deAfvalMarkt.nl 

De afvalmarkt is een marktplatform dat bedrijven verbindt met de meest duurzame afvaloplossingen uit de markt.

deAfvalMarkt.nl is een marktplatform dat aanbieders van bedrijfsafval verbindt met de meest duurzame afvaloplossingen, voor de beste prijs. De missie van deAfvalMarkt.nl is het verduurzamen van bedrijfsafvalstromen, met als uiteindelijke doel: ervoor zorgen dat afval niet meer ontstaat.

Introductie deAfvalmarkt.nl

Veel bedrijven hebben geen tijd om alle (duurzame) mogelijkheden uit de markt te onderzoeken voor hun afvalstromen. Daarom is het belangrijk dat er een platform komt, waarop bedrijven snel en eenvoudig worden gekoppeld aan de duurzaamste oplossingen. Daarbij geldt de regel dat duurzamere afvaloplossingen altijd financieel interessanter zijn, dan minder duurzamere, hetgeen een belangrijke prikkel is voor veel bedrijven.. Het voorkomen van afval is altijd nog goedkoper dan het recyclen van afval. Daarnaast zorgt het transparant maken van afvalstromen, en de huidige oplossingen, voor extra marktwerking. Tevens is het belangrijk voor verduurzaming dat veel aanbieders in dezelfde regio verbonden worden, aangezien transportkosten een belangrijke component vormen voor innovatieve oplossingen. deAfvalMarkt.nl kan hierin bijdragen. Kortom, deAfvalMarkt.nl biedt bedrijven een handig instrument voor het verkrijgen van de duurzaamste en financieel meest gunstige afvaloplossing én het draagt bij aan het versnellen van de transitie naar duurzamere afvaloplossingen.

  1. Een netwerk van bedrijven die hun afval op de site willen aanbieden
  2. Een netwerk van bedrijven, overheden en andere organisaties die toepassing hebben voor 1 of meerdere afvalstromen
  3. Middelen om beide netwerken te bereiken/ te realiseren: input voor afvalgerelateerde artikelen en een marketingbudget

Het plan is om vraag en aanbod op gang te brengen, ongeacht de mate van duurzaamheid. Dit kan gerealiseerd worden door de focus te leggen op 1 afvalstroom, zoals nu het geval is. Zodra de markt van 1 afvalstroom volwassen is geworden, zullen andere afvalstromen ook worden aangeboden als "spin off". Naarmate de markt in 1 afvalstroom volwassener wordt, kan het totaal aan volume worden "vermarkt". Dat wil zeggen, als 1 "bereikbare markt" aan het grote publiek worden getoond. Dit zal uiteraard marktpartijen met alternatieve/duurzame oplossing aantrekken, omdat zij via het platform toegang hebben tot heel veel aanbieders. Hoe?

  1. Actief bedrijven benaderen
  2. Items wijden aan de afvalstromen, zodat de site beter gevonden wordt in google
  3.  Verspreiding via site en social media
  4. Met jullie hulp?

Update 18-10-2018:

Aangezien China haar grenzen voor plastic heeft gesloten, gaan veel plastic materialen onnodig naar de stort. Mede hierdoor zijn we een markt gestart voor het hergebruiken van big bags. Dit zijn grote industriele zakken die in zeer grote getallen vrij komen. Inmiddels kunnen wij al zo'n 4 vrachtwagens per maand leveren aan bedrijven die deze zakken opnieuw inzetten!

 

Profile picture for user DeAfvalmarkt.nl
Michael
Auteur
Mijn naam is Michael Avramidis, geboren in Teheran in 1979. Na het doorlopen van de middelbare school heb ik Technische Bedrijfskunde gestudeerd. Tijdens mijn studie kreeg ik meer interesse voor de mens en de natuurkant van de samenleving. Na een periode voor een duurzaam adviesbureau te hebben gewerkt, ontstond het idee voor een online marktplaats voor bedrijfsafval!

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social