afbeelding van Lori
Lori Ondernemer

UnPlastic

Outlander Materials verandert bierbrouwafval in UnPlastic, een composteerbaar en volledig plasticvrij alternatief voor plastic.

Outlander Materials

Outlander Materials streeft ernaar de verpakkingsindustrie voor eenmalig gebruik te evolueren. We ontwikkelen een nieuwe biogebaseerde verpakkingsoplossing die volledig composteerbaar is, plasticvrij is en nooit kan worden opgesplitst in microplastics. Onze missie is om de wereldwijde circulaire economie te helpen door lokaal verpakkingen te produceren en te consumeren en tegelijkertijd de behoefte aan nieuwe bronnen in ons productieproces te vermijden. Outlander Materials streeft ernaar afval en milieu-impact te minimaliseren door het ontwikkelen van zeer functionele, composteerbare, zelfs eetbare alternatieven voor plastic folie voor eenmalig gebruik.

Outlander Materials wil de verpakkingsindustrie voor eenmalig gebruik revolutioneren. Dit doen we door het ontwikkelen van een zeer functioneel, composteerbaar en zelfs eetbaar alternatief voor plastic folie voor eenmalig gebruik, waardoor we de afval- en milieu-impact te minimaliseren. Het materiaal is plasticvrij en kan dus nooit uiteenvallen in microplastics. Onze missie is om de wereldwijde circulaire economie te helpen groeien: door uit lokale restwaterstromen (zoals bijvoorbeeld restwater uit bierbrouwerijen) verpakkingen te produceren én lokaal te consumeren en tegelijkertijd de behoefte aan verse grondstoffen in ons productieproces te vermijden, helpen we de wereldwijde circulaire economie.

Het probleem

Snoep en veel ander verpakt eten gaat maar een paar ogenblikken mee, maar de plastic verpakking is voor de eeuwigheid gemaakt. Kunststof voor eenmalig gebruik is één van de grootste bronnen van afval en vervuiling en vormt een gevaar voor het milieu en onze gezondheid. Nog erger is dat onze behoefte eraan toeneemt: o.a. de groeiende wereldbevolking, maar ook ontwikkelingen als kleinere huishoudens, zorgen ervoor dat we meer en meer producten te verpakken hebben, in kleinere ‘single use’ verpakkingen. Op dit moment is ongeveer de helft van het totale geproduceerde plastic bedoeld voor eenmalig gebruik, resulterend in 300 miljoen ton afval per jaar. Daar komt bovenop dat 79% van alle ooit geproduceerde plastic komt terecht op stortplaatsen en het milieu; slechts 9% van alle plastics wordt gerecycled. Dit plastic afval verdwijnt niet, het valt eerder uiteen in kleinere en kleinere deeltjes; microplastics. Deze kleine deeltjes worden opgenomen door dieren, vissen en zijn zelfs wereldwijd teruggevonden in het meeste drinkwater Uiteindelijk consumeren we ons eigen plastic afval, met alle gevolgen van dien Kunststoffen absorberen verontreinigende stoffen uit hun productieprocessen en geven ze af aan het milieu, en daarmee aan ons. Een veel voorkomend additief die kunststoffen afgeven is een klasse van chemicaliën die ftalaten heet. Blootstelling hieraan wordt in verband gebracht met diabetes, obesitas, leerstoornissen en vruchtbaarheidsproblemen bij mannen.

Naast deze gevolgen aan het einde van de ‘life cycle’ van onze plastic verpakkingen heeft ook de productie negatieve gevolgen. Plastic is en blijft een product uit aardolie, waardoor altijd een fossiele grondstof nodig is; daarnaast is het raffinageproces erg milieubelastend. Van de totale olieproductie in de wereld wordt 8% gebruikt voor de productie van kunststoffen. Dit aandeel zal naar verwachting stijgen tot 20% vóór 2050. Hoe meer we de stijging van het gebruik aan plastic verpakkingen in kunnen perken, hoe beter dus.Biobased-kunststoffen zijn daarin een nuttige stap vooruit. Biobased plastics zijn ten minste gedeeltelijk gemaakt van biologische en / of hernieuwbare bronnen, namelijk maïs, cassave en suikerriet. De productiecapaciteit voor bioplastics bedroeg in 2017 twee miljoen ton, en de verwachting is dat zowel de vraag (consumentenbehoefte aan plastic-alternatieven) als de productie verder zal stijgenToch hebben biobased plastics ook hun nadelen. Hoewel veel bioplastics in theorie biologisch afbreekbaar zijn, vraagt de afbraak vaak om omstandigheden die in praktijk zelden in de natuur voorkomen, waardoor ‘natuurlijke’ milieuvriendelijke afbraak niet mogelijk is. Daarnaast kunnen bioplastics in recyclingcontainers die bedoeld zijn voor traditionele petroleumplastics het recyclingproces aanzienlijk verstoren en zo meer schade dan goeds veroorzaken. Tenslotte, zijn ook biobased plastics in sommige gevallen zelfs giftig wanneer ze ingeademd of door de huid opgenomen worden.

De oplossing

Bij Outlander geloven we in de woorden van Captain Planet: "The Power is Yours!" Het is onze verantwoordelijkheid om oplossingen te vinden en nu te handelen. Onze beste kans om plasticvervuiling te verminderen en daarmee onze blootstelling aan de verwoestende effecten, met behoud van kwaliteit en levensstandaard, is om betere, slimme alternatieven te ontwikkelen.Daarom maken we functionele, composteerbare, volledig plasticvrije materialen. En: we maken ze van bier.Het is een oplossing die schoon, duurzaam en vooral circulair is. Ons materiaal wordt gemaakt van een drankje dat mensen al duizenden jaren brouwen: bier. Meer specifiek, gebruiken we het restwater van het bierbrouwproces. Door dit 'afval' te gebruiken, kunnen we verse grondstoffen en afhankelijkheid van landbouwgrond vermijden. Outlander kan eenvoudig een slimmer model gebruiken dat bij vrijwel elke brouwerij kan worden geïmplementeerd.Het materiaal dat het resultaat is van ons proces is composteerbaar, gifvrij en volledig plasticvrij! Het kan nooit uiteen vallen in microplastics; het zal eenvoudig terugkeren naar de natuur. Outlander-materialen zijn zo veilig dat ze kunnen worden gegeten!Onze "UnPlastic" is kleurloos, geurloos en transparant. Het heeft een hoge weerstand tegen zuurstof, wat de houdbaarheid van de producten die erin verpakt worden kan verlengen. Wanneer gemengd met andere materialen, het verbeteren van hun eigenschappen, wat resulteert in meer functionele composieten.

Waarom nu

Onze moderne wereld heeft verpakkingen nodig. De marktwaarde voor de wereldwijde verpakkingsindustrie zal naar verwachting 1 biljoen USD bedragen in 2020. Van de totale kunststofproductie wordt 40% geproduceerd voor de verpakkingsindustrie. De Europese Unie heeft zojuist een verbod vrijgegeven waarin staat dat plastic voor eenmalig gebruik tegen 2021 moet worden afgeschaft. Meerdere regeringen en individuele steden over de hele wereld roepen hun eigen verbod op plastic voor eenmalig gebruik uit. Verpakkingen is nodig. Aanzienlijke energie gaat naar onze landbouwproductiesystemen, land, water, energie, verwarming, meststoffen, oogst, arbeid, transport, ect ... kunststof verpakkingen dienen een zeer reëel en nodig doel om de houdbaarheid van deze producten te beschermen en te verlengen, omdat we anders voedsel zouden verspillen en nog meer afval zouden produceren. We hebben verpakkingen dus nodig, maar het is tijd voor iets beters dan giftige single-use kunststoffen- voor de wereld van morgen.

Overheden, industrieën, consumenten, wij. We worden ons allemaal bewust van het probleem van plastic voor eenmalig gebruik. Voorkeuren voor producten neigen steeds meer naar biobased alternatieven die het milieu niet schaden en onze leefomgeving en families gezond houden. De industrie begint zich te realiseren dat innovatie in zowel de materialen die we gebruiken als transparantie in onze bedrijven de weg vooruit is. We weten dat we nieuwe materialen, diepere waarde voor onze producten en innovatieve bedrijven nodig hebben. De wereld is zich nu bewust van het probleem en wil vooruit, maar zonder concrete oplossingen om te implementeren, raken we alleen gefrustreerd en verandert er niets. Met UnPlastic bied Outlander Materials deze concrete oplossing voor het plastic-probleem. Dit is het moment om de stappen te ondernemen waarmee we ons vóór de deadline van 2025 op schaal kunnen ontwikkelen en produceren. We erkennen en aanvaarden deze verantwoordelijkheid met trots. 

afbeelding van Lori
Lori Ondernemer

I'm the founder and CEO of Outlander Materials. My background is in biotechnology, I studied in the U.S., where I also worked to produce biodiesel from used cooking oil. After packing up my life to move here to the Netherlands, I began teaching myself to brew beer in my kitchen. This is where Outlander worn born! I work closely with the paper industry, helping to develop more sustainable solutions, I speak at innovation, circular, and startup events, the next will be as a keynote speaker at KET: Kind earth Tech event at the Nemo in Amsterdam. And I remain close to the beer brewing industry, both for work and pleasure. My odd fact: I have an obsession with supermarkets. Every new supermarket I come across, particularly when traveling, I must go into and examine every single item on the shelf. It is fascinating to be able to peak into how the world really eats. The restaurant is not the real story of who we are, but instead what we create and enjoy from the local markets and shops. I believe you an learn more about who someone / a culture is by how and what they eat better than you can via any they can tell you with words. We are what we eat, and the supermarket is my window.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over deze onderneming op de website

Ga naar website
PROJECTEN

MEER GERELATEERDE PROJECTEN

Alle 315 projecten