De lokale klimaateconomie 

We stellen de blockchaintechniek ter beschikking om de waarde van meetbare klimaatactie vast te leggen en uit te wisselen

Bouw samen je eigen lokale klimaateconomie

Méér fietsen, méér energie besparen of meer duurzame energie opwekken. Allemaal acties die we dagelijks kunnen uitvoeren en die uitstoot van CO2 voorkomen.

Die acties hebben waarde!

Elke meetbare klimaatactie kan worden uitgedrukt in vermeden CO2 uitstoot. Van de eenheden vermeden CO2 uitstoot door klimaatvriendelijke keuzes, maken wij digitale lokale tokens. Zo wordt vermeden CO2 een ruilmiddel.

De EnergyCoin Foundation stelt de techniek waarmee de waarde van meetbare klimaatacties veilig, transparant en decentraal en zonder tussenkomst van derden wordt vastgelegd, ter beschikking aan gemeenten en inwoners om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen. Via deze techniek is iedereen in staat om de waarde van vermeden CO2 vast te leggen. Door de vastlegging in tokens is de waarde van je duurzame gedrag (eindelijk) zichtbaar en uitwisselbaar. En certificeer je klimaatactie. Hiermee bieden we bouwstenen om een lokale klimaateconomie te ontwikkelen.

Klimaatwinst sparen met de buurt

We kunnen de klimaatwinst van individuele klimaatacties nu vastleggen in tokens. En laten zien op een individueel dashboard. We willen dit graag samen met gemeenten en energie- of wijkcoöperaties doorontwikkelen naar een instrument voor collectieve actie: een klimaatbank. De klimaatbank is een dashboard waarop de inwoners de waarde van hun gezamenlijke klimaatacties kunnen verzamelen en inzien. Samen beslissen zij hoe deze gezamenlijke waarde wordt ingezet voor verdere verduurzaming. Van de buurt of een wijk. Zo bieden gemeenten en initiatieven inwoners inzicht in gezamenlijk geboekte resultaten en bouwen we samen aan nieuwe bouwstenen voor een duurzame toekomst en een toekomstbestendig waardesysteem.

We hebben tot nu toe twee toepassingen gebouwd waarmee de vermeden CO2 uitstoot wordt vastgelegd als digitale munt: gemaakte fietskilometers en gerealiseerde energiebesparing. De fietskilometers worden geregistreerd via de fietsapp Ring-Ring fkm en energiebesparing meten we via de slimme meter (in een proef i.s.m. Warmetruiendag). De fiets- en bespaarmunten (zogenaamde tokens) kunnen bewaard worden in een persoonlijke wallet of worden ingezet als ruilmiddel in een lokaal waardeysteem. We maken hierbij gebruik van een energiezuinige variant van de blockchaintechniek. De vermeden CO2 uitstoot is vastgelegd en is zichtbaar via een dashboard. Deze toepassing is al getest door tientallen gebruikers. Elke meetbare klimaatactie kan worden aangesloten via een toegankelijke API.

We willen deze toepassing nu doorontwikkelen naar een eigen buurt- of wijkklimaatbank. 

We willen lagere overheden, energiecoöperaties en wijkinitiatieven in staat stellen om de waarde van lokale klimaatactie onmiddellijk en zonder kostbare tussenpersonen vast te leggen en uit te wisselen. Zij kunnen de tool aanschaffen. De EnergyCoin blockchaintechniek maakt geen gebruik van mining waardoor het energiegebruik laag is en de transactiekosten gering zijn. Alle initiatiefnemers krijgen naast dat ze samen met de deelnemers tokens creëren voor de voorkomen klimaatschade een aandeel EnergyCoin. Als de EnergyCoin zelf in waarde toeneemt neemt deze voor de mensen die samen met ons leren ook toe. Eventuele waardevermeerdering wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de instrumenten en om nieuwe projecten te starten.

Team

Het bestuur van de EnergyCoin Foundation is ook het projectteam. Het bestaat uit Janine Hogendoorn, Hugo Schönbeck, Brian Mulder en Anne-Marie Pronk.  

Anne-Marie introduceerde in 2012 ook de Zonatlas in Nederland, een instrument dat per dakdeel de berekende zonne-energiepotentie in een gemeente laat zien, dat door 220 gemeenten werd aangeschaft en actief wordt ingezet om de energietransitie lokaal aan te jagen. Janine, de initiatiefnemer van de fietsapp Ring-Ring past deze app al bij verschillende gemeenten en bedrijven toe om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van mensen te stimuleren. Hugo zet duurzame energieprojecten op waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de lokale gemeenschap en Brian werkt al meer dan 20 jaar als informatica specialist voor onder andere banken en in de energiesector.

Het KvK nummer van de stichting is 67002137.

Profile picture for user info_93624
Anne-Marie
Auteur
Ik werkte de afgelopen 13 jaar aan lokaal klimaatbeleid, voor onder andere Klimaatverbond Nederland (een vereniging van 180 gemeenten, provincies en waterschappen met een voorlopend klimaatbeleid en werd opgericht in 1992) en de VNG. Als campagnestrateeg, bedenker en uitvoerder van klimaatcampagnes en mede-ontwikkelaar van instrumenten voor lokaal klimaatbeleid.

Ik dacht de afgelopen jaren mee aan de campagnestrategie voor Warmetruiendag, de grootste klimaatactie van Nederland (in 2019 240.000 actieve deelnemers) en introduceerde in 2012 de Zonatlas in Nederland, een interactieve website waarmee je in kunt zoomen op alle daken van Nederland en de onafhankelijk berekende zonne-energiepotentie van alle dakdelen kunt bekijken.

Ik vertegenwoordigde Klimaatverbond in de projectgroep die de Lokale Energie Etalage bouwde: een tool waar je kunt zien waar je gemeente staat in de energietransitie ten opzichte van de doelstellingen van het SER Energieakkoord. Daarnaast schreef ik een serie columns in dagblad Trouw over de klimaattop van Parijs en was ik o.a. een aantal jaren projectleider van Groene Voetstappen en de landelijke Kinderklimaattop. Volgde de afgelopen jaren diverse collegereeksen Psychologie voor Duurzaamheid van de Impact Academy, waar wetenschappers hun bevindingen delen over klimaatpsychologie en wat mensen aanzet tot duurzaam gedrag.

Ik ben altijd op zoek naar ideeën en instrumenten die een transitie naar een klimaatneutrale samenleving kunnen versnellen.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website