Crdl 

Het zorginstrument dat mensen via geluid en aanraking verbindt.

Crdl [Cradle] creëert momenten van betekenisvol contact tussen mensen met een fysieke of cognitieve beperking en hun dierbaren. Het instrument brengt een zintuiglijk verdiepende ervaring door de schoonheid van aanraking en geluid te verkennen.

Zorgverleners gebruiken Crdl als een therapeutische interventie voor mensen met dementie, autisme, een verstandelijke of visuele beperking.

Het Crdl-moment begint zodra twee mensen ieder een hand op de geleidende sensoren leggen en elkaar daarna op de huid aanraken. Hierdoor verandert het menselijk lichaam in een muziekinstrument.

Crdl herkent variaties in aanraking en vertaalt deze naar verschillende klanken. De intentie waarmee deelnemers elkaar aanraken creëert de ervaring van het moment. Crdl kan 1-op-1 of in een grotere groep worden gebruikt.

Crdl is o.a. winnaar van de (vakjury-) Nationale Zorginnovatieprijs 2018, Purpose Award 2017, Heldcare 2017, NRC Live Moonshot start-up 2017 en NRC Live Zorgtechnologie 2016. 

Bekijk het onderstaande filmpje om te zien hoe de Crdl werkt:

https://vimeo.com/564242090

Crdl is een hulpmiddel om sociaal isolement te doorbreken en verbinding tot stand te brengen. Het creëert een vorm van gelijkwaardigheid waarbij iedere deelnemer de kans krijgt om op zijn eigen manier te genieten van de aanwezigheid en energie van de ander, los van cognitief vermogen.

Crdl draagt bij aan levenskwaliteit door ruimte te bieden aan een ontmoeting waarin eenieder zich gezien, gekoesterd en omarmd mag voelen.

Profile picture for user info@crdlt.com
Dennis
Auteur

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social

Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 268 leden