afbeelding van Hans
Hans Ondernemer

Watermakers voor arme mensen in ontwikkelingslanden

Bestaande watermakertechnologie (AWG) wordt aangepast om effectief drinkwater te maken in ontwikkelingslanden voor de allerarmsten.

De stichting Happy With Water wil de drinkwatervoorziening voor de armsten in ontwikkelingslanden drastisch verbeteren!

De stichting Happy With Water gaat bestaande atmosferische watermakers aanpassen conform een, door ons, geformuleerd programma van eisen. Dan zijn deze watermakers geschikt om in ontwikkelingslanden arme mensen aan huis van drinkwater te voorzien. Onze watermakers gaan werken op zonne-energie en worden verder aangepast zodat zij goedkoop zijn, min 10 liter per dag aan water produceren, water produceren wat veilig is om te drinken, onderhoudsvrij en niet storingsgevoelig zijn. Onze basic-AWG-watermaker zal HET VERSCHIL voor heel veel mensen in de wereld gaan betekenen; gemakkelijk toegang tot veilig drinkwater. De basic-AWG-watermaker zal geschikt worden gemaakt voor massa productie en distributie. Een groot gedeelte van het drinkwater tekort onder de allerarmsten wordt opgelost. Hierdoor komt er een positief effect op productiviteit van mensen (minder tijd kwijt aan verzamelen van water en minder ziektes), milieu (minder transport en plastic flessen), betere positie voor vrouwen en kinderen die belast zijn met het tijdrovende water halen en minder migratie door tekort aan drinkwater.

Er bestaan inmiddels vele producenten ( zie www.atmoswater.com ) die op commerciele basis atmosferische watermakers aan bieden. Maar geen van deze watermakers is geschikt gemaakt voor de allerarmsten, met nagenoeg geen toegang tot betrouwbaar drinkwater. Dit komt omdat de mensen, vallend binnen de doelgroep, geen geld hebben en dat er aan deze doelgroep derhalve geen geld is te verdienen. En juist deze arme mensen in ontwikkelingslanden hebben het grootste gebrek aan betrouwbaar drinkwater. De bestaande bronnen als grondwater (via waterputten en oppervlakte water) leveren steeds vervuiler water en bovendien ook steeds minder. Hierdoor sterven er dagelijks vele mensen, vooral kinderen, aan de gevolgen van drinken van slecht water. De stichting Happy With Water gaat deze bestaande AWG-watermakers aanpassen zodat deze geschikt worden te functioneren onder de omstandigheden waarin de arme mensen in ontwikkelingslanden leven. Het principe van de atmosferische watermaker is eigenlijk heel simpel en wordt al voor drinkwaterdoeleinden toegepast van ca. 2005. De AWG-watermakers bestaan er in vele varianten, varierend van een productiecapaciteit van 10 l/d tot wel 10.000 l/d. De kleinere AWG-watermakers worden aangeboden voor gebruik in huis of op kantoren. De grotere worden gebruikt voor noodhulp (bijvoorbeeld toegepast bij de aardbeving in Haiti) of voor defensie (legers). De meeste AWG-watermakers worden gevoed met elektriciteit uit het net. Enkele AWG-watermakers maken reeds gebruik van zone-energie. Hoe werkt het? Het idee om water te “maken” is niet nieuw. Aan het begin van de vorige eeuw was men reeds bekend met de mogelijkheid om natuurlijke luchtvochtigheid om te zetten in condens om vervolgens het condensatie proces te versnellen en zo gecondenseerde waterdruppels te ‘oogsten’. De vanzelfsprekende vervolgstappen, die eruit bestaan dit geoogste water geschikt te maken voor consumptie, kwamen pas veel later onder druk van toenemende drinkwaterschaarste in de wereld. Dit voor consumptie geschikt maken veronderstelt op de eerste plaats dat er sprake is van een minimale, voor consumptie geschikte hoeveelheid. Met andere woorden, met een paar druppels water ben je er niet. Om de productie aanzienlijk te verhogen dient het condensatieproces versneld te worden. In een omgeving waarin de luchtvochtigheid hoog is gaat dat hand in hand met relatief hoge temperaturen. Warme lucht houdt immers makkelijker grote hoeveelheden waterdamp vast dan koude lucht. Om snel en effectief grotere hoeveelheden water te oogsten in gunstige omstandigheden moet de temperatuur in korte tijd drastisch dalen. De koudere lucht is vervolgens niet meer in staat een grote hoeveelheid water vast te houden en in de natuur wordt dit water vervolgens afgezet als condens op objecten in de directe nabijheid. Dat kan van alles zijn, van blaadjes aan de bomen tot aan auto’s, lantaarnpalen en zelfs het straatoppervlak. Als dit proces in een verhoogd tempo kan worden nagebootst in een gecontroleerde omgeving kunnen de waterdruppels worden opgevangen. Wat we nodig hebben om condensatie te laten plaatsvinden is een koelingselement. Dit koelingselement is het essentiële onderdeel van een moderne ontvochtiger die we tegenwoordig voor huishoudelijk gebruik kunnen aanschaffen. Dit proces werkt het beste als de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid beide hoog zijn. Dit is nu uitgerekend het geval in die delen van de wereld waar betrouwbaar en schoon drinkwater schaars is. Gedurende de afgelopen tien jaar is deze technologie verfijnd en wordt zij door diverse fabrikanten in de wereld toegepast. Er is echter een groot bezwaar en dat is beschikbaarheid van elektriciteit om de AWG-watermaker goed te laten werken. Uitgerekend de afwezigheid van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening stond tot voor kort de toepassing in de meest kritieke gebieden (ontwikkelingslanden) in de wereld in de weg. Daar waar mensen soms uren moeten lopen om in hun dagelijkse drinkwater behoefte te voorzien ontbreekt het vrijwel altijd ook aan stroom. Door de verdere ontwikkeling van de AWG-watermakers (minder energie benodigd per liter water) en de snelle ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie (meer vermogen en lagere kostprijs) wordt het mogelijk om basic-AWG-watermakers te produceren voor de allerarmsten in de wereld. Juist die groep die het meest lijdt door een steeds verder verslechterende drinkwater voorziening. De stichting Happy With Water heeft een programma van eisen opgesteld waaraan deze nieuwe basic-AWG-watermakers moeten voldoen om deze doelgroep effectief te bedienen. Om dit te bereiken moet er eerst een slim prototype worden ontwikkeld wat voldoet aan het programma van eisen met o.a. voeding door zonne-energie, compact, licht van gewicht en robuuste vormgeving, zeer betaalbaar, productie van min 10 liter betrouwbaar drinkwater per dag en geschikt voor massa productie en distributie. Om deze doelstelling te bereiken is recentelijk de stichting Happy With Water opgericht.

Moeilijk is het niet! Maar de wil en het geld moeten er zijn! En zelfs het benodigde geld is te overzien in aanmerking nemende wat er mee bereikt gaat worden voor heel veel mensen!

Geld om bestaande AWG-watermakers aan te passen. Eerst wordt een prototype gemaakt en net zolang aangepast totdat deze basic-AWG-watermaker geschikt is en voldoet aan de gestelde eisen. Indien het prototype van deze basic-AWG-watermaker gereed is wordt er gezocht naar de optimale productiepartner. En indien mogelijk en betaalbaar zal de uiteindelijke assemblage bij voorkeur in Nederland gaan plaats vinden en dan nog bij voorkeur door sociale werkplaatsen of andere kansarmen op de arbeidsmarkt. Partners in deze zijn dus gewenst.

Naast het geld en partners die nodig zijn voor het aanpassen van de bestaande AWG-watermakers tot een geschikte basic-AWG-watermaker, is er vooral veel publiciteit nodig. Het moet in de hele wereld bekend zijn dat er een basic-AWG-watermaker bestaat en hoe deze te verkrijgen is.

Stappenplan:

1. Verkennende besprekingen/onderzoek betreffende haalbaarheid. Deze stap ligt achter ons. 2. Geschikte partner (s) vinden die het idee en de doelstelling ondersteunen en de vereiste technische toegevoegde waarde kunnen leveren (deels gerealiseerd). 3. Geld inzamelen om het prototype te ontwikkelingen en aan te passen, net zolang totdat het prototype aan het hele programma van eisen voldoet. Dit is een absolute vereiste om te kunnen slagen. 4. Zoeken van een productie partner. 5. Start met massaproductie en distributie. 6. Distributie (tegen kostprijs) zal gaan via de ontelbare NGO's wereldwijd die de verbetering van de drinkwater situatie voor armen als doel hebben geformuleerd. In het kader van dit project zal het verworven geld dus worden besteed aan het ontwikkelingen van het prototype.

De stichting Happy With Water gaat dus de bestaande technologie aanpassen zodat er een basic-AWG-watermaker grootschalig geproduceerd kan worden. Naar inschatting zal deze basic-AWG-watermaker water kunnen produceren wat tussen de €5,- en €8,50 per m3 zal gaan kosten. Dit is duurder dan het kraanwater uit de Nederlandse kraan, maar nog altijd zeer acceptabel t.o.v. gebotteld water. Bovendien heeft het gebruik van de basic-AWG-watermaker grote voordelen t.o.v. het nu verzamelde water uit putten of oppervlaktewater. Denk aan blijvende beschikbaarheid, constante kwaliteit en gemakkelijk bereikbaar. En t.o.v. gebotteld water heeft het ook vele voordelen: een zekere kwaliteit en minder milieuvervuiling (minder plastic afval en minder transport). Toen wij, als gezin, in Zambia woonden waren wij (werk van mijn vrouw) betrokken bij vele projecten op het gebied van vrouwen-empowerment. Het bleek in deze situatie dat de vrouwen vooral behoefte hadden aan een drinkwaterbron, dichtbij huis om tijd te besparen en minder gezondheidsproblemen te krijgen binnen het gezin. Zij wilden dan een waterput! Daar werd dan, door het project van mijn vrouw, geld voor ingezameld. Geld wat deze doelgroep niet heeft. Wel werd er dan een eigen bijdrage gevraagd voor het bouwen van de put. Een eigen bijdrage in de vorm van arbeid. De straks ontwikkelde basic-AWG-watermaker is in eerste instantie geschikt voor toepassing op huishoudniveauu en kan later, door middel van opschaling, op simpele wijze ook grotere gemeenschappen, scholen en weeshuizen bedienen. In alle verschillende delen van de wereld waar deze basic-AWG-watermaker HET VERSCHIL voor de armen ter plaatse, zal gaan uitmaken, zijn de omstandigheden altijd zeer divers. Een dorp in Bangladesh is qua cultuur en omstandigheden heel anders dan een dorp in Zambia of Peru. En juist het kennen van de plaatselijke cultuur, gewoonten, etc kan cruciaal zijn voor het slagen van de implementatie van deze basic-AWG-watermaker (en elk ander project of technologie). Daarom gaat de stichting Happy With Water samenwerking aan met allerlei NGO's die dicht op en met de diverse doelgroepen in de diverse landen werken. Deze NGO's kunnen de basic-AWG-watermaker tegen kostprijs kopen van onze stichting. Hoe deze NGO's vervolgens de distributie , ter plaatse, gaan regelen, maken deze NGO's uit. Zij kennen de lokale omstandigheden het best. Met eigen bijdrage of juist niet, met pilot gebruikers of juist niet, enz. ? Als voorbeeld noem ik onze eigen stichting Lang Leve het Zambiaanse Kind, die weeshuizen ondersteunt. Eén van de weeshuizen heeft een groot tekort aan drinkwater, door onbetrouwbare electriciteitsvoorziening. Om dit probleem te kunnen oplossen zou de stichting Lang Leve het Zambiaanse Kind een seriegeschakelde basic-AWG-watermaker kunnen kopen (kostprijs) bij de stichting Happy With Water. Daarom zal de stichting Happy With Water behoefte hebben aan zoveel mogelijk PR rondom deze basic-AWG-watermaker (vandaar ook het meedingen naar deze prijs). Bestaande NGO's , werkend met de doelgroep, moeten van het bestaan afweten.

afbeelding van Hans
Hans Ondernemer

Ik ( Hans Konig, 57 jaar) ben afgestudeerd Bedrijfkundige te Delft met als kandidaatsstudie "aangepaste technologie" te Wageningen. In mijn werkzame periode heb ik vele zakelijke avonturen onderhanden gehad. Zo heb ik diverse eigen bedrijven gehad en weer verkocht, heb ik gewoond en zaken gedaan in Zambia en heb ik diverse interim management opdrachten vervuld. Ik ben vader van een gezin met 4 kinderen, waarvan 2 geadopteerd uit Zambia. Samen met mijn vrouw runnen wij al 12 jaar de stichting Lang Leve het Zambiaanse Kind. Begin dit jaar liep een interim opdracht af en vond ik het tijd om een bestaand plan te gaan realiseren; namelijk de bestaande atsmosferische water generatoren ombouwen tot basic-AWG-watermakers die geschikt zijn voor de allerarmsten in de ontwikkelingslanden. Ik heb met eigen ogen gezien wat gebrek aan betrouwbaar drinkwater voor vele negatieve effecten kan zorgen. Daarvoor heb ik 15 april 2016 de stichting Happy With Water opgericht. Deze stichting heeft de ambitie HET VERSCHIL voor veel mensen te gaan maken, die leven in humide, warme ontwikkelingslanden én die een nijpend tekort hebben aan betrouwbaar drinkwater, dichtbij huis. Dit is mijn drive voor de komende 10 jaren! Omdat ik geloof dat het kan én moet!

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website
PROJECTEN

Meer projecten in Natuur en milieu

Alle 596 projecten