afbeelding van Marieke
Marieke Ondernemer

unravel Tirupur

De grote kledingresten afvalberg in Tirupur, India verminderen door de resten te recyclen en omzetten tot nieuw garen

Unravel Tirupur

De vaak onbekende misstanden uit de kledingindustrie aanpakken door recycling en dialoog

Allemaal kennen we de beelden van de vervuilde rivier die ooit helder was, de natuur voordat er bergen snijafval lag, voor de kledingindustrie, voordat geld meer waard was dan mens en natuur.

We kunnen het traject niet terugdraaien, maar we kunnen wel de omstandigheden verbeteren, stap voor stap. Hiervoor is ons project, wat de cyclus van katoen weer rond wil maken. Door het snijafval van de kledingfabrieken te recyclen en nieuw gerecycled garen te maken. Hiermee wordt de afvalberg teruggedrongen en reststromen hergebruikt, dit draagt bij aan behoud en bescherming van de natuurlijke biodiversiteit in dit gebied. Ook wil Unravel Tirupur de relatie tussen fabriekswerkers en eigenaren verbeteren, door een economisch impuls te geven met een lage garenprijs.

Onze missie is het opzetten van voldoende schredders (verschillende stofsamenstellingen en kleuren) om al het snijafval uit Tirupur te recyclen. Om dit te doen zijn er vrachtwagens nodig voor het verzamelen van het snijafval en dit naar de schredder fabriek te vervoeren. Via onze contacten in de kledingindustrie en weverijen, kunnen wij een garen ontwikkelen wat kwalitatief goed is.

Wij zijn op zoek naar investeerders in onze schredders en vrachtauto’s.

Omdat Unravel Tirupur een non-profit bedrijf is, zullen de inkomsten van de verkoop van garen geinvesteerd worden in het opleidingscentrum em-power-women Tirupur. De fabrieken die ons garen gaan inkopen mogen dit doen als ze ook een plan van aanpak ontwikkelen waarin ze de arbeidsomstandigheden in de fabriek aanpakken. Dit gebeurd door een risico inventarisatie op basis van de UNGP’s en ‘diminish harassment at the workplace’. Na deze inventarisatie gaat de eigenaar met Em-power-women Tirupur stap voor stap de risico’s verminderen of oplossen. Hierdoor zal kinderarbeid, gedwongen arbeid, discriminatie en ongelijkheid verdwijnen. Ook zullen de arbeidsomstandigheden verbeteren (gezonde werkplek, eerlijk loon, arbeidstijd, toegang tot water, voedsel en hygiene).

Naast de doelstellingen voor natuur en milieu, staan de UNGPs en OESO richtlijnen bij ons op de eerste plaats. Dit project zal werkgelegenheid creëren voor vrachtwagenchauffeurs, medewerkers bij de schredders en weverijen en onze lokale partner NGO.

Het doel van dit project is het bijdragen aan een Tirupur waarin de kledingindustrie een gezonde industrie kan worden, die geen schade meer levert aan de natuur.

Ik dien het project in vanuit mijn consultancy, zodra onze NGO gevestigd is bij de KvK zal die beheer doen van middelen, deze NGO zet ik op met mijn partner Sally Hamers ( Mahaneco.com) die tevens een paar jaar een kledingfabriek in Bangladesh heeft geleid welke gecommitteerd was aan de UNGPs en decent work. Daarnaast hebben wij contacten met een kledingfabriek uit Tirupur die de lokale bevolking en gebruiken goed kent, wij zullen de dialoog met de bevolking aangaan om de hulp te bieden waar de behoefte is.

afbeelding van Marieke
Marieke Ondernemer

Een enthousiaste wereldverbeteraar, die graag samenwerkt met anderen om dit te realiseren. Als consultant werk ik met bedrijven en organisaties om de sociale dialoog tussen mensen en organisaties te verbeteren. Ik onderhandel het metallurgisch convenant met bedrijven en werkgevers bij de SER om de keten van metalen transparant te krijgen. Maar vooral om ook de arbeidsomstandigheden in de keten te verbeteren, zodat deze kinderarbeid vrij worden, geen gedwongen arbeid of arbeidsrechtenschendingen plaats kunnen vinden. Mijn droom is om de kledingindustrie wereldwijd te laten zien dat UNGPs op milieu en natuur goed te realiseren zijn als we het aanpakken bij de bron. Wij zijn verantwoordelijk om in de productielanden de natuur en hulpbronnen niet uit te putten. Daarnaast zet ik mijn expertise graag in om bedrijven in ontwikkelingslanden te begeleiden in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, door ze ook de economische productiviteitsvoordelen toe te lichten om gezonde, tevreden en blije werknemers te krijgen. Met Unravel Tirupur kunnen we een economische prikkel geven, de natuur verbeteren en de werknemers een beter leven geven. Zo leer ik mijn kinderen en anderen dat grote dromen kunnen uitkomen en je altijd kunt bijdragen aan het verbeteren van de wereld.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Natuur en milieu

Alle 390 projecten