afbeelding van Liedewij
Liedewij Ondernemer

Stichting CircuLEREN

community voor duurzaam vmbo

CircuLEREN versterkt duurzaamheid in het vmbo met levende lessen van duurzame koplopers. Stichting CircuLEREN biedt een platform aan leerlingen, onderwijs- en duurzaamheidsprofessionals om samen te werken aan een sterk duurzaam en circulair vmbo

• voor vmbo-ers: leerlingen, docenten, schoolleiders en bestuurders

• voor ondernemers en duurzame koplopers bij start-ups, grote bedrijven en mkb

• voor kunstenaars die duurzaamheidsvraagstukken raken

• voor gemeentes, provincies, rijk en diensten rondom circulariteit en duurzaamheid.

En voor ieder die wil bijdragen aan een actieve, levende, circulaire en mogelijk toetsbare kennisbasis rondom de werelddoelen van de VN in het vmbo.

Missie

Stichting CircuLEREN heeft ten doel het creëren van kennis, vaardigheden en bewustwording op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie en dit structureel een plaats te geven in het onderwijs, met name het beroepsgerichte vmbo, om zodoende het leren en werken in een circulaire economie en de ontwikkeling naar een duurzame samenleving te bevorderen.

Stichting CircuLEREN tracht dit doel te bereiken door:

• het bieden van een educatief platform voor vmbo-scholen en (bedrijfs-)organisaties voor kennisdeling, netwerken en samenwerking op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie

• het geven van cursussen aan docenten en schoolleiders om hen te inspireren bij het implementeren van duurzaamheid in hun lessen en school(omgeving)

• het organiseren van gastlessen, projecten en workshops voor doelgerichte educatie

• het aanbieden en implementeren van activiteiten en educatieve materialen op maat voor leerlingen over duurzaamheid en circulaire economie.

De basis voor het educatieve platform is gelegd met een eerste reeks IKcircuLEER-lesbrieven die vol enthousiasme ingezet worden en via diverse kanalen verkrijgbaar zijn. Er zijn nieuwe lesbrieven in ontwikkeling en ideeën te over om inspirerende praktijkverhalen te vertalen tot levende lessen. Samen maken we meer impact.

afbeelding van Liedewij
Liedewij Ondernemer

Om tot een volwaardig aanbod van duurzame leermiddelen te komen die opleiden tot reguliere examens, is stichting circuLEREN op zoek naar samenwerkingen om te kunnen opschalen en versnellen. Bedrijven die het belang van mainstream duurzaam onderwijs onderschrijven, en die eraan willen bijdragen om duurzaam onderwijs in de praktijk te versterken, zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen via info@ikcirculeer.nl.

Winnaar ASN Bank Wereldprijs

van het jaar 2014

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over deze onderneming op de website

Ga naar website

Volg op social

PROJECTEN

MEER GERELATEERDE PROJECTEN

Alle 299 projecten