ARBRES Voedselbossen 

Samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt realiseren we voedselbossen en leren ze om er zo zelfstandig mogelijk in te werken.

ARBRES voedselbossen

Winst voor:                 Natuur; meer biodiversiteit minder kunstmest

                                   Milieu; Opslag CO2 en water minder landbouwgif

                                   Mens; Inclusie voor mensen met een beperking

                                   Maatschappij; Klimaatrobuuste voedselvoorziening

                                   Voedsel; lokale ketens, diversiteit voor zekerheid

Achtergrond ARBRES

De voorvechters van voedselbossen in Nederland hebben de eerste horden genomen door een officiële landbouwcode voor voedselbosproductie te bewerkstelligen. Dit geeft een voedselbos dezelfde status als ander landbouw en daarmee toegang tot land en subsidies. Nu moet de tweede slag geslagen worden. Het overtuigen van de agrarier om landbouwgrond om te vormen naar (hoge) productie voedselbossen en het verwerven van landbouwgronden om deze samen met de lokale gemeenschap om te vormen tot de vooraadkamers van hun stad of dorp. 

ARBRES begint deze herfst met een groep clienten op landgoed Grootstal in Nijmegen met het aanplanten en beheren van een voedselbos en zo zijn er meer landgoederen die bezig zijn met het inrichten van voedselbossen op hun grondgebied. We zijn inmiddels druk op zoek naar investeerders en fondsen om een eigen stuk landbouwgrond aan te kopen om hier een productie voedselbos aan te planten wat de thuisbasis wordt van het beheer. Een plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of beperking kunnen leren.  Zodra de financien het toelaten om betaalde krachten aan te nemen zullen we als eerste kijken of er clienten in aanmerking komen om door te stromen naar betaald werk.

Missie

Door het omvormen van verarmde landbouwgrond naar voedselbossen willen we een gezondere en biodiversiteitsrijke landbouw verwezenlijken. Hierin zullen winstgevende verdienmodellen worden gebruikt die met een gezond ecosysteem kunnen worden behaald. We leiden hier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op tot (assistent) voedselboswachters en transitieboeren. De toekomst moeten we samen vormgeven daarom richten we ons op inclusie van iedereen.

Visie

Het voedselbos van ARBRES is een inspiratie voor andere agrariërs en wij enthousiasmeren en helpen hen om gedeelten van hun landbouwgrond om te vormen tot voedselbossen. Hiervoor ontwikkelen we een concept wat met kleine aanpassingen in te passen is op verschillende locaties. Mensen met een beperking helpen mee om deze voedselbossen aan te planten en beheren en verwerken de oogsten voor de agrarërs. Als ze voldoende geleerd hebben kunnen ze bij een transitie-agrariër als assistent aan het werk.

Naar een duurzame samenleving

Een van de belangrijkste onderdelen van de transitie naar een ecosysteem-ondersteunende landbouw is de combinatie van lokale voedselproductie en het terugbrengen van biodiversiteit. Dit is de essentie van een voedselbos; een planmatig aangelegd boslandschap met eetbare planten, struiken en bomen in verschillende lagen. Hierdoor is de opbrengst per hectare hoger dan in de traditionele landbouw. Bovendien verbetert het voedselbos de grond, vermindert de stikstofuitstoot, er wordt permanent CO2 opgenomen, houdt water vast voor perioden van droogte en natuurwaarden worden hoger. Dit alles mét behoud of zelfs toename van de voedselproductie  per hectare. 

We willen graag de lokale betrokkenheid bij de productie van voedsel terugbrengen. Door de omgeving te betrekken bij de missie en hen ook eigenaarschap te laten voelen van het voedselbos. De koppeling met lokale ketens voor de verkoop van voedsel versterkt de lokale betrokkenheid en vergroot de binding met voedsel. Een voedselbos heeft de potentie om in het grootste deel van de plantaardige voedingsbehoefte van de mens te voorzien, binnen een kleine afstand van de woonplaats. Hier wordt de lokale gemeenschap op vele gebieden rijker van en geeft op deze manier veel terug voor toekomstige generaties.

Maatschappelijke betrokkenheid en inclusief werken

ARBRES werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een beperking. Het doel is om hen inclusief te laten zijn bij een van de grootste maatschappelijke vraagstukken van het moment; biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. We geven hen een kans om in hun dagbesteding hier aan bij te dragen en om te leren zelf bij te dragen. De cliëntwerknemers zullen bij ons werken met een indicatie en budget voor dagbesteding.

Verdienmodel

Bij ARBRES gaan we uit van een dynamisch verdienmodel wat in de loop van de jaren verschuift van een verdienmodel wat is gebaseerd op inkomensten uit het leveren van dagbesteding als onderaannemer van zorgaanbieders naar een verdienmodel dat vooral zal bestaan uit de opbrengsten van de verkoop van verse en verwerkte producten uit de voedselbossen. We verwachten ergens tussen het vijfde en zevende jaar een omslag te zien in de balans van grotendeels dagbestedingsinkomsten naar grotendeels voedselbos gerelateerde inkomsten. 

Partners

Het opzetten van een bedrijf doe je niet alleen. We worden gesteund door een breed netwerk van partners en personen waar we een beroep op kunnen doen. Hieronder valt ten eerste Pluryn voor de ondersteuning op het gebied van zorgcontracten en advies. Samen met de connecties bij de maatschappelijke ondernemingen vormen zij de adviseurs op het gebied van de arbeidsmatige dagbesteding. Daarnaast hebben we goede contacten met de verschillende voedselbosorganisaties zoals ‘Van akker naar bos’, The Plant’ en Wouter van Eck.

Rechtsvorm

ARBRES is momenteel als V.O.F. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 75249480, wanneer er meer mensen en fondsen betrokken raken zullen we gaan kijken naar de B.V. als rechtsvorm al dan niet in combinatie met een stichting.

 

 

Profile picture for user frankdegram_93430
Frank
Auteur
Vanuit de overtuiging dat positiviteit en dingen aanpakken beter helpen dan van de zijlijn aanschouwen ben ik op zoek naar manieren om de wereld bestendig te maken voor de toekomst. Een toekomst met een ander klimaat en uitdagingen op het gebied van biodiversiteit. Het herstel van de rijkdom van het land, de biodiversiteit is mijn belangrijkste drijfveer. En dat zo inclusief mogelijk.
Ik ben nu vijf jaar werkzaam bij verschillende maatschappelijke ondernemingen waar mensen met een beperking betekenisvolle arbeidsmatige dagbesteding krijgen. Ik heb hier de functie van begeleider, coördinator en bedrijfsleider vervuld. Daarnaast rond ik midden oktober een jaarcursus af rond professionalisering van voedselbosbouw als economisch en ecologisch rendabel alternatief voor de huidige landbouw.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website

Volg op social