Mestic® 

Kleding, papier en bioplastic gemaakt van koeienmest

Bij Mestic® geloven wij dat wij de aarde in bruikleen hebben. Wij voelen een verantwoordelijkheid om deze verbeterd door te geven aan de generatie die na ons komt. Deze stellige overtuiging heeft ons gebracht bij een revolutionaire oplossing voor het wereldwijde mestprobleem. Door de mestproblematiek anders aan te vliegen zijn we als eerste en enige ter wereld in staat om, met onze gepatenteerde methode, cellulose in dierlijk mestafval direct om te zetten in nieuwe materialen als bio-textiel, -plastic en -papier. Klaar voor verwerking tot nieuwe echt duurzame producten

Video: https://www.youtube.com/watch?v=GZOQlZrGfwE

Manure Matters. Dierlijke mest is een onmisbare voedingsstof voor de grond. Mest bevat stoffen als stikstof en fosfor, die onontbeerlijk zijn voor een vruchtbare bodem om gewassen op te telen. Maar de intensieve veehouderij op veel plaatsen in de wereld zorgt voor een enorme overproductie, waardoor de meststoffen een averechts effect veroorzaken met grote milieuschade tot gevolg. De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2015 voor het eerst in vijf jaar boven het door de EU vastgestelde fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo gekomen. Dat is bijna 3% meer dan het jaar daarvoor, en wordt veroorzaakt door de groei van de veestapel. Meer fosfaat produceren dan de grond kan verwerken is desastreus voor het milieu en de volksgezondheid. Gronden verzuren waardoor uiteindelijk planten en dieren verdwijnen, maar daarnaast zorgt het probleem ook voor een serieuze bedreiging voor de kwaliteit van ons drinkwater. Bij Mestic® geloven wij dat wij de aarde in bruikleen hebben. Wij voelen een verantwoordelijkheid om deze verbeterd door te geven aan de generatie die na ons komt. Deze stellige overtuiging heeft ons gebracht bij een revolutionaire oplossing voor het wereldwijde mestprobleem. Door de mestproblematiek anders aan te vliegen zijn we als eerste en enige ter wereld in staat om, met onze gepatenteerde methode, cellulose in dierlijk mestafval direct om te zetten in nieuwe materialen als bio-textiel, -plastic en -papier. Klaar voor verwerking tot nieuwe echt duurzame producten. De komende jaren gaan wij onze plannen internationaal actief met onze partners opschalen naar industrialisatie via de realisatie van een prototype fabriek. Het is de ambitie van Mestic® om uiteindelijk een forse positieve impact te hebben op de wereldwijde klimaatdoelstellingen, en een serieuze bijdrage te leveren aan een nieuwe circulaire wereld.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ClPjEUmAyXw

-Wat zijn de risico's en uitdagingen waar we tegenaan lopen? Internationaal betrouwbare partners vinden voor installaties en productie.

-Wat hebben we nodig? Hulp bij voorfinanciering.

Wat is onze plan van aanpak? We willen binnen twee jaar een operationele fabriek hebben staan die mest zal gaan verwerken. De stakeholders hiervoor zullen de boeren en politiek zijn. Zij hebben het meest baat bij de oplossing die we bieden. In de huidige situatie betalen boeren 18 euro per m² mest, hiermee alleen al betaalt de investering zich terug in een periode van vijf jaar.

Als winnaar van de H&M Global Change Award, introduceert de H&M foundation Mestic® bij global brands. Door sustainability goals van de global brands ontstaat er een enorme vraag naar duurzame materialen in de textiel industrie. Hierdoor hebben we besloten om de focus van Mestic® op de textiel industrie te leggen, in het bijzonder de kleding/mode industrie.

In 2018 werd Mestic® tweede met de Chivas Venture Award, een prijs voor meest veelbelovende sociale onderneming. Ook won Mestic® dat jaar de Clim@-ggf competitie, waar bewustwording en impact op het milieu centraal staan. Daarnaast is Mestic® in 2018 genomineerd voor de internationale Katerva Awards, ook wel omschreven als de Nobelprijs voor duurzaamheid.

In 2019 is Jalila Essaïdi met Mestic® finaliste voor de EU prize voor woman innovators. 

Mestic® zit momenteel in de fase van opschalen.

Profile picture for user virendya.battja_66217
Jalila
Auteur

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social

Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 308 leden