afbeelding van kria
kria Ondernemer

SLUMFIGHTERS

Wij helpen mensen in sloppenwijken proactief te participeren in de verbetering van hun leefomgeving, samen met relevante formele instanties.

Wij streven ernaar om bestaande sloppenwijken te transformeren naar veilige, gezonde, duurzame, maar bovenal menswaardige wijken. Zonder extra kosten voor lokale bewoners, ondernemers en overheid. Omdat wij geloven dat iedereen telt, betrekken wij alle relevante belanghebbenden bij de vorming van het initatief tot en met de uiteindelijke implementatie.

Sinds enige jaren heb ik mij gespecialiseerd in duurzame tropische architectuur, waarvoor ik logischerwijs vaak richting de evenaar vertrek. Wij zijn momenteel bezig met enkele projecten in Senegal, Suriname, Peru, Mexico en Rwanda. Steeds als ik daar ben wordt ik geconfronteerd met de schrijnende situatie in sloppenwijken. En ondanks de goede mensen, die zich met goede bedoelingen bezighouden met goede projecten, schieten verbeteringen te vaak te kort. Een fundamentele reden is de manier waarop veel overheden en NGO's te werk gaan: ze stellen een agenda op, met een eigen doel, om hiervoor budgetten vast te stellen en fondsen te werven. Pas daarna worden de uiteindelijke belanghebbenden (de bewoners en ondernemers) hierin gekend. Veldonderzoek wordt helaas te vaak uitgevoerd als rechtvaardiging van een ingezette richting, dan om echt wat te weten te komen. Momenteel hebben we een eerste verkennende studie gedaan, waarbij wij mensen in een sloppenwijk in Kigali, Rwanda, de richting hebben laten bepalen. Met een methodologie afkomstig uit de anthropologie vullen wij de bestaande kwantitatieve onderzoeken aan met eigen kwalitatief onderzoek. Alles in integrale samenwerking met Rwandese professionals om kennisuitwisseling vanaf het begin zeker te stellen. Dit onderzoek doen we aan de hand van interviews, tekenworkshops, maar ook een tastbaar 3d-bouwspel. In ieder geval in de wijken: op de straathoek, bij mensen thuis. Om de methode goed door te ontwikkelen, hebben wij in Nederland een alliantie gevormd van verschillende disciplines, waaronder recht & vrede, onderwijstechnologie, organisatie architectuur, stedenbouw, GIS (geografisch informatiesysteem) en businessdevelopment. Wij verwachten op korte termijn een professional op het gebied van internationaal recht aan ons te commiteren.

Veel van onze werkzaamheden kosten veel energie en tijd, maar zitten in de onderzoek & ontwikkelfase. Wij hebben een duurzaam financieel model voor ogen, maar dat zal pas op de middenlange termijn een rol van betekenis kunnen spelen. Tot die tijd kunnen wij steuntjes in de rug gebruiken, zoals de 10.000 euro die het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie toekende om onze haalbaarheidsstudie in Rwanda mogelijk te maken. Bovendien kunnen wij expertise in verschillende disciplines gebruiken. Juist omdat wij geen smal ingekaderd doel stellen, maar juist de bewoners centraal stellen, kunnen we niet altijd voorspellen wat de exacte vraag en wat de uitwerking zal worden.

Op basis van de resultaten uit Rwanda hebben wij een oplossingsstrategie ontwikkeld om studentenhuisvesting te combineren met verbeteren van bestaande sloppen en krotten. Hiervoor helpen wij bij de juridische en financiele aspecten die komen kijken bij het vormen van een cooperatie. Hiermee maken we zowel de ontwikkeling mogelijk, als de continuiteit zeker. Daarnaast is de methodologie overdraagbaar en zijn wij 4 nieuwe teams aan het opleiden in Mexico, Colombia, Senegal en Kenia. Zij zullen hetzelfde handwerk doen om tot een gemeenschappelijk gedragen, maar lokaal ingebedde oplossing te komen.

afbeelding van kria
kria Ondernemer

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 596 projecten