren, porties te balanceren, en overschotten te reduceren, om zo beter in te kunnen kopen. Door maatregelen te treffen op voorgaande punten, op basis van inzicht in de afvalstroom, kan zo'n 50% voedselverlies voorkomen worden, wat overeen komt met 4-8% van de totale inkoopkosten van een horecagelegenheid en vele duizenden kilo's per jaar!

Het onderscheidend vermogen zit in het frictieloze gebruik door middel van beeldherkenning: gebruik makend van een camera boven- en een slimme weegschaal onder het afvalpunt wordt voedselafval volautomatisch in kaart gebracht, dus zonder daar extra handelingen voor uit te hoeven voeren. De gebruiker is daarmee niet extra belast in een hectisch restaurantproces, maar verkrijgt toch waardevolle en actiegerichte inzichten in het patroon van de voedselverliezen. 

Ons product draait momenteel op 50 locaties, we verwachten eind 2022 >750 restaurants uitgerust te hebben met het systeem. Met een potentie van >4.000 kg voedselafval reductie per locatie per jaar, verwachten we op dat punt 3 miljoen kilo voedselverlies per jaar te kunnen voorkomen, en dat is slechts het begin! Op een dag zal deze technologie zich lenen om bij de consument thuis gebruikt te worden, om ook daar de enorme berg aan voedselafval die daar ontstaat te lijf te gaan!

Profile picture for user olaf_89287
Olaf
Auteur
Duurzaam ondernemer, vastbeslotenheid om een technische oplossing te creeëren die een serieuze mededinger wordt in de strijd tegen wereldwijde voedselverspilling.

Ervaren analytics consultant met een bewezen bekwaamheid in data visualisatie en business consultatie. Achtergrond in academisch onderzoek in de farmaceutische chemie.
Wereldprijs

Winnaar ASN Bank Wereldprijs

van het jaar 2021

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social

Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 268 leden