afbeelding van Marco
Marco Ondernemer

Urban Mining with Credits

Crowdfunden met als inzet de waarde van je afval. Lever uw E-Waste en kunststoffen bij ons in en ontvang voor iedere kilo een aandeel.

Het verhogen van gescheiden inzameling van E-Waste (alles met een stekker en/of batterij) en kunststoffen in grote steden waarmee we voorkomen dat waardevolle grondstoffen bij het huishoudelijk afval terechtkomen en verloren gaan. Met en voor de inwoners van Den Haag starten wij een nieuwe vorm van crowdfunding. Voor ieder kilo E-Waste en kunststoffen die deelnemers bij ons inleveren ontvangen zij een credit. Deze credit vertegenwoordigt een aandeel in de opbrengsten die wij met deze grondstoffen realiseren. De meerwaarde wordt dus gedeeld met alle deelnemers. Iedereen doet mee. Het lokaal ontmantelen van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kan heel goed worden uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee genereren wij in de stad werkgelegenheid voor deze doelgroep. https://youtu.be/4u66-QhZEbk

Ieder jaar gooien we in Nederland zo'n 73 miljoen euro in de vuilnisbak! Dit is de waarde van (edel)metalen en kunststoffen in afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) die nog altijd in het huishoudelijk afval terecht komen. Met de huidige wijze van verwerking van dit afval worden waardevolle grondstoffen, zoals goud, aluminium en koper, nog onvoldoende teruggewonnen. Een nieuwe Europese richtlijn vereist een ambitieuze verhoging van inzameling, registratie en duurzame verwerking van AEEA. Gemeenten moeten hier, samen met de uitvoeringsorganisaties die namens de producenten opereren, actie op ondernemen. Voor grote Nederlandse steden vormt dit een extra uitdaging omdat hier het gescheiden inzamelingspercentage achter blijft bij het landelijk gemiddelde. In Den Haag moet men van een kleine miljoen kilo AEEA geregistreerd in 2013 toewerken naar jaarlijks 8,7 miljoen kilo vanaf 2019, op basis van minimaal 17 kg. per inwoner per jaar!

Hoe kunnen we inwoners in grote steden motiveren om AEEA en kunststoffen op bepaalde inzamelpunten in te komen leveren en niet langer met het huisvuil weg te gooien? Hiervoor willen wij een nieuwe vorm van crowdfunding introduceren. Met Urban Mining starten wij een nieuwe onderneming die aan de slag gaat met het inzamelen van grondstoffen en bruikbare onderdelen om die vervolgens te hergebruiken, te recyclen, in te zetten voor reparatie en het maken van nieuwe producten. Wij vragen de inwoners van Den Haag om te participeren in Urban Mining en vragen hierbij niet om geld, maar om grondstoffen. Voor iedere kilo AEEA (alles met een stekker en/of batterij) en kunststoffen die deelnemers bij ons inleveren ontvangen zij een credit. Deze credit heeft direct een waarde en stijgt mee als aandeel in gerealiseerd resultaat.

In een periode van 30 maanden willen we 6 miljoen kilo AEEA en kunststoffen inzamelen. De ca. 510.000 inwoners van Den Haag kunnen hiermee in totaal 6 miljoen credits verkrijgen. Wij zetten hiermee in op een bijdrage van gemiddeld 4,7 kg. per inwoner per jaar. De apparaten laten we ontmantelen met inzet van sociale werkgelegenheid, waarbij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de apparaten demonteren. Hierbij worden ferro, non-ferro, kunststoffen en overige materialen gesorteerd en selecteren wij nog bruikbare onderdelen. Door optimale handmatige scheiding gaan wij de intrinsieke waarde van het AEEA zo goed mogelijk benutten. Verder sorteren wij de verschillende soorten kunststoffen om die in eerste instantie tegen gunstige condities af te zetten. Tegelijkertijd gaan wij verkennen hoe wij deze kunststoffen zo veel mogelijk ook lokaal kunnen inzetten. Wij denken hierbij aan ontwikkeltrajecten, in samenwerking met partners, voor onder meer het vervaardigen van straatmeubilair en filament van PET-kunststof uit o.a. frisdrankflessen als basismateriaal voor 3D-printers.

afbeelding van Marco
Marco Ondernemer

Business Developer, met 20 jaar ervaring in internationaal afvalmanagement. Dit jaar gestopt met de focus op afvalverwerking, uiteindelijk betreft het voor het merendeel grondstoffen, die in een circulaire economie opnieuw ingezet kunnen worden voor het vervaardigen van nieuwe producten. Samen met Louis Wildenberg van Wilkohaag Metaal gaan wij invulling geven aan Urban Mining in Den Haag.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Natuur en milieu

Alle 556 projecten