Plastic

Politieke standpunten over plastic 

Duurzame Kieswijzer: dit is hoe de politieke partijen denken over de vermindering van plastic in Nederland
16-02-2021 - door Redactie
Plastic in Nederland

Licht, waterdicht, goedkoop en onverslijtbaar. Allemaal handige eigenschappen van plastic. Maar daar zit meteen ook het probleem. Want omdat het zo handig is gebruiken we het óntzettend veel. Meestal als wegwerpmateriaal terwijl het bijna gemaakt is om nooit meer te verdwijnen. Dat is natuurlijk heel gek. Het probleem van plastic is omvangrijk, in dit artikel lees je precies hoe het zit met plastic

Waar we nu dieper op in gaan is de manier waarop de overheid kan helpen deze problematiek op te lossen. Want hoe overweldigend het ook kan voelen. Door zaken beleidsmatig vast te leggen - simpelweg iets wél of niet toe te staan - kan grote impact worden gemaakt. Dat geldt overigens ook voor financiële instellingen. Want door iets juist wél of niet te financieren kun je invloed uitoefenen en verandering teweeg brengen. 

Voor de Duurzame Kieswijzer hebben we de 9 grootste politieke partijen een aantal stellingen rond het thema 'Plastic' voorgelegd. Ook zijn we in hun verkiezingsprogramma's gedoken. Hieronder vind je hoe de verschillende partijen erover denken en wat ze van plan zijn. 

Goed om te weten; voor de Duurzame Kieswijzer hebben we de negen grootste politieke partijen aangeschreven en acht hebben daar gehoor aan gegeven. Van hen lees je hieronder de antwoorden en standpunten. 

Stelling

Er mogen geen producten meer worden gemaakt van virgin (nieuw) plastic. 

 • CDA: Oneens

"Het CDA wil toewerken naar een toekomst waarin nieuw plastic steeds minder nodig is. Dat kan door het gebruik van nieuw plastic te ontmoedigen en hergebruik van plastic te stimuleren. Dat kan het beste door hierover op Europees vlak afspraken over te maken, zodat er een eerlijk speelveld is voor bedrijven. Tegelijkertijd vinden wij dat de overheid haar rol als launching customer steviger op dit punt mag oppakken want het probleem zit aan de vraagkant naar hergebruikte plastics."

 • ChristenUnie: Eens

"Fabrikanten van plastic producten zouden verplicht een percentage gerecycled plastic in hun product moeten verwerken. Dat percentage moet steeds hoger naarmate de inzameling van plastic afval en recyclingmogelijkheden beter worden."

 • D66: Eens

"Innovatie vindt razendsnel plaats. De mogelijkheden rondom secundair plastic en bioplastic zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid. Door nu duidelijk aan te geven wanneer we geen nieuwe plastics als grondstof meer toestaan, hebben producenten voldoende tijd om alternatieven voor plastic te zoeken en versnellen we duurzame innovaties. Alleen voor noodzakelijke specialistische producten, zoals medische producten, kan een uitzondering gelden."

 • GroenLinks: Eens

"GroenLinks is een voorstander van scherpe regels voor plastic. Zo willen we dat er in 2030 30% minder plastic wordt gebruikt en dat alle plastic producten voor minimaal 50% uit gerecycled plastic bestaan. Uiteindelijk willen we dat de hele economie circulair wordt."

 • PvdA: Eens

"We willen minder plastic en bevorderen recycling. De oceanen zijn vervuild, de natuur ligt vol rommel. Daarom stimuleren we de circulaire economie en belasten we vervuilende plastics."

 • PvdD: Eens

"De Partij voor de Dieren onderschrijft deze stelling. Om dat voor elkaar te krijgen moet er eerst flink veel minder plastic gebruikt worden. Daarom komt er een verbod op een aantal plastics (zoals microplastics en wegwerpplastics). Verder worden gerecyclede grondstoffen goedkoper gemaakt dan grondstoffen die voor het eerst gewonnen zijn."

 • SP: Eens

"Zolang virgin plastic goedkoper is dan gerecycled plastic, wordt er amper gebruikt plastic verwerkt. Wij willen waar alternatieven mogelijk zijn, virgin plastics uitfaseren en overgaan tot een volledig circulaire economie."

 • VVD: Oneens

"Op weg naar een volledig circulaire economie is ook virgin plastic nodig. Producenten hebben tijd en ruimte nodig om alternatieven te bedenken, dus volledig verbieden is niet de juiste stap. Door op Europees niveau verplichtingen aan producten en verpakkingen te stellen, zoals een verplicht percentage aan plastic recyclaat, bouwen we de productie van virgin plastic wel af."
 

Stelling: 

Producenten van plastic hoeven de plastic soep niet op te ruimen. 

 • CDA: Oneens

"Producenten van plastic zijn mede verantwoordelijken voor de plastic soep, daarom vinden wij dat ook zij aan de lat staan om mee te helpen met het opruimen. Dat geldt ook voor de maatschappij als geheel. Je ruimt je eigen rotzooi op. Als iedereen zijn steentje bijdraagt worden de wateren in de wereld weer schoner."

 • ChristenUnie: Oneens

"De ChristenUnie wil dat producenten van plastic mee gaan helpen om de plastic soep te verminderen. Tegelijkertijd werkt statiegeld op plastic flesjes bijvoorbeeld beter dan het verminderen van zwerfafval over te laten aan producenten."

 • D66: Oneens

"D66 wil uitgebreide producentenverantwoordelijkheid waarbij de producent verantwoordelijk is voor de hele levensduur van het product inclusief na gebruik. Op die manier hebben producenten een prikkel om alternatieven te zoeken en zo weinig plastic te gebruiken."

 • GroenLinks: Oneens

"GroenLinks wil dat producenten verantwoordelijkheid nemen voor het afval van hun producten, daarnaast willen we dat producten niet langer ontworpen worden om na één keer weg te gooien."

 • PvdA: Oneens

"We willen allemaal dat onze rivieren, meren en zeeën schoon en leefbaar blijven. Om de plastic soep aan te pakken ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van producenten, consumenten en overheid."

 • PvdD: Oneens

"De beste manier om zwerfafval en de plastic soep te bestrijden is om minder verpakkingen te gebruiken. De overheid, de consument en de sector hebben daarin allemaal hun verantwoordelijkheid. Voor de verpakkingsindustrie weegt die verantwoordelijkheid extra zwaar. Zij hebben als doel om zoveel mogelijk verpakkingen te verkopen, en hebben zich jarenlang actief verzet tegen effectief recycling beleid."

 • SP: Oneens

"De SP wil dat bedrijven veel meer zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor de producten die zij maken. Je eigen rotzooi opruimen moet daar deel van uitmaken. Ook willen wij bedrijven met normering dwingen schoner te produceren."

 • VVD: Oneens

"Het is aan ons allemaal om de wereld schoner door te geven. Door (Europese) afspraken met producenten te maken en ons te richten op een circulaire economie zorgen we ervoor dat de plastic soep niet groter wordt."


 

Verbieden en belasten

In het ene partijprogramma speelt (de vermindering van) plastic een grotere rol dan in het andere. Zo noemt D66 dat ze een Europese belasting wil op plastic. GroenLinks wil dat alle plastic producten in 2030 voor 50% uit gerecycled plastic bestaan, legt het gratis verstrekken van plastic producten (hamburgerbakjes en koffiebekers) aan banden en verbiedt 'onzinplastics'. Zo ook ChristenUnie die toe wil werken naar een verbod op wegwegplastic wanneer 'voor het gebruik alternatieven voorhanden zijn'. PvdA wil eveneens een verbod op wegwerpplastics en daarnaast een verpakkingsbelasting invoeren. 

Op de website van VVD lezen we dat 'standaarden geleidelijk aangescherpt worden om hiermee Europa te stimuleren om plastic in te zamelen en te recyclen'. PvdD wil het gebruik van verpakkingsmateriaal drastisch terugdringen en per direct een verbod op microplastics in cosmeticaproducten. Ook SP wil snel een einde aan het gebruik van microplastics. 

Stap voor stap

Zelf kun je ook actie(s) ondernemen om het plasticprobleem te verminderen. Op Voor de Wereld van Morgen vind je een losse sectie met artikelen over plastic. Kijk rustig eens rond, misschien zijn er nog dingen waar jij mee aan de slag kunt. In en rondom je huis bijvoorbeeld, in je boodschappenmandje of in je badkamer. 

Profile picture for user redactie
Redactie
Auteur
Het team van Voor de Wereld van Morgen inspireert je om steeds duurzamer te worden. Dat doen we met onze artikelen en door startende duurzame ondernemingen te helpen groeien.