afbeelding van Hilda
Hilda Ondernemer

Social Sun

Huurders van sociale huurwoningen krijgen de mogelijkheid om zonnepanelen te kopen of te huren en zelf schone goedkope energie op te wekken.

Social Sun beoogt het versnellen van de energietransitie in de sociale huisvesting. De financiële nood aan de onderkant van de woningmarkt en de ecologische nood door het stoken van fossiele brandstoffen is zo hoog, dat haast geboden is. Het is onze ambitie om het proces van het verduurzamen van de (sociale) woningvoorraad te helpen versnellen. Momenteel zien we in de sector twee ontwikkelingen, en veel discussie over welke van de twee het meest wenselijk is: 1) Zoveel mogelijk woningen zo snel mogelijk naar label B brengen of 2) een beperkter aantal woningen in één klap ‘nul op de meter’ maken. Bij optie 1) is het risico groot dat je onevenredig veel moet investeren: Eérst om de woning naar Label B te brengen, en later alsnog energieneutraal. Bij optie 2) is maar één keer een investering nodig, maar dan wel een hele hoge. In tegenstelling tot de verwachting blijft het duur om een woning NOM te maken, tot wel een bedrag waarvoor een woningcorporatie ook een nieuwe woning zou kunnen neerzetten! Het is tijd om dit valse dilemma te doorbreken met een derde weg: Niet eerst vol inzetten op schilisolatie, maar zelf stroom opwekken en met technische maatregelen de energielasten en milieu-impact steeds verder omlaag brengen. Wanneer je schone energie in overvloed kunt opwekken, is het niet meer nodig om verspilling letterlijk tot elke prijs te voorkomen. Schilisolatie alleen nog wenselijk voor zover het direct bijdraagt aan het wooncomfort. De derde weg, die wij met Social Sun willen bewandelen, is een groeimodel dat het beste van de twee ontwikkelingen combineert, namelijk gefaseerd èn energieneutraal, maar zonder de nadelen van beide, namelijk eerst een relatief grote investering voor een suboptimaal resultaat of een optimaal resultaat dat te duur is om grootschalig te worden toegepast. In plaats daarvan kiezen wij voor een stapsgewijze aanpak, waarbij elke stap een volgende mogelijk maakt en uiteindelijk complexen met samen elektriciteit en warmte opwekken, opslaan en hun verbruik onderling optimaliseren via intelligente energienetten, zogenaamde smart grids. https://youtu.be/7GOWghX9tl8

Veel mensen met een laag inkomen wonen in een sociale huurwoning. Ze hebben vaak niet de mogelijkheid om zelf schone energie op te wekken. Soms ontbreekt het aan de financiële middelen om te investeren in zonnepanelen, soms ontbreekt het aan voldoende 'terugverdientijd' omdat ze op termijn willen verhuizen of een huis kopen. De woningbouwcorporatie wil liever geen 'lappendeken' van allerlei zonnepanelen op hun daken en heeft zelf onvoldoende financiële middelen om al hun woningen van zonnepanelen te voorzien. En in Nederland is nog lang niet voldoende aanbod van groene stroom terwijl er werkgelegenheid verloren gaat in de productie van grijze stroom. Allemaal begrijpelijk, maar niet goed voor de aarde, niet goed voor de huurder, niet goed voor de werkgelegenheid in Nederland, niet goed voor de verduurzaming van het woningportfolio van de corporaties en er liggen zoveel kansen. Daarom wil Social Sun zonnepanelen op de daken van sociale huurwoningen die de huurders kunnen kopen, kunnen terug verkopen als ze verhuizen of kunnen huren als ze niet willen of kunnen investeren. Beter voor de huurders, beter voor de werkgelegenheid, beter voor de aarde en beter voor de corporaties die zo duurzamere huizen in hun portfolio krijgen zonder zelf te hoeven investeren. Goed voor de politiek omdat het enorm helpt om de klimaatafspraken 2020 te kunnen halen.

We hebben huurders van sociale huurwoningen nodig die zonnepanelen willen kopen of huren. We hebben de toestemming nodig van de woningcorporatie om zonnepanelen op de daken te mogen leggen. We hebben een investeerder nodig die miljoenen wil investeren in een dergelijk project dat een rendement van 5-10%. We hebben een betrouwbare leverancier nodig, maar dat is dan geen enkel probleem meer en we hebben natuurlijk een bank die het project kan meefinancieren en verzekeren.

We zoeken een 'launching customer' en die hebben we waarschijnlijk gevonden in woningcorporatie Accolade. Met deze eerste corporatie kunnen we de business-case verder uitwerken en we kunnen alle aspecten van de juridische conditionering verder uitwerken in een reële omgeving. Met de business-case kunnen we op zoek naar een investeerder en een financier. Voor de realisatie hebben we goede contacten met een ervaren partij en de corporatie heeft goede relaties met projectmanagers die deze context goed kennen.

afbeelding van Hilda
Hilda Ondernemer

Hilda is adviseur en trainer op het gebied van duurzame ontwikkeling, Gabby is specialist op het gebied van assetmanagement. De twee zijn oud-collega's (ProRail) en werken nu nog regelmatig samen aan ideeën op het snijvlak van hun beider vakgebied die de wereld een stukje beter maken. Zo hebben ze samen het concept Duurzaam Asset Management ontwikkeld dat langzaam maar zeker z'n weg vindt in met name de corporatie- en infrawereld. Social Sun hebben ze ontwikkeld met hulp van partner Energie van Hollandsche Bodem en met woningcorporatie Accolade als klankbord. Gabby is auteur van het pocketboekje "Asset management in 80 vragen". Van Hilda verschijnt eind dit jaar het boek "Duurzaamheid moet je durven."

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Klimaatbescherming

Alle 595 projecten