DeWarmte  

Circulaire warmte in ieder huis.

 

DeWarmte staat voor circulaire warmte in iedere woning. Warmteverlies via het riool is het laatste warmtelek van een woning waar nog geen oplossing voor bestaat. Door deze warmte opnieuw te gebruiken, gewoon in de woning, ontstaat er een circulaire warmtevoorziening. Met de efficiëntie van ons product kunnen wij naast 100% van de warm-tapwatervraag, ook een deel van de warmte voor ruimteverwarming leveren. Door de circulaire eigenschap van ons product noemen wij haar de HeatCycle. 

Net voordat het afvalwater naar het gemeentelijk riool stroomt, koelt de HeatCycle het af naar 2°C en wint hiermee de warmte terug met behulp van een warmtepomp. Deze verhoogt de temperatuur van (koud) water tot 60°C zodat het direct gebruikt kan worden voor warm-tapwater en/of verwarming. Een buffervat zorgt ervoor dat er altijd warmte beschikbaar is, ook als je even niet onder de douche staat of een wasje draait.

Onze innovatie staat momenteel in The Green Village in Delft, in de sociale huurwoning van de eerste pioniers. Elke dag hergebruiken zij hun eigen warmte en besparen hiermee veel aardgas zonder anders te gaan leven. Maximale impact met een minimale aanpassing. 

De warmtetransitie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. 70% van de CO2 uitstoot in de gebouwde omging wordt veroorzaakt door de opwekking van warmte. Dit is 13% van de totale Nederlandse CO2 uitstoot!

Met onze innovatie kunnen we hier een grote impact maken. Als enkel alle geschikte woningen worden verwarmd met de HeatCycle dan resulteert dat in een uitstootverlaging van 6.7 Mton. Dit is vergelijkbaar met het sluiten van 2 kolencentrales of de totale uitstoot van de provincie Utrecht!

Naast impact op klimaatverandering vinden wij ook dat verduurzaming bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor zo veel mogelijk mensen. De HeatCycle is toepasbaar in bijna elke woning, zowel renovatie als nieuwbouw, en vereist geen verbouwing of isolatie om het systeem goed te laten werken. Ook de prijs wordt zo laag mogelijk gehouden. Hierdoor wordt de drempel om te verduurzamen een stuk lager en de impact veel groter. De HeatCycle kan de eerste of de laatste stap zijn richting een volledig duurzame woning voor elke portemonnee. Wij staan voor circulaire warmte voor iedereen.

Profile picture for user DeWarmte
Auke
Auteur
Oprichter van DeWarmte, een bedrijf dat warmte terugwint uit het huishoudelijk riool om dit op hoge temperatuur weer beschikbaar te maken voor direct gebruik in de woning. Circulaire warmte!
Wereldprijs

Winnaar ASN Bank Wereldprijs

van het jaar 2020

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website
Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 306 leden