BIO Beest B.V. 

Ontdek de kracht van het groene bouwen, ontdek het Biobeest in jezelf.

De ecologische problemen die ons boven het hoofd hangen, vragen om ingrijpende vergroening van onze manier van leven. De energie die we verbruiken, onze mobiliteit, wat we eten, maar ook de manier waarop wij bouwen moet grondig op de schop. Zo valt in de bouw veel klimaatwinst te behalen: het gebruik van cement gaat gepaard met maar liefst 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Natuurlijke, duurzame bouwmaterialen slaan juist veel CO2 op en lenen zich ook uitstekend voor circulair gebruik. Daarom verkopen wij via onze webshop Biobeest de beste, meest duurzame bouwmaterialen die de markt te bieden heeft.

Maar hierbij houdt het niet op. Er zijn natuurlijk al winkels waar zowel klus- en bouwbedrijven als particulieren hun duurzame bouwmaterialen kunnen aanschaffen. Maar het ontbreken van kennis om deze nieuwe materialen toe te passen, vormt vaak een obstakel om daadwerkelijk stappen te zetten. Ten opzichte van andere webshops onderscheidt Biobeest zich daarom met een tweede 'poot' waar het concept op rust: goede kennisoverdracht is essentieel bij een snelle vergroening van de bouw.

Daarom bieden wij op uiteenlopende manieren toegang tot informatie over deze materialen en de toepassing ervan. Dat gebeurt door online vragen te beantwoorden uiteraard, maar ook door het geven van workshops, trainingen en uitgebreid bouwadvies. We beschikken hiervoor over een uitgebreid netwerk van zowel ervaringsdeskundigen als leveranciers. Daarnaast werken we samen met lokale overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen aan de oprichting van een regionaal Kenniscentrum Circulaire Bouw. Hiermee kunnen we het bereik van de kennisoverdracht enorm vergroten.

Met Biobeest gaan wij groen bouwen een flinke boost geven, van onderop. Concreet betekent dit dat we goede, duurzame bouwmaterialen én de bijbehorende knowhow breed toegankelijk maken voor de doelgroep: de professionele en particuliere klussers. Maar dit aanbod betekent niet automatisch dat zij hier gelijk enthousiast mee aan de slag gaan. Hiervoor moeten we niet wachten op dwingende maatregelen van de overheid, maar ons richten op de intrinsieke motivatie van de bouwers en bewoners zelf. Dáár ligt de sleutel van onze impact.

Deze motivatie willen wij aanspreken door de vele, vaak verrassende voordelen van het gebruik van duurzame bouwmaterialen breed – en eerlijk – uit te dragen. Op milieugebied uiteraard, zoals de grote opslagcapaciteit voor CO2 waarover natuurlijke materialen beschikken. Duurzaam bouwen leidt daarnaast ook tot gezondheidswinst voor zowel bouwer als bewoner. Dankzij het ontbreken van schadelijke stoffen en het creëren van een gezond 'dampopen' binnenklimaat. Een focus op de langere termijn, en bijvoorbeeld op de beperkte onderhoudskosten en de vermindering van energiekosten (door betere isolatie), maken ook de voordelen voor de portemonnee zichtbaar.

De webshop biedt landelijk laagdrempelige toegang tot de materialen. Maar het normaliseren van groen bouwen begint regionaal met de zorgvuldige opbouw van de eerder genoemde faciliteiten voor kennisoverdracht. Het concept is bijna te eenvoudig, en bovendien (ook internationaal) gemakkelijk te kopiëren. Overal zullen mensen blijven bouwen, maar op deze manier kunnen we de bouw op een natuurlijke wijze veranderen van een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot, tot een netto opslag.

Profile picture for user kantoor_93600
Patrick
Auteur
Vanuit mijn groene bouwbedrijf zie ik 1) dat het besef van de noodzaak om duurzamer te bouwen snel toeneemt, 2) dat er al veel kan op dit gebied en 3) dat er helaas nog weinig professionals zijn die goed met circulair, bio based en ecologisch bouwen uit de voeten kunnen.

Daarom wilde ik een bouwmarkt opzetten voor uitsluitend écht duurzame bouwmaterialen. Maar dat niet alleen: deze winkel moet tevens een bolwerk van kennis en know how worden die wij willen uitdragen naar toekomstgerichte zzp-ers en andere (kleine) bouwbedrijven in de regio. Particuliere klanten zijn uiteraard ook welkom!

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social

Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 315 leden