ESTI 

ESTI (Ecosystem Services Trading Initiative) is een initiatief vóór kleine boeren (wereldwijd) !!

De bodem bestrijkt een groot deel (circa 40%) van de totale landoppervlakte. Deze bodem wordt door industriële/huidige landbouwmethoden uitgeput. Duurzaam, natuurinclusief bodembeheer helpt de boeren aan een betere kwaliteit bodem en daardoor een betere en duurzame opbrengst. Tevens zorgt dit voor opslag van CO2 in de bodem, betere waterberging en waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Deze ecosysteemdiensten zijn van grote waarde voor de boer en ons allemaal.

Met z'n 3-en zijn we gestart met ESTI.  ESTI (Ecosystem Services Trading Initiative) beoogt een markt te ontwikkelen voor deze ecosysteemdiensten, middels additioneel verdienmodel voor boeren. Dit is de enige duurzame oplossing mede omdat verwaarding in de productprijs in het verleden aantoonbaar heeft uitgewezen slechts beperkt of niet tot de gewenste resultaten te leiden. In de meeste gevallen is er een tijdelijke opleving van de prijs van het primaire product, waarna boeren opnieuw met prijsdalingen worden geconfronteerd.

Momenteel zijn er uitsluitend kostbare systemen die alleen binnen het bereik van hele grote boeren en/of projecten liggen.  Wij willen dit systeem opzetten voor kleine boeren in Nederland, maar ook voor bijvoorbeeld kleine cacoa boeren in de Filipijnen.

Met ESTI willen we 2 dingen bereiken:

  1. Het creëren van een inclusief model voor landbouw en veeteelt, waarbij de lange termijn kwaliteit van de agrarische grond net zo belangrijk is als de korte termijn opbrengst van het voedsel. Boeren kunnen door dit duurzaam bodembeheer de klimaatverandering tegengaan;
  2. De ecosysteemdiensten die hieruit voortvloeien te vermarkten zodat boeren in een additioneel verdienmodel hebben en daarmee een economische incentive om duurzaam bodembeheer structureel en langdurig uit te voeren.

Via deze aanpak willen we o.a. de volgende impact realiseren: 

- reductie CO2

- verbeteren waterhuishouding

- terugbrengen biodivesiteit

- inkomenst verhoging voor o.a. ook kleine boeren (in binnen- & buitenland)

- meer samenwerking in ketens

- gezondere producten

- terugdringing chemiegebruik in landbouwsystemen

- bijdrage aan het 'parijs agreement'

- organisaties de gelegenheid geven hun CO2-uitstoot te compenseren  door te investeren in het verbeteren van de agrarische sector ( nadat ze zo goed mogelijk getracht hebben hun uitstoot te reduceren. )

 

Profile picture for user aart
Aart
Auteur
Hi, mijn naam is Aart van den Bos, ondernemer werkend volgens het 7e generatie principe. Ofwel, bij elke beslissing die je maakt, nadenken over de consequenties daarvan voor de komende 7 generaties. Heel veel internationaal aktief in verduurzaming van landbouw systemen (o.a. Regeneratieve landbouw). Getrouwd en 3 kinderen = de reden waarom ik een positieve bijdrage wil leveren aan hun toekomst.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website