ExceptionAll 

Met een groep slimme, bijzondere mensen leveren we goed & goedkoop advies, training & helpdesk voor eindgebruikers van digitale zorgmiddelen

Digitale middelen in de zorg worden steeds gewoner. Er komen steeds meer apps waarmee je zelf je bloeddruk en hartslag kunt meten, of je bloedsuiker. Je kunt op steeds meer plekken zelf je medische gegevens online inzien, in een elektronisch cliënten- of patiëntendossier. Sommige zorgverleners leveren al consulten via een beeldbelverbinding. Maar je kunt ook denken aan de internettoegang die zorgorganisaties in de woningen voor hun cliënten moeten leveren.

Al deze middelen maken het leven van de cliënt, als het goed is, leuker, gezonder en gemakkelijker. Toch zijn digitale middelen in de zorg nog niet altijd een succes. En uit onderzoek blijkt dat één van de redenen daarvoor is dat de patiënt / cliënt er niet altijd mee kan of durft te werken. Omdat ze geen input hebben kunnen geven over hoe het moet werken en wat het moet doen; het middel sluit dan gewoon niet aan bij de behoefte van de patiënt of cliënt. Maar het kan ook zo zijn dat ze niet voldoende uitleg hebben gekregen. Of omdat ze vastlopen ("wat was mijn wachtwoord nou ook weer?") Dat geldt trouwens ook voor de zorgmedewerkers.

Dat kan beter, vonden wij. Dus wij starten ExceptionAll. Ons doel: iedereen helpen optimaal gebruik te maken van digitale middelen in de zorg. Door advies te geven over, en te helpen bij, de manier waarop je patiënten/cliënten en zorgmedewerkers kunt betrekken bij de keuze of het ontwerp van digitale middelen. Door te helpen bij communicatie over en training in het gebruik van die middelen. Maar ook door een vraagbaak te bieden speciaal voor de mensen om wie het echt gaat: de patiënten, cliënten en zorgmedewerkers die iedere dag met deze digitale middelen moeten werken. Zodat de mensen die het meeste baat hebben bij deze oplossingen - ouderen, langdurig zieken, gehandicapten - er ook echt van kunnen profiteren.

Cliënten helpen cliënten

Waar het mogelijk is leveren we deze diensten niet alleen aan, maar vooral ook mét de cliënten van een zorgorganisatie. Zo helpen cliënten hun mede-cliënten met al hun vragen over digitale middelen in de zorg. Een win-win-win-situatie: cliënten ervaren meer zingeving in hun leven door hun vrijwillige werk als "cliëntenhelpdeskmedewerker", hun mede-cliënten worden snel geholpen bij vragen of problemen, en de zorgorganistie heeft een kosteneffectieve oplossing. We laten cliënten dit natuurlijk niet helemaal zelf doen: waar nodig ondersteunen we met onze eigen helpdeskprofessionals. Zijn er te weinig cliënten beschikbaar om een vraag te beantwoorden, of is een vraag te ingewikkeld, dat springen onze professionals bij om de vraag te beantwoorden. Verder zorgen we voor de selectie én opleiding van de cliëntenhelpdeskmedewerkers, en geven we ze alle middelen die ze nodig hebben voor hun vrijwilligerswerk. En voor de cliëntenhelpdeskmedewerkers die dat kunnen en willen ontstaat er een kans op een betaalde baan als servicedeskmedewerker..... Ons team bestaat voor een groot deel uit mensen die het op de arbeidsmarkt moeilijker hebben dan anderen - mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Zo leveren we onze diensten kosteneffectief, met mensen die de zorg van binnenuit kennen. Bovendien kunnen deze mensen zo arbeidservaring opdoen die hen weer extra kansen biedt op de arbeidsmarkt.

 

Ook belangstelling?

We zijn ondertussen al een paar jaar bezig en: het gaat goed! Maar we zijn altijd op zoek naar zorgorganisaties die zich willen laten inspireren op het gebied van digitale innovaties voor hun cliënten. Of die samen met ons willen werken aan het succes van deze innovaties binnen hun eigen organisatie, en daarmee de eigen regie en het levensgeluk van hun cliënten.

Hoewel we een bescheiden winst maken, is het zeker niet ons doel om er rijk van te worden. Wél willen we heel graag cliënten in de langdurige zorg helpen om digitale middelen in te zetten om gezonder, veiliger, leuker en met meer regie hun leven te kunnen leiden. Kortom: een stukje levensgeluk! Wat we daarmee verdienen willen we graag gebruiken om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan aan te bieden. Want we geloven er heilig in dat veel van deze mensen beschikken over enorme talenten die nu onbenut blijven. Ook hen willen we graag een stukje extra levensgeluk bieden in de vorm van een baan die bij hun talenten past.

We willen impact maken op twee vlakken. In de eerste plaats willen we mensen met een zorgvraag zo zelfstandig mogelijk laten omgaan met digitale middelen die hun leven makkelijker, gezonder of leuker kunnen maken. In de tweede plaats willen we mensen die anders misschien niet zo makkelijk een plekje zouden vinden op de arbeidsmarkt een baan bieden die past bij hun vaardigheden. Omdat deze mensen vaak zelf een zorgvraag hebben zijn ze, als ervaringsdeskundigen, als geen ander in staat om onze klanten te helpen.

Profile picture for user maartjevanhees_56236
Maartje
Auteur
De afgelopen jaren heb ik veel mogen werken aan digitaliseringsprojecten in de zorg, vooral in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Simpel gezegd: projecten waarbij computerprogramma's, websites, apps of andere digitale middelen direct in de zorg werden ingezet voor de verpleging of begeleiding van mensen. Daarbij vielen me twee dingen op. Het eerste was dat er veel projecten mislukken omdat er te weinig aandacht is voor de coaching en begeleiding van de eindgebruikers: de zorgmedewerkers en de cliënten. Er zijn altijd zoveel meer vragen dat het management vooraf inschat, en er kunnen altijd storingen optreden. Dan is het belangrijk dat mensen met hun vragen ergens terecht kunnen. Het tweede: ouderen en mensen met een beperking kunnen vaak zoveel meer dan anderen denken. Omdat het zonde is om al dat "menselijk kapitaal" weg te gooien en om zoveel digitale vernieuwinge in de zorg te zien mislukken, ben ik ExceptionAll gestart. Samen met een groep slimme mensen - waarvan sommigen toevallig een beperking hebben - leveren we advies, trainings- en instructiematerialen, trainingen en helpdeskdiensten speciaal gericht op de eindgebruikers van digitale middelen in de zorg. Of nog beter: we helpen zorgorganisaties om zelf hun cliënten te mobiliseren zodat zij hun mede-cliënten met hun vragen kunnen helpen!

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social

Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 307 leden