afbeelding van Olaf
Olaf Ondernemer

zero foodwaste

Economische aantrekkelijk maken van voedselafval-reductie, door inzetten van vooruitstrevende technologie geschikt voor dagelijks gebruik!

Zero. is een product dat het hoofd gaat bieden aan voedselverspilling aan het eind van de voedselketen. Twintig procent van het geproduceerde voedsel wordt bij mensen thuis (15%) en in de horeca (5%) verspild, dit is onverantwoord. Bovendien is er binnen afzienbare tijd niet voldoende ecologische ruimte om ons huidige voedselpatroon voort te zetten. uitgaande van een groeiende wereldbevolking..

Dit terwijl het terugdringen van de hoeveelheid voedselverspilling ook direct waarde kan hebben voor de eindgebruiker, alleen heeft zij tot het verkrijgen van dit inzicht geen bruikbare oplossingen in handen. Het team van zero. is in staat zullen zijn om, gebruikmakend van de huidige snelheid van technologische ontwikkelingen, een geavanceerd doch toegankelijk product te ontwikkelen om de eindgebruiker deze mogelijkheid wel te gaan bieden.

Zero. gaat met behulp van cutting-edge beeldherkenningsalgoritmen voedsel(verlies) in kaart brengen en daarmee een eindgebruiker in staat stellen beter in te kopen, te proportioneren, voorraad te beheren en voedselresten te gebruiken. Door maatregelen te treffen op voorgaande punten, op basis van inzicht in de afvalstroom, kan 30-50% voedselverlies voorkomen worden, wat overeen komt met 4-8% van de totale inkoopkosten van een horecagelegenheid. 

Het onderscheidend vermogen zit in het frictieloze gebruik door middel van beeldherkenning: gebruik makend van een camera boven- en een slimme weegschaal onder het afvalpunt wordt afval volautomatisch in kaart gebracht, dus zonder daar extra handelingen voor uit te hoeven voeren. De gebruiker is daarmee niet extra belast in een hectisch restaurantproces, maar verkrijgt toch waardevolle en actiegerichte inzichten in het patroon van de voedselverliezen. 

Ons product wordt momenteel als pilotopstelling getest, we verwachten eind van volgend jaar 200 restaurants uitgerust te hebben met het systeem, eind 2020 zullen we naar 1000 restaurants gaan. Met en potentie van +-4.000 kg per restaurant per jaar, verwachten we op dat punt 4 miljoen kilo voedselverlies per jaar te kunnen voorkomen en dat is slechts het begin!

afbeelding van Olaf
Olaf Ondernemer

Duurzaam ondernemer, vastbeslotenheid om een technische oplossing te creeëren die een serieuze mededinger wordt in de strijd tegen wereldwijde voedselverspilling. Ervaren analytics consultant met een bewezen bekwaamheid in data visualisatie en business consultatie. Achtergrond in academisch onderzoek in de farmaceutische chemie.

Update

Geweldig nieuws, we mogen een pilot uitvoeren met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Voedingscentrum! Bovendien mogen we per mid september in start-up incubator StartLife bij de Universiteit Wageningen beginnen. Trots!

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website
PROJECTEN

Meer projecten in Natuur en milieu

Alle 293 projecten