De Humusator 

Voor de dood van morgen

De manier waarop we omgaan met de dood is erg belastend voor de planeet. Cremeren kost grote hoeveelheden fossiele energie en vernietigt de nutriënten van ons lichaam, en de manier waarop we doorgaans begraven staat ver van de kringloop af, en we decoreren dat ook nog met miljoenen jaren oud gesteende, gemijnd in India of China onder slechte omstandigheden. De Humusator, opgericht door begrafenisondernemer Susanne Duijvestein en designer Rosalie Bak, introduceert een alternatieve lichaamsbestemming waarbij het lichaam wordt bedekt met houtsnippers en bladeren (lokaal groenafval) rijk aan micro-organismen, en in een jaar tijd getransformeert tot voedzame humus: zeer rijke aarde die elders kan worden benut om bodems te herstellen, bossen te planten en biodiversiteit te verbeteren. Zoals in de natuurlijke kringloop bedoeld is dus. Samen met biodiversiteitsinstituut IBED onderzoekt De Humusator de werking van de methode en potentie van de humus. De Humusator vormt een living lab om de dood van de toekomst vorm te geven: nieuwe materialen, nieuwe rituelen, nieuwe artefacten, nieuwe architectuur.

Humaan composteren betekent een omvangrijke redesign opgave van hoe we omgaan met de dood. Want in de natuur betekent de dood altijd nieuw leven, alleen hebben we ons als mens hier buiten geplaatst. Als we onszelf meer met de natuur van onze dood verbinden, is er enorme potentie om onze final footprint te reduceren. Met humaan composteren beperken we de verspilling van materiaal (kist, grafsteen), energie (gas) en ruimte (graf) aanzienlijk en passen we circulaire principes toe op ons eigen stoffelijk overschot, dat in plaats van afval juist een bron kan zijn voor nieuw leven. De resulterende humus, rijk aan oa fosfor en calcium, kan worden gebruikt om verarmde bodems te verrijken, bossen aan te planten en biodiversiteit te verbeteren. Kortom, een afterlife revolution. Momenteel is humaan composteren nog niet wettelijk toegestaan in Nederland (enkel in Washington), maar de huidige wettelijke kaders bieden al voldoende ruimte om afgeleide varianten op de methode in de praktijk te brengen en daarmee al vandaag een ecologisch alternatief te bieden voor begraven en cremeren met aanzienlijk lagere milieubelasting. 

Profile picture for user susanne
Susanne
Auteur
ecologisch begrafenisondernemer | deathchanging enterpreneur | post-antropoceen thanatologisch vormgever | humusator

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social

Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 270 leden