aESTI  

aESTI (agricultural Ecosystem Services Trading Initiative) is een initiatief vóór kleine & middelgrote boeren (wereldwijd) !!

De landbouwbodem bestrijkt wereldwijd een groot deel (± 40%) van de totale landoppervlakte en wordt door industriële/huidige landbouwmethoden uitgeput. Duurzaam, natuur-inclusief bodembeheer helpt de boeren aan een betere kwaliteit bodem en daardoor een betere en duurzame opbrengst. Tevens zorgt dit voor opslag van CO₂ in de bodem, betere waterberging en waterkwaliteit en méér biodiversiteit. Dit noemen we ecosysteemdiensten en deze zijn van grote waarde voor de boer en ons allemaal.

Samen met Teun Biemond en Frank Sloot ben ik gestart met aESTI (agricultural Ecosystem Services Trading Initiative). We willen een markt ontwikkelen voor ecosysteemdiensten, middels een additioneel verdienmodel voor boeren. Dit is de enige duurzame oplossing mede omdat verwaarding van ecosysteem diensten als onderdeel van de productprijs in het verleden  heeft uitgewezen slechts beperkt of niet tot de gewenste resultaten te leiden.

Er bestaan uitsluitend kostbare systemen voor deze verwaarding die alleen binnen het bereik van hele grote boeren en/of projecten liggen.  Wij willen dit system wereldwijd opzetten voor kleine en middelgrote boeren in NL, maar ook voor kleine cacoa boeren in de Filipijnen.

aESTI wil 2 dingen:

  1. Het creëren van een natuur-inclusief model voor landbouw en veeteelt, waarbij de lange termijn kwaliteit van de agrarische grond net zo belangrijk is als de korte termijn opbrengst van het voedsel. Boeren kunnen door dit duurzaam bodembeheer de klimaatverandering tegengaan;
  2. De ecosysteemdiensten die hieruit voortvloeien vermarkten zodat boeren een additioneel verdienmodel hebben en daarmee een economische incentive om duurzaam bodembeheer structureel en langdurig uit te voeren.

Dit leidt tot de volgende impact:

- reductie CO₂  

- verbeteren waterhuishouding

- terugbrengen biodiversiteit

- inkomens verhoging voor o.a. ook kleine en middelgrote boeren (in binnen- & buitenland)

- meer samenwerking in ketens

- gezondere producten

- terugdringing chemiegebruik in landbouwsystemen

- bijdrage aan het 'Parijs agreement'

- iedereen (bedrijven, overheden, organisaties en particulieren) de gelegenheid geven hun CO₂-uitstoot te compenseren (nadat ze zo goed mogelijk getracht hebben hun uitstoot te reduceren.) door te investeren in het verbeteren van landbouwbodems

Profile picture for user aart
Aart
Auteur
Hi, mijn naam is Aart van den Bos, ondernemer werkend volgens het 7e generatie principe. Ofwel, bij elke beslissing nadenken over de consequenties daarvan voor de komende 7 generaties. Heel veel internationaal actief in verduurzaming van land- & tuinbouw systemen (o.a. Regeneratieve landbouw). Getrouwd, 3 kinderen = de reden waarom ik een positieve bijdrage wil leveren aan hun toekomst.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over dit bedrijf op hun website

Ga naar website
Leden

Meer gerelateerde leden

Bekijk alle 268 leden