afbeelding van Sjoerd
Sjoerd Ondernemer

Zee Boerderij IJmond

Zeewiercultivatie in de IJmond m duurzame grondstoffen uit reststromen te winnen en het duurzaam bewustzijn in de regio te vergroten.

Zeewierteelt; om de gevolgen van milieuvervuiling te reduceren en om nieuwe duurzame grondstoffen te winnen. De Zee Boerderij IJmond zet zich in om de kwaliteit van het water en omringende gemeente toekomstbestendig te maken door het opzetten van projecten. In deze projecten ligt de focus op het herleiden van afvalstromen en zo nieuwe grondstoffen te creëren voor lokale producten. Voor ieder project word lineair een educatie programma geschreven om zo bij te dragen aan lokale duurzame bewustwording. Zee Boerderij IJmond heeft een oplossing bedacht vanuit het oogpunt van de water- en natuurgebieden in de IJmond in Noord-Holland. Waarbij we met projecten op verschillende manieren het milieu probleem lokaal aanpakken: a) zeewier telen in de zeehaven en het Noordzeekanaal b) plastic vissen en op innovatieve wijze recyclen c) op basis van koffiedik oesterzwammen kweken d) een informatiecentrum bieden met ruimte voor duurzame educatie en creativiteit e) een tijdelijke ontmoetingsplek bieden met ruimte voor visiedeling op de regionale gebiedsontwikkeling en actuele gemeenschappelijk sociale discussies. De werkzaamheden bestaan uit het integraal samenwerken met publieke en private partijen om duurzame campagnes, demonstraties en (pilot) projecten gezamenlijk uit te voeren in de regio IJmond. We bieden creatieve ‘dagje-uit’ activiteiten, duurzame (water) educatieprogramma´s, kunst / atelier activiteiten, exposities, lokaal duurzame producten en een dynamisch publiekelijke ontmoetingsplaats aan in de IJmond. Project zeewiercultivatie Met behulp van zeewierteelt wordt koolstofmonoxide (CO2) vastgelegd, en zuurstof (O2) geproduceerd. Daarbij worden opgeloste voedingsstoffen uit het water opgenomen. Daarnaast zal in de zeewiervelden de biodiversiteit toenemen, o.a. goed voor visserij en andere mariene organismen. De zeewiervelden vormen als belangrijk component een “laatste vangnet” voor o.a nutriënten als fosfaat en nitraat, voordat dit naar de diepzee verdwijnt. Kleinschalige zeewierboerderijen in het Noorderbuitenkanaal moeten dus primair gaan dienen als bio filter van het water richting zee. Zeewier wordt vervolgens verwerkt als grondstof voor lokale producten. Onderzoeksvraag: Het onderzoeken van de biologische en ecologische implicaties van de introductie van (near shore) zeewierbouw en de fysische, hydrodynamische, economische en technologische mogelijkheden. Project plastic Het Noorderbuitenkanaal heeft te kampen met een excessief groot plastic probleem, zowel op macro al micro niveau. Allerlei soorten plastic worden door de grootte hoeveelheid water vanuit het binnenland meegevoerd naar de zee en visa versa. Zee Boerderij IJmond zal dagelijkse expedities uitzetten om deze vervuiler uit het water te halen. Daarbij zal het ook fungeren als een lokaal plastic inzamelpunt voor de omliggende horeca. Het plastic zal eveneens als het zeewier als grondstof dienen voor nieuwe lokale producten. Inzet producten: Plastic Whale, Seabin en Precious Plastic Recycle concept. Projectuitvoering fase 1 Het ontwikkelen en testen van kleinschalige duurzame projecten in het Noorderbuitenkanaal die gezamenlijk dienen als bio filter van lucht en water. Vervolgens worden de verschillende oogsten ( zeewier, plastic, zwammen ) verwerkt tot grondstof voor verscheidene bruikbare duurzame producten. De eerste stap in de richting van een duurzaam maritiem zeehavengebied IJmuiden. Wat De Zee Boerderij IJmond is een publiek toegankelijk en actief platform dat duurzame initiatieven en projecten bedenkt en uitvoert. Waarom We willen de gevolgen van milieuvervuiling reduceren door wat te doen aan plasticvervuiling en het hardnekkige water- en luchtkwaliteit probleem in de regio IJmond. Hoe Het duurzaam bewustzijn bij burgers en organisaties in de IJmond vergroten door uitvoering van duurzame actie campagnes, demonstraties en het realiseren van educatieve programma's. Video https://vimeo.com/164069916 Website http://www.zeeboerderij-ijmond.nl/ Contact info@zeeboerderij-ijmond.nl

De kwaliteit van onze Nederlandse water- en natuurgebieden staat onder hevige druk door toenemende intensiviteit van gebruik in de vorm van landbouw, scheepvaart en industriële bedrijvigheid. Het water in de zeehaven van IJmuiden wordt bedreigd door: - Klimaatverandering (stijging van de zeespiegel en toename zoutgehalte van 10%) - zware industrie & intensieve scheepvaart (toenemende doorvoercapaciteit en scheepvaartbewegingen naar 125 miljoen ton) - stroom van binnenlandse vervuild water (toenemende afvoer van nutriënten naar zee) - Bouw nieuwe zeesluis (afname van mogelijkheden voor vis om te migreren) Achtergrond Sinds mei 2016 is Zee Boerderij IJmond een feit. We willen wat doen aan het hardnekkige water- en luchtkwaliteit probleem in de regio van zeehaven IJmuiden (zowel binnen de havenpieren als strand noord- en zuidpier). Soortgelijke duurzame initiatieven komen moeilijk tot stand door veelal tegenwerkende overheidsinstanties, niet rond krijgende financiering en geldende wet- en regelgeving. Ons water, Noordzee en natuur ten goede van ons bewoners, gebruikers, klimaat, omgeving en beleving.

Help mee om vanaf nu duurzame initiatieven te bedenken en te realiseren in de IJmond of start iets soortgelijks ergens anders. Like & share en laat onze toegankelijk stichting doen groeien door simpelweg exposure tot een actief duurzaam platform.

Activiteiten Zee Boerderij IJmond is een oplossing bedacht vanuit het oogpunt van de water- en natuurgebieden in de IJmond in Noord-Holland. Waarbij we met projecten op verschillende manieren het milieu probleem lokaal aanpakken: a) zeewier telen in de zeehaven en het Noordzeekanaal b) plastic vissen en op innovatieve wijze recyclen c) op basis van koffiedik oesterzwammen kweken d) een informatiecentrum bieden met ruimte voor duurzame educatie en creativiteit e) een tijdelijke ontmoetingsplek bieden met ruimte voor visiedeling op de regionale gebiedsontwikkeling en actuele gemeenschappelijk sociale discussies Tijdslijn en planning Halverwege 2016 is gestart met het samenbrengen van de benodigde partijen voor het oprichten van Stichting Zee Boerderij IJmond. Vervolgens is uit onderzoek en gesprekken met deze partijen het ondernemersplan opgesteld en de stichting opgericht. Vervolgens is de planning om hierna zo spoedig mogelijk de vergunning aan te vragen en te verkrijgen om in de herfst te kunnen starten met het oprichten van de eerste testlocatie. Voorafgaand aan deze stappen zal de financiering voor dit project bijeengebracht worden doormiddel van sponsoring en subsidies. Na het afronden van de 1e Fase, de pilot fase, zal een start gemaakt worden met fase 2. Dit zal in de 2e helft van 2017 of begin 2018 van gebeuren. Fase 2 houdt een opschaling in van het project. Naast het kweken van zeewier zullen nu ook het plastic en zwammen projecten van start gaan. extra: Zeewier teelt Met behulp van zeewierteelt wordt koolstofdioxide (CO2) vastgelegd, en zuurstof (O2) geproduceerd. Daarbij worden opgeloste voedingsstoffen uit het water opgenomen. Daarnaast zal in de zeewiervelden de biodiversiteit toenemen, o.a. goed voor visserij en andere mariene organismen. De zeewiervelden vormen als belangrijk component een laatste vangnet oor o.a nutriënten als fosfaat en nitraat, voordat dit naar de diepzee verdwijnt. Kleinschalige zeewierboerderijen in het Noorderbuitenkanaal moeten dus primair gaan dienen als bio filter van het water richting zee. Zeewier wordt vervolgens verwerkt als grondstof voor lokale producten. Doelstelling fase 1 Het ontwikkelen en testen van kleinschalige duurzame projecten in het Noorderbuitenkanaal die gezamenlijk dienen als bio filter van lucht en water. Vervolgens worden de verschillende oogsten ( zeewier, plastic, zwammen ) verwerkt tot grondstof voor verscheidene bruikbare duurzame producten. De eerste stap in de richting van een duurzaam maritiem zeehavengebied IJmuiden. extra: Plastic jutten Het Noorderbuitenkanaal heeft te kampen met een excessief groot plastic probleem, zowel op macro al micro niveau. Allerlei soorten plastic worden door de grootte hoeveelheid water vanuit het binnenland meegevoerd naar de zee en visa versa. Zee Boerderij IJmond zal dagelijkse expedities uitzetten om deze vervuiler uit het water te halen. Daarbij zal het ook fungeren als een lokaal plastic inzamelpunt voor de omliggende horeca. Het plastic zal eveneens als het zeewier als grondstof dienen voor nieuwe lokale producten. Inzet producten: Plastic Whale, Seabin en Precious Plastic Recycle concept. Exposure Zee Boerderij IJmond zal in de opstart fase, eveneens als jaren daarna, samenwerkingen aangaan met verschillende lokale bedrijven, kennisinstituten, en educatiecentra. Dit niet alleen om zo het bereik van de Boerderij te vergroten maar ook om onze exposure op verschillende media te verbreden. Denk hierbij aan: - Cinekid: Educatie en workshops vanuit Amsterdam (site, blogs, kranten, aanloop) - Gemeente: Kranten, radio, tv - Educatie centra: OD IJmond, PWN (exposities, scholen, aanloop) - Kennis instituten: Verschillende Universiteiten, NIOZ, Imares ( wetenschappelijke artikelen, lezingen, presentaties) Stichting Zee Boerderij IJmond zorgt zelf ook voor genoeg exposure doormiddel van het bijhouden van de site, facebook en instagram. Daarbij schrijven we regelmatig duurzame blogs aan en onderhoudt de Stichting er zelf een.

afbeelding van Sjoerd
Sjoerd Ondernemer

Ik ben opgegroeid in Uitgeest waar ik van jongs af aan veel op het platteland te vinden was en klusjes uitvoerde bij agrarische boeren in de omgeving. Ik ben een fervent surfer en mede daarom veel te vinden nabij de stranden van IJmuiden en Velsen Noord. De omgeving van zeehaven IJmuiden ken ik als geen ander. Na mijn studie duurzame stedenbouw en milieukunde aan de hogeschool Utrecht heb ik veel gereisd en kwam daar in aanraking met het fenomeen zeewier als bron voor voedsel. Ik heb duurzaamheid hoog in het vaandel staan en volg de klimaatdebat ontwikkelingen op de voet. Zeewier heeft zoveel mogelijkheden dat ik gemotiveerd ben om deze duurzame kennis te delen en tot uitvoering te brengen in onze prachtige haven van IJmuiden. Mijn persoonlijk doel is om milieuvervuiling en klimaatverandering te reduceren door het water in en nabij het zeehavengebied van IJmuiden te filteren. En vervolgens iets te doen met aanwezige reststromen om zo duurzame bewustwording in de regio IJmond bij organisaties, bewoners en recreanten te vergroten. nl.linkedin.com/in/sjoerd-laarhoven-b5676b27

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Natuur en milieu

Alle 422 projecten