afbeelding van Maja
Maja Ondernemer

Takecarebnb

Takecarebnb maakt mogelijk dat vluchtelingen tijdelijk bij gastgezinnen kunnen logeren en bouwt daarmee aan een inclusieve samenleving.

Takecarebnb is ontstaan vanuit een gedachte dat we als team willen bijdragen aan de integratie van vluchtelingen in de Nederlandse maatschappij en willen meebouwen aan een open en inclusieve maatschappij. Vluchtelingen van nu zijn onze medeburgers van morgen. How wij in Nederland vluchtelingen welkom heten en hoe we ze opvangen bepaalt voor een groot deel watvoor type maatschappij we in de toekomst krijgen. Een waar er sprake is van wederzijds begrip, respect en compassie of een waar angst en onbegrip voor een kloof en isolatie zorgen. Wij kiezen om integratie te bevorderen via tijdelijke huisvesting omdat we geloven dat samenwonen meest krachtige manier is om elkaar te leren kennen. Takecarebnb in beeld: https://youtu.be/cmJ7M0tCHTk Zie ook een AT5 fragment waarin een gastgezin en hun gasten aan het woord zijn: nederlands-takecarebnb-zoekt-logeeradressen-voor-asielzoekers

Het idee voor Takecarebnb is ontstaan vanuit een heel simpel idee: wat zouden wij willen dat een ander voor ons doet als de situatie andersom was geweest en wij na jarenlange conflict, verwoesting en pijn, na een lange zware en gevaarlijk reis in een veilig land terecht zouden komen om vervolgens maandenlang in isolatie door te brengen in een kamp? Voor mij persoonlijk speelt ook een stukje eigen ervaring mee. Je bent in Nederland, maar zolang je in AZC woont voelt dat nog niet zo. Mensen hebben een stukje menselijke interesse en aandacht nodig om gevoel voor waardigheid terug te krijgen en kracht te vinden om weer op eigen benen te staan. Dit is wat gastgezinnen ze geven en in dat proces leren ze zichzelf en de ander kennen. Lees een paar 'verhalen'/'stories' op onze website. Een stukje persoonlijke achtergrond: http://www.takecarebnb.com/nl/press/nederlands-vluchteling-bij-je-thuis/

Takecarebnb is in een half jaar gegroeid naar een organisatie van ruim 40 vrijwilligers. De aanmeldingen stromen binnen en zijn overweldigend. Er is animo en er is een wachtlijst. Om de groeiende vraag goed op te vangen is het nodig om een slag te maken naar een professionele, duurzame en financieel stabiele organisatie. Dit betekent onder ander dat we een bestuur nastreven dat zich voltijd aan Takecarebnb kan committeren. Daar hebben we op korte termijn subsidies en donaties voor nodig om vervolgens te werken aan de doorgroei naar een sociale ondernemerschap.

We hebben onze ambities en strategie verwoord in een beleidsplan, activiteiten overzicht en een meerjarenbegroting. Op uw verzoek sturen we deze stukken u graag toe.

afbeelding van Maja
Maja Ondernemer

Direct na mijn studie Politicologie begon ik als beleidsadviseur onderzoek van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit. In mijn werk ontwikkel ik ideeën en vertaal die vervolgens naar beleid en naar concrete projecten die ik vervolgens vaak zelf coördineer. Het volledige cyclus van een idee naar een concreet resultaat drijft me: conceptualiseren, innoveren en bouwen van projecten en organisaties die wetenschap en maatschappij ten goede komen. In 1994 ben ik als vluchteling uit Bosnië naar Nederland gekomen en weet wat het betekent om in een AZC te wonen en opnieuw je leven op te bouwen. Het zijn soms kleine duwtjes in de rug die in dat proces een verschil uitmaken en ik hoop dat het logeren bij een gastgezin voor vluchtelingen een duwtje in de rug geeft.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 596 projecten