Becotank BV 

Een warm vat vol kansen
Becotank, drijvende opslagtank

Becotank is een jonge onderneming die op een innovatieve  wijze vorm geeft aan een versnelling van de energietransitie. Een langdurige, efficiënte en betaalbare opslag van duurzame  energie is tot nu toe de missing link. Met de Becotank is hiervoor een oplossing gevonden. Het is een totaal nieuw concept waarvoor inmiddels patent is aangevraagd. De onderneming houdt zich bezig met de concretisering en beproeving van het concept met als doel dit na afronding in een open licentievorm beschikbaar te stellen aan klanten.

Door deze vorm te kiezen wordt een versnelling bereikt  bij de invoering. Het tempo van invoering is zo niet afhankelijk van slechts één of enkele bedrijven.

Becotank, een warm vat vol kansen!

Kort omschrijving van de innovatie:

Inleiding

Nederland wil volledig overgaan van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dat moet al in 2050 het geval zijn. Zonnepanelen en windmolens zijn belangrijk voor de productie van duurzame energie. Dit is echter niet voldoende. Energie zal moeten worden opgeslagen voor de momenten dat de zon niet schijnt en de wind niet waait. Hiervoor is grootschalige opslag nodig. Elektriciteit opslaan is duur en alleen haalbaar voor de korte termijn. Voor de opslag van energie in de vorm van warmte of koude is water een geschikt en goedkoop medium. In de afgelopen jaren zijn hiervoor verschillende methoden ontwikkeld en beproefd. Tot nu toe is er geen efficiënt en betaalbaar systeem beschikbaar.

De Becotank kan deze rol wel vervullen. Het is een drijvende tank in diep water voor de opslag van warm of koud water. Deze vorm van opslag is uniek. Er is inmiddels octrooi aangevraagd.

Omdat  de tank met water,  drijft in water, is de druk op de wanden  aan weerszijden op dezelfde diepte gelijk. Er is dus geen eenzijdige druk op een wand. Om deze reden kunnen de wanden van zeer licht (isolatie)materiaal worden gemaakt met een structurele coating en kan het volume van de tanks eenvoudig worden opgeschaald door het vergroten van de diepte en/of doorsnee. Het isolatiemateriaal voorkomt warmte uitwisseling tussen het water in de tank en het water waarin de tank drijft. Hierdoor is seizoensopslag van warmte of kou mogelijk met minimale verliezen.

Het dak van de Becotank kan worden benut voor het plaatsen van de technische installaties zoals warmtepompen, voor plaatsing van zonnepanelen en of zonnecollectoren, de bouw van lichte huizen of worden gebruikt voor landschappelijke inpassing.

Het opslagsysteem maakt gebruik van bekende technieken en materialen in een nieuwe unieke setting. De bouw gebeurt ter plekke. Het gebruik van grondstoffen is zeer beperkt  en ze zijn volledig herbruikbaar.  Het productieproces is eenvoudig en schaalbaar. Er is geen grondverplaatsing nodig, geen fundering. Ook hoeven geen bouwkranen te worden ingezet. Dit alles is gunstig ten aanzien van de stikstofproblematiek.

De waarde van het Becotank systeem voor de klant  is het leveren van een ecologisch verantwoorde, betrouwbare en betaalbare energieopslagvoorziening voor de korte, middellange en lange termijn.

Door de  grote opslagcapaciteit en de efficiëntie van het systeem is  het mogelijk om energie op te slaan over de seizoenen heen. Het werkt mee aan een evenwicht tussen aanbod en vraag van duurzame energie. Zorgt voor een optimale benutting van herwinbare energie en restwarmte, minimaliseert het gebruik van fossiele brandstoffen voor de bebouwde omgeving  en beperkt daarmee sterk de CO2 uitstoot. Het  maakt het  verduurzamen van bestaande warmtenetten mogelijk en verlaagt de investerings- en beheerskosten van nieuwe warmte/koudenetten.

Voor netwerkbeheerders/energiebedrijven zijn de Becotanks zeer interessant in verband met de overbodig maken van of verlagen van de kosten van piekcentrales en het verkleinen van de kans op netcongestie. 

Door de plaatsing van de Becotanks in diepwaterplassen kan het systeem tegen zeer geringe kosten ook benut worden voor de levering van de reeds aanwezige koude uit de diepwaterplassen. Bij grote volumes nemen de investeringskosten sterk af. Het is echter ook een uitstekend systeem als basis en energiebron voor kleinere warmtenetten. De mogelijkheid om de schaarse ruimte meervoudig te gebruiken is een extra pluspunt en verlaagt de toe te rekenen investerings- en beheerskosten. Door de eenvoud van het systeem en de goedkope bouwmaterialen is  de investering  vooraf goed in te schatten en relatief gering. De korte terugverdientijd beperkt het risico voor de investeerders.

Het Becotank systeem is niet alleen zeer waardevol voor Nederland, maar ook elders in de wereld.

Profile picture for user brouweroudelaar
Gerrit
Auteur
Ik ben een enthousiaste innovatieve startende ondernemer van 68 jaar. Ik ben meer dan 20 jaar directeur van een school in het voortgezet onderwijs geweest en heb samen met mijn team meerdere landelijke onderwijsinnovatieprijzen gewonnen. Na mijn pensionering ben ik gaan zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een versnelling van de energietransitie. Ik maak mij zorgen over de toekomst van de wereld, in het bijzonder voor het welzijn van mijn kleinkinderen.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website
Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 268 leden