afbeelding van Giselinde
Giselinde Ondernemer

Spelenderreis

Een meerdaags vakantie-activiteitenprogramma voor kinderen van AZC's, waarin zij kennis maken met natuur, kunst- en cultuur in hun omgeving

Met dit programma willen tijdens de vakantieperioden, verveling bij kinderen van verschillende AZC's tegen gaan en hen afleiding en plezier bieden. Tevens zullen we hen tijdens deze Spelenderreis op maat, de mogelijkheid bieden om hun eigen kwaliteiten, mogelijkheden en grenzen te ontdekken. Dit kan hen helpen zelfvertrouwen te ontwikkelen en een stukje veiligheid bij zich zelf te vinden. Tot slot hopen we de integratie van deze kinderen te bevorderen door hen samen met reeds ingeburgerde Nederlandse kinderen uit de buurt, kennis te laten maken met kunst en cultuur instellingen in hun omgeving. Een goede integratie bevordert meer begrip en neemt wederzijdse angsten en vooroordelen weg. Zowel bij de kinderen als via de kinderen ook bij hun ouders, die tevens deels bij het project betrokken worden. Dit project draagt daarmee dan ook een steentje bij aan het gevoel van veiligheid en de sociale cohesie in de toekomstige Nederlandse samenleving.

Tijdens de DDD-Award 2016 in Den Haag, bleek dat veel Hagenaars zich zorgen maken over de toekomst van kinderen van nieuwkomers in de regio. Ook uit de HK1000, een project van Duurzaam Den Haag, waar 600 Hagenaars aan meededen, kwamen meerdere ideeën met betrekking tot vluchtelingenkinderen. Tijdens bovengenoemde bijeenkomsten is dit idee voor de Spelenderreis ontstaan. Ik heb het al een heel eind uitgewerkt met behulp van Duurzaam Den Haag, CDA-raadslid Desh Ramnath, theater in de natuur 'Stichting ’n Bries' en stichting 'de Vrolijkheid'. De AZC's Katwijk en Rotterdam zijn in ieder geval geïnteresseerd en er zijn reeds verschillende organisaties op het gebied van kunst en cultuur voor kinderen, die graag in dit project zouden willen participeren.

Om te beginnen willen we dit project uitvoeren als pilot voor drie AZC's. Daarvoor is geld nodig voor de ontwikkeling van een programma op maat, voor goede coördinatie en overleg met de AZC's en de verschillende, zeer diverse participerende organisaties. Ook is er geld nodig voor het inkopen van activiteiten bij kunst-en cultuurinstellingen voor kinderen, voor begeleiding van de kinderen en busvervoer naar de verschillende activiteiten. Verder zijn er geschoolde mensen nodig, die feeling hebben met kinderen met een meervoudige problematiek en hen zelfvertrouwen kunnen bieden. Hiervoor zit o.a. ervaring bij stichting de Vrolijkheid. Daarna dienen ook Naschoolse opvang uit de omgeving van het betreffende AZC's, voor deelname, benaderd te worden. Tot slot is er geld nodig voor een goed PR plan en de uitvoer daarvan.

Eerst willen we bij de betreffende ACZ's (te beginnen bij Katwijk, Rotterdam en Rijswijk) onderzoeken wat daar mogelijk en wenselijk is. Dit willen we doen middels observaties tijdens een interactief theaterstuk. Hierdoor krijgen een indruk wat aanspreekt en wat niet en wat de kinderen o.a. qua Nederlandse taal al aankunnen. Tijdens vraaggesprekken met begeleiding, kinderen en ouders ter plaatse, krijgen we een beeld van hun wensen en mogelijkheden. Dit willen we doen tijdens een tochtje op een theefiets, van kunstenaar Dirk van Lieshout. Als we een indruk hebben van de wensen van het betreffende AZC kunnen we organisaties op gebied van kunst, cultuur en natuurbeleving benaderen en met elkaar te verbinden om zo tot een gezamenlijk avontuurlijk meerdaags vakantieprogramma te komen. Een Spelenderreis op maat. Ingeburgerde Nederlandse kinderen van verschillende Naschoolse opvang in de buurt, kunnen zich hier ook op inschrijven. Voor hen is dit interessant omdat ze kennis maken met kinderen met en andere achtergrond, cultuur en taal. Deze NSO's gaan we dan ook benaderen met het ontwikkelde programma. Als kinderen samen al spelend elkaar leren kennen, kunnen zij die brug bouwen, die belangrijk is voor een gedeelde toekomst, als een team met diverse spelers, van allerlei oorsprong. Hiermee zullen zij ook hun ouders beïnvloeden. Dit zal de toekomstige cohesie en sfeer in Nederland zeker ten goede komen.

afbeelding van Giselinde
Giselinde Ondernemer

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 596 projecten