DeWarmte  

Duurzame warmte voor iedereen!
Duurzame warmte voor iedereen!

DeWarmte staat voor circulaire warmte in iedere woning. Warmteverlies via het riool is het laatste warmtelek van een woning waar nog geen oplossing voor bestaat. Door deze warmte opnieuw te gebruiken, gewoon in de woning, ontstaat er een circulaire warmtevoorziening. Met de efficiëntie van ons product kunnen wij naast 100% van de warm-tapwatervraag, ook een deel van de warmte voor ruimteverwarming leveren. Door de circulaire eigenschap van ons product noemen wij haar de HeatCycle. 

Net voordat het afvalwater naar het gemeentelijk riool stroomt, koelt de HeatCycle het af naar 2°C en wint hiermee de warmte terug met behulp van een warmtepomp. Deze verhoogt de temperatuur van (koud) water tot 50°C zodat het direct gebruikt kan worden voor warm-tapwater en/of verwarming. Een buffervat zorgt ervoor dat er altijd warmte beschikbaar is, ook als je even niet onder de douche staat of een wasje draait.

Onze innovatie is getest in The Green Village en bij een aantal echte duurzame pioniers. Inmiddels is de HeatCycle verkrijgbaar voor iedereen en sinds eind 2021 zijn de eerste commerciële installaties gedaan! Interesse? Mail ons via info@dewarmte.nl

De warmtetransitie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. 70% van de CO2 uitstoot in de gebouwde omging wordt veroorzaakt door de opwekking van warmte. Dit is 13% van de totale Nederlandse CO2 uitstoot!

Met onze innovatie kunnen we hier een grote impact maken. Als enkel alle geschikte woningen worden verwarmd met de HeatCycle dan resulteert dat in een uitstootverlaging van 6.7 Mton. Dit is vergelijkbaar met het sluiten van 2 kolencentrales of de totale uitstoot van de provincie Utrecht!

Naast impact op klimaatverandering vinden wij ook dat verduurzaming bereikbaar moet zijn voor zo veel mogelijk mensen. De HeatCycle is toepasbaar in bijna elke woning, zowel renovatie als nieuwbouw, en vereist geen verbouwing of isolatie om het systeem goed te laten werken. Hierdoor wordt de drempel om te verduurzamen een stuk lager en de impact veel groter. De HeatCycle kan de eerste of de laatste stap zijn richting een volledig duurzame woning. Wij staan voor circulaire warmte voor iedereen.

Profile picture for user DeWarmte
Auke
Auteur
Oprichter van DeWarmte, een bedrijf dat warmte terugwint uit het huishoudelijk riool om dit op hoge temperatuur weer beschikbaar te maken voor direct gebruik in de woning. Circulaire warmte! Duurzame warmte voor iedereen!
Wereldprijs

Winnaar ASN Bank Wereldprijs

van het jaar 2020

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social

Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 268 leden