Biodiversiteit
Groene stad

Politieke standpunten over de natuur 

Duurzame Kieswijzer: dit is hoe de politieke partijen denken over het beheren en herstellen van onze Nederlandse natuur.
16-02-2021 - door Redactie
Natuur in Nederland

Het gaat niet goed met de natuur in Nederland. Niet alleen hebben we vrij weinig natuur, slechts 15% van ons land bestaat uit natuur, maar onze natuur wordt ook steeds armer. Zo blijkt uit het meest recente Living Planet Rapport van het Wereld Natuur Fonds dat er nu 50% minder wilde dieren te vinden zijn in onze natuurgebieden in vergelijking met 30 jaar geleden. Op zandrijke natuurgebieden zoals de Veluwe is dit zelfs met 70% gedaald. 

Ook onze planten hebben te leiden onder klimaatverandering en de stikstofcrisis in ons land. In Nederland lijden 118 van de 160 beschermde natuurgebieden onder een teveel aan stikstof. Vooral de heide heeft hier last van. Door de hoge concentratie stikstof in de grond verdringen snelgroeiende grassen, struiken en bomen de heideplanten en bloemige kruiden. Hierdoor hebben insecten en vogels weer minder te eten. Zo wordt onze natuur steeds schraler.

Dit is een drastische en zorgwekkende ontwikkeling. Een rijke natuur met veel biodiversiteit is namelijk een levensvoorwaarde voor mensen. Het zorgt voor de schone lucht, drinkwater, voedsel en medicijnen. En zeker tijdens de lockdown merken we weer hoe fijn het is om naar buiten te gaan voor een wandeling in het bos of door de duinen. Natuur helpt ons ook ontspannen.

De regering kan gelukkig heel veel doen om onze natuur te herstellen. Daarom hebben we de partijen gevraagd hoe ze denken over de groennorm die de Verenigde Naties hanteert. Deze standaard van 48m2 natuur per inwoner wordt door de VN gezien als het minimum om mensen gezond en prettig te laten leven. Dat halen we nu bij lange na niet in Nederland. Willen de partijen hier aan gaan voldoen? Je leest het hieronder.

Goed om te weten; voor de Duurzame Kieswijzer hebben we de negen grootste politieke partijen aangeschreven en acht hebben daar gehoor aan gegeven. Van hen lees je hieronder de antwoorden en standpunten.

De stelling 

Nederland moet in de aankomende regeerperiode gaan voldoen aan de VN groennorm van 48m2 groen per inwoner.

En dit vinden de partijen

  • CDA: Oneens

"Het CDA vindt groen belangrijk voor de leefbaarheid, daarom zijn we voorstander van meer natuur in de stad. Aan de andere kant is er ook een enorm woningtekort, daarom is het van belang dat niet alleen binnenstedelijk wordt gebouwd. Uit onderzoek moet blijken of een binnenstedelijke groennorm aan de leefbaarheid van de stad kan bijdragen. Het CDA is voorstander van een groennorm, maar is van mening dat het niet waar te maken is als wij ons nu al vastleggen op dat die norm precies 48 m2 per inwoner moet zijn."

  • ChristenUnie: Eens

"De ChristenUnie zet in op meer natuur en verbindingen tussen natuurgebieden, minimaal 10% meer bos en daarnaast natuurinclusief bouwen met genoeg ruimte voor binnenstedelijk groen."

  • D66: Doen we geen uitspraak over

"D66 wil veel nieuwe natuur aanleggen, de bestaande natuur beter beschermen en het stikstofprobleem oplossen. We zetten in op 50.000 hectare extra beschermde natuur in 2025, en 160.000 hectare extra in 2040. Aangezien we in eerste instantie in zetten op het verbinden en versterken van natuurgebieden, is het onduidelijk hoe groot het effect is op de groennorm in stedelijke gebieden."

  • GroenLinks: Eens

De partij heeft hier geen verdere toelichting op gegeven.

  • PvdA: Eens

"Mensen moeten kunnen genieten van mooie natuur. Onze ambitie is minimaal 50.000 hectare extra natuur in 2027."

  • PvdD: Eens

"De Partij voor de Dieren pleit voor minimaal 50m2 kwalitatieve natuur per inwoner. Meer groen is namelijk van levensbelang. Wij willen een gezonde en groene woonomgeving, waarin mensen prettig met elkaar kunnen samenleven in betaalbare woningen in ruim opgezette groene buurten."

  • SP: Eens

"De SP wil voor elke Nederlander een extra boom planten, daarmee wordt het landschap groener en levert Nederland een substantiële bijdrage aan een beter klimaat. Natuurgebieden worden met elkaar verbonden en we zorgen voor een flinke uitbreiding van de natuur, ook in zee."

  • VVD: Doen we geen uitspraak over

"De komende jaren wordt fors geïnvesteerd in natuurherstel. Daarnaast komt er steeds meer focus op groen in de stad. De VVD vindt het van belang aandacht te hebben voor de groenbeleving van inwoners, in plaats van enkel te focussen op een vast aantal m2."

Nieuwe natuur in Nederland

Het merendeel van de partijen wil gelukkig investeren in de aanleg van nieuwe natuur in ons land. Alleen de PVV meldt hier helemaal niets over. Ook de VVD zegt hier weinig concreets over, enkel dat ze 'nieuwe hectares bos willen aanplanten'. Maar wát willen ze dan precies gaan doen om de natuur in ons land te herstellen? Wij doken de partijprogramma's in en hebben het voor je in kaart gebracht.

Een boom voor elke Nederlander

Elke Nederlander zijn eigen boom is! Althans als het aan CDA, GroenLinks, PvdD en de SP ligt. Zij willen voor elke Nederlander een boom planten. Partij voor de Dieren wil dit zelfs élk jaar doen, dus minimaal 17 miljoen nieuwe bomen per jaar erbij in ons land.

Samen met het CDA zijn zij ook de enige partij die aangeeft wáár al deze bomen dan moeten komen. De PvdD wil de bomen in natuurgebieden én de bebouwde kom, waar het CDA de bomen in je eigen buurt wil planten. Kan je hem een beetje in de gaten houden.

In het hele land planten wij voor iedere inwoner in de eigen buurt een nieuwe boom. Met 17 miljoen nieuwe bomen wordt Nederland nog schoner, groener en gezonder.”

- CDA Verkiezingsprogramma 2021

Krijgt elke Nederlander straks zijn 'eigen' boom? Foto: Jan Gemerle via Unsplash

Extra hectares natuur: opbieden maar!

De andere partijen noemen liever hoeveel hectares extra natuur ze in ons land willen aanleggen en wanneer. D66 is hierin het meest ambitieus, zij willen tot 2025 maar liefst 50.000 hectare extra natuur in Nederland creëren. En in 2040 willen ze maar liefst 160.000 hectare extra beschermde natuur aanleggen in ons land. Dat is maar liefst 33% méér natuur dan we nu hebben.

GroenLinks wil een indrukwekkende 100.000 hectare nieuwe natuur in Nederland, een gebied ter grootte van de Veluwe. Jammer genoeg melden ze er niet bij voor wanneer ze dit willen realiseren. De ChristenUnie wil daarentegen 'maar' 27.500 hectare nieuw bos aanleggen maar wijst daarbij wel terecht op het belang van inheemse bomen op het vergroten van onze biodiversiteit.

Meer bos is nodig voor de biodiversiteit en voor het vastleggen van CO2. Op de gronden binnen het Nationaal Natuurnetwerk streven we naar maximale biodiversiteit, dus inheemse bomen.”

- ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2021

Profile picture for user redactie
Redactie
Auteur
Het team van Voor de Wereld van Morgen inspireert je om steeds duurzamer te worden. Dat doen we met onze artikelen en door startende duurzame ondernemingen te helpen groeien.