BESE 

Een nieuwe manier van Natuurherstel!

De afgelopen eeuw is wereldwijd 65% van de waterrijke natuur gedegradeerd of verloren gegaan. BESE b.v. is in 2018 opgericht door mariene biologen en richt zich op het succesvol herstellen van natuurgebieden op wereldwijde schaal, met behulp van biobased, bio-afbreekbare materialen. Materialen voor natuurherstel bestaan nu vaak uit permanente materialen zoals beton of plastic: in oevers gebruikt men bijvoorbeeld plastics tegen erosie. Deze materialen breken niet af in een natuurlijk systeem en zorgen voor vervuiling van grond en water voor volgende generaties. BESE ontwikkelt materialen voor natuurherstel die door hun bio-afbreekbare karakter langzaam onderdeel worden van de natuur. Het vlaggenschip van ons bedrijf zijn de BESE-elements;  biologisch afbreekbare sheets in een 3D-matrixvorm die succesvol ingezet worden voor natuurherstel. De BESE-elements bestaan uit biologisch afbreekbare biopolymeren en zijn gemaakt van een afvalproduct (zetmeel) uit de patatindustrie in Nederland. De BESE-elements imiteren eigenschappen van de natuur en helpen zo bij het opstarten van jonge planten en dieren op een nieuwe locatie

.

De aantasting van natuur ondermijnt het welzijn van 3,2 miljard mensen wereldwijd en kost ongeveer 10 procent van het jaarlijkse, wereldwijde bruto product door verlies van soorten en ecosysteemdiensten. BESE richt zich in de eerste plaats op het effectief herstellen van deze aangetaste natuurgebieden. Op dit moment zijn wij actief met herstel van tal van verschillende natuurtypen waaronder; kwelders, mangroven en  zeegrasvelden. Al deze natuurtypen vormen een leefomgeving voor veel dier- en plantensoorten, dragen bij aan waterzuivering en voedselproductie, vangen CO2 in plantmateriaal en beschermen het achterland tegen golven en hoogwater. De projecten zijn nu vaak nog kleinschalig (< 1 ha), maar op den duur hebben wij de ambitie om natuurgebieden te herstellen op grote schaal (>50 ha) met een verscheidenheid aan duurzame materialen die uitgebreid getest en bewezen effectief zijn.  Aanvullend werken wij in onze projecten altijd met lokale partijen, bewoners, vrijwilligers en kennisinstellingen om kennisuitwisseling te bevorderen. En daarbij hopen we mensen te inspireren om huidige herstelmaatregelen die gebruik maken van plastic en beton, te vervangen met meer duurzame en vaak effectievere methoden.

Profile picture for user Malenthe
Malenthe
Auteur
Ik ben marien en aquatisch ecoloog, werkzaam bij BESE. Waar mijn passie voor waterrijke natuurgebieden samen komt met het herstellen van deze gebieden op wereldwijde schaal. Binnen BESE werk ik aan de ontwikkeling en toepassing van onze producten in natuurherstel projecten.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website
Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 315 leden