CO2 neutraal cement maken uit betonpuin 

Het wereldwijd introduceren van een 'gamechanging' technologie om het meest gebruikte bouwmateriaal klimaatneutraal te maken

Het wereldwijd introduceren van een 'gamechanging' technologie om het meest gebruikte bouwmateriaal klimaatneutraal te maken. Met bestaande traditionele technieken is beton niet circulair te maken. Met de gepatenteerde SlimBreek techniek is dit bewezen.

Beton is wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal. Beton is geweldig flexibel, veelzijdig en vormvrij te verwerken. Beton is enorm “durable” en bestand tegen bijna alle invloeden van buitenaf en lijkt daarmee voorbestemt voor de eeuwigheid.

Echter Durability is niet het zelfde als Sustainability!

Toch is niet alles zo mooi aan beton. Om beton te kunnen maken is cement nodig en om cement te kunnen maken is veel ‘mergel’ (CaCO3) nodig. Dit CaCO3 zal in het ovenproces onder andere uiteen vallen in 56% CaO en 44% CO2! Uiteindelijk zal bij de productie van één kg portlandcement ook één kg CO2 vrijkomen.

Om een idee te geven hoeveel dat is wordt de vergelijking wel gemaakt met een andere bekende klimaat opwarmer, “Alle logistiek”. De cementindustrie alleen al was in 2000 net zo vervuilend als alle vliegtuigen, schepen, vrachtauto’s, personenauto’s en treinen bij elkaar.

De oorzaak hiervan is dat beton tot nu toe niet goed te recyclen was. Opnieuw en opnieuw moet voor nieuw beton zand en grind (vaak van ver) worden aangevoerd en opnieuw moet mergel (met veel CO2 ingesloten) worden gebruikt om nieuw cement te maken.

Traditioneel worden betonnen constructies die geen functie meer hebben verkleind tot kleine brokjes betonpuin, het zogenaamde betonpuingranulaat. Dit verkleinen gebeurt met grote, zware en veel energie verbruikende machines die hun oorsprong vinden in de mijnbouw om kolen, rotsen of ertsen te verkleinen. Deze traditionele brekers breken het betonpuin tot een vooraf ingestelde korrelafmeting, dwars door de grind- en zandkorrels heen. Momenteel wordt 98% van dit betonpuingranulaat als fundatiemateriaal gebruikt. Twee procent wordt gebruikt als grindvervanger in nieuw beton, maar dan is altijd meer cement nodig voor vergelijkbare sterkte en betonkwaliteit.

Oud beton is in tegenstelling tot rots, erts en kolen een zogenaamd composietmateriaal, samengesteld uit zeer hard en sterk zand en grind en veel zwakker cementsteen. Hierin schuilt ook meteen het geheim van de oplossing.

Alle traditionele (betonpuin) brekers vervangen door SlimBrekers die niet alleen veel minder energie verbruiken maar alle samenstellende delen er beter uithalen dan ze erin zijn gegaan.

Omdat er een gigantische betonpuinreserve is in de wereld, denk bijvoorbeeld aan de koudeoorlog betonconstucties in Polen, is de cementproductie voor jaren met betonpuincementsteen mogelijk.

Profile picture for user Koos Schenk
Koos
Auteur
Lange tijd was het in de vastgoedsector onmogelijk om van gebruikt beton nieuw beton te maken. Koos Schenk brengt daar met zijn start-up SmartCrusher verandering in: met een nieuwe techniek wint hij uit betonpuin het zand, grind en cement terug. Op deze manier transformeert hij gebruikt cement tot nieuw cement en maakt hij de betonketen circulair.
Wereldprijs

Winnaar ASN Bank Wereldprijs

van het jaar 2014

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 315 leden