LegBank 

Met LegBank brengen wij kwalitatieve orthopedische zorg naar kwetsbare mensen in een laag-inkomensland.

Onze missie

Onze missie is dat elk persoon met een handicap eenvoudige toegang tot kwalitatieve orthopedische zorg heeft en volwaardig onderdeel kan uitmaken van de samenleving.

Hoe gaan we dat waarmaken?

Onze oplossing heet LegBank. "LegBank" bestaat uit drie producten/diensten;

  1. Zorg dichter bij mensen brengen door middel van een franchise-formule om orthopedische zorg naar het platteland te brengen
  2. Zorg professionaliseren door middel van een app voor prothesemakers om patient-tevredenheid te kunnen monitoren, en om zorg te professionaliseren.
  3. Zorg vereenvoudigen door middel van een product, de Majicast, waarmee je snel en op geautomatiseerde wijze een comfortable koker kunt maken

Zorg dichtbij mensen brengen:

In ons onderzoek in Colombia en andere opkomende economien, leerden we dat klinieken zich in deze landen met name in grote steden bevinden. De World Health Organisation schat dat er 30 miljoen mensen in ontwikkelingslanden wonen die slechte toegang tot orthopedische zorg hebben. Patienten moeten vaak weken op reis. Iets dat vaak niet mogelijk is ivm gezin, werk of wegens gebrek aan middelen om de reis te kunnen bekostigen. Een ander inzicht dat we opdeden is dat opgeleide prothesemakers vaak met name kennis hebben van het maken van ortheses/protheses, maar niet van de aan zorg gerelateerde activiteiten (beheer van voorraad, financieen, protocollen ivm de certificering van een kliniek, marketing, zoeken patienten via ziekenhuizen/ aantrekken van contracten met zorgverzekeraars, vinden van startkapitaal, etc). Onze 'franchise-formule' helpt prothesemakers met deze activiteiten. Zo dragen we bij aan het decentraliseren en professionaliseren van prothetische zorg. De eerste kliniek bevindt zich in de stad Tunja in Colombia, zie hier de website: http://www.ortopedicaprofort.com

Zorg professionaliseren

Daarnaast leerden we dat kleine prothesemakers hun administratie veelal met de hand bijhouden. Ze moeten voor de overheid wel 13 formulieren per patient invullen. Dit kost tijd, de papieren worden nat, raken soms zoek. De app helpt hen om dit stuk te professionaliseren, en minstens net zo belangrijk, patient tevredenheid te monitoren. In de afgelopen jaren hebben we een medische app gebouwd. Dit is een prototype dat getest is in drie klinieken in Bogotá, Colombia. De respons is zeer positief. Wel leerden we dat het handiger is als de app ook offline te gebruiken is, omdat er het cement in de werkplaatsen ervoor zorgt dat er slecht bereik is. Er is geld nodig om een tweede versie te kunnen maken die marktklaar is. Dit filmpje laat zien wat de app zoal kan: https://www.youtube.com/watch?v=B21pDPHgFss&t=35s

Zorg vereenvoudigen:

Met behulp van de Majicast kan iemand een prothesekoker maken zonder hiervoor zijn handen te gebruiken. De koker is het belangrijkste onderdeel van een prothese, het verbindt de prothese met de stomp en een goede pasvorm is essentieel om geen pijn te ervaren. Het is in de afgelopen jaren door het team van product-engineers en academische van LegBank ontwikkeld tot een marktklaar product. De Universiteit van Strathclyde beschikt over het patent van de Majicast, en heeft besloten dat, alvorens ermee de markt op te gaan, er meer getest moet worden. Zij is nu verantwoordelijk voor het op de markt zetten van het product. Je kunt in dit filmpje zien hoe het product precies werkt. https://www.youtube.com/watch?v=B1r490s5bds

Plan van aanpak

De stichting waar ik voor werkte, is in mei 2019 failliet gegaan. Hierdoor is het niet gelukt om een deel van het geld dat voor de kliniek bestemd was, naar Colombia te sturen. Erg frustrerend, want we heben inmiddels een juridische entiteit opgezet, na een lange due diligence een bankrekening geopend, alle papieren in orde gemaakt die de gemeente vereist, een pand gehuurd en gerenoveerd, 19 protocollen geschreven, en er zijn 3 orthopedische klinieken in Bogotá geinteresseerd om met ons te werken als 'onderaannnemer'. Zij gaan de patienten die in de buurt van onze kliniek in Tunja wonen naar ons toe sturen. Voor de patient wel zo fijn! Wat nog ontbreekt zijn alle machines en de certificiering. Ik hoop echt dat het lukt om de kliniek alsnog te openen, want in een radius van 3 uur rondom Tunja zijn er 60.000 mensen die behoefte hebben aan tijdelijke of permanente orthopedische zorg.

Het doel is om uiteindelijk 3 klinieken in kleinere steden in Colombia te openen, en dat zij kunnen profiteren van de samenwerking onderling. In principe heeft het meerendeel van de Colombiaanse bevolking een zorgverzekering. Door samen te werken met zorgverzekeraars is de kliniek dan ook financieel zelfvoorzienend. 10% van de winst wordt gedoneerd aan mensen die vastzitten in de bureaucratie rondom de zorgverzekeraars of om andere redenen geen orthopedische zorg kunnen krijgen.

Op het moment ben ik (op eigen initiatief) op zoek naar financiering om ervoor te zorgen dat de kliniek alsnog open gaat, en hopelijk meerdere klinieken, zodat bewezen kan worden dat het wel degelijk mogelijk is om een kliniek te runnen is een kleinere-stad. I keep you posted!

Profile picture for user merelrumping_56957
Merel
Auteur
Dankjewel voor jouw interesse in LegBank!

Mijn interesse in orthopedische zorg is gerelateerd aan mijn ervaring in Colombia, waar ik in 2003 en 2006 woonde. Ik werkte daar voor een micro kredietbank en zette een theaterstuk op met straatkinderen en voormalig kindsoldaten. Zo ontdekte ik dat er veel mensen waren die geen toegang tot een kwalitatieve prothese hadden. Vervolgens heb ik in Frankrijk sciences politiques gestudeerd, in Marokko op de Nederlandse ambassade gewerkt, en ben ik uiteindelijk in Nederland gaan werken voor een organisatie die sociale ondernemingen opzet in opkomende economieën; ProPortion. Zo ontstond het idee om door middel van sociaal ondernemerschap een passende oplossing te zoeken voor het feit dat er wereldwijd zoveel mensen (30miljoen) geen toegang hebben tot kwalitatieve orthopedisch zorg. Zo is LegBank ontstaan.

Bij het ontwikkelen van onze producten/diensten denken we altijd vanuit de gebruiker. Dit helpt ons om 'klantgericht te denken' en altijd te bedenken of een idee financieel en technisch haalbaar is, en of er een markt voor het product is.
Wereldprijs

Winnaar ASN Bank Wereldprijs

van het jaar 2015

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social