afbeelding van Solidaridad
Solidaridad Ondernemer

Solidaridad werkt aan een duurzame textielindustrie

Ethiopisch textiel zonder schade voor mens en milieu

Een duurzaam kledingstuk uit Ethiopië?

Dat komt dichterbij. Want de steun van de ASN Bank heeft bijgedragen aan het opstarten van het Better Mill Initiative programma. De verdere uitrol is in samenwerking met Sympany opgepakt. We werken samen aan een duurzame ontwikkeling van de Ethiopische textiel- en kledingsector. We willen bijdragen aan deze groeiende industrie zodat deze geen schade aan het milieu toebrengt en eerlijke banen genereert. Het afgelopen jaar begeleidden we 4 fabrieken hierbij intensief en gaven we trainingen aan medewerkers van 14 andere fabrieken. Onze ambities voor de komende jaren zijn groter!

Opkomende kledingindustrie kans voor Ethiopië

Ethiopië is een land dat steeds aantrekkelijker wordt voor de kledingproductie van internationale modemerken. Dit komt door de lage productiekosten, financiële voordelen voor investeerders en kansrijke omstandigheden voor katoenteelt. Bovendien zijn nieuwe productielanden nodig vanwege de steeds groter wordende wereldwijde vraag naar kleding. Solidaridad juicht deze ontwikkeling toe. Het creëert veel werkgelegenheid, wat hard nodig is in een land waar ongeveer de helft van de bevolking jonger is dan 18 jaar. Nu worden de meeste jonge Ethiopiërs boer, met een bloeiende textielindustrie kunnen zij ook andere carrières kiezen. 

Tegengaan van water en energieverspilling

Natuurlijk liggen bij zo’n snelle opkomst van de textielindustrie uitbuiting en milieuschade op de loer. Solidaridad gaat deze misstanden tegen door eigenaren en werknemers van Ethiopische textielfabrieken te trainen in hoe zij zo duurzaam mogelijk kunnen produceren.

Ons werk aan een duurzame textiel en kledingsector in Ethiopië startten we in 2016 met het Better Mill Initiative. In dit programma assisteren we 74 Ethiopische fabrieken bij het aanbrengen van verbeteringen. We focussen hierbij op thema’s als werkomstandigheden, gebruik van water, energie en chemicaliën, kwaliteit en productiviteit en eisen van internationale merken. We ondersteunen fabrieken in het maken van verbeterplannen, organiseren trainingen en workshops en dragen bij aan kennis en ervaring bij het uitvoeren van de verbeteringen. Zo gingen fabrieken aan de slag met het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer en het in kaart brengen en elimineren van schadelijke chemicaliën die nog worden gebruikt in het productieproces.

Ervaring inzetten om andere fabrieken te verbeteren

Sophie Fonville, programmamanager Textiel: “De 2 fabrieken waarmee we het meest intensief werkten, voerden al 80% van de verbeterpunten door. De ervaring die we hier opdeden nemen we mee naar andere fabrieken die we dit jaar intensief gaan ondersteunen. Het blijkt een uitdaging om de puntjes op de i te zetten. Doordat de werknemers veel geregeld, opgeruimd en schoongemaakt hebben, denken de managers van de fabrieken soms dat ze er al zijn. Hopelijk brengen we daar het komende jaar verandering in. Ook pakken we nieuwe onderwerpen aan, zoals kennis over businesscommunicatie. Ons doel is om de fabrieken te verbinden met internationale modemerken.” 

We helpen fabrieken te voldoen aan standaarden van internationale modemerken. Deze eisen richten zich op prijs en kwaliteit van textiel, maar ook steeds meer op mens- en milieuvriendelijke productie. Dankzij onze trainingen kunnen Ethiopische fabrieken concurreren met westerse textielfabrieken en zal de export toenemen.

afbeelding van Solidaridad
Solidaridad Ondernemer

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie. Wij hebben meer dan 45 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten - van boer tot multinational - werken we aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. Solidaridad werkt door 13 productieketens heen en is actief op 5 continenten, via 9 regionale kantoren. We brengen alle actoren uit de productieketen samen, van boer tot bedrijf, van arbeider tot consument. Met elkaar komen we tot innovatieve oplossingen die de productie verhogen, maar minder schade toebrengen aan mens en milieu. Zo maken we de overgang mogelijk naar een duurzame economie, waarin iedereen - man of vrouw, arm of rijk - een bijdrage kan leveren. Met maximale voordelen voor ons allemaal. Wij geloven in een wereld waarin het evenwicht tussen productie en consumptie zo in balans is, dat iedereen voldoende te eten heeft. Wij geloven dat dit kan op een manier waarbij we respect hebben voor elkaar, voor de aarde en voor de generaties die na ons komen.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 556 projecten