afbeelding van RP
RP Ondernemer

Res-outswitching

Res-outswitching schakelt alle reststroom en standby power die je niet nodig hebt uit met een wandschakelaar of gsm-app,

Mijn missie is het reduceren van reststroom en standby power bij de bron. Mijn visie is dat in 2025 res-outswitching standaard deel uitmaakt van de meterkast. Net zoals smartmetering, en volledig geïntegreerd.

Mensen zijn best bereid mee te denken wanneer een concreet probleem wordt voorgelegd, maar een gedragsverandering is daarmee niet verzekerd. Dat is veelal terug te voeren op uitvoerbaarheid: pragmatiek. Daartoe heb ik in eigen beheer een relatief eenvoudige oplossing bedacht die het mogelijk maakt alle reststroom gedurende de tijd dat deze niet nodig is met één schakelaar uit te schakelen. Sluipstroom, gedurende één jaar geschat op ongeveer 438kWh (50W x 24u x 365), kan met res-outswitching worden gereduceerd met wel 70%, of >306kWh! 

Op dit moment is nog slechts één exemplaar beschikbaar, geïnstalleerd en functioneel in de eigen woning. Het fysieke systeem, met de componenten: stuurrelais, wifi-module, touch wall switch en voeding bestaat in de vorm van een prototype. Doelstelling is het volledige systeem ‘res-outswitching’ op grote schaal beschikbaar te maken, voor een realistisch bedrag en eenvoudig te installeren (zonder of met beperkte hulp van een installateur/technicus). Het uiteindelijke product dient betrouwbaar, en voorzien van een duidelijke handleiding verkrijgbaar te zijn. Het ontbreekt nu aan kapitaal om een aantal ontwikkelstappen die nog moeten worden doorlopen rond te krijgen. 

Ik denk hierbij aan meerdere aspecten:

  • De smartphone app verdient development, en programmeerwerk.
  • De enclosure geschikt maken voor productie op grote schaal.
  • Manual, verpakking, en marketing.

Nodig is €10.000 à €15.000, dit daar het product dient te worden uitontwikkeld. Res-outswitching is bedoeld voor een nichemarkt, daar het hier specifiek om een besparing op stroomgebruik gaat. Voorop staat uitsluiten van sluipstroom bij de bron in de meterkast, en waar bestaande domoticaproducten zich voornamelijk richten op comfortabel wonen worden hier expliciet eisen gesteld aan de duurzaamheid (LCA) van het gehele product

  • Ontwerpfase 0 2013: idee
  • Ontwerpfase 1 2014/2015: werkend systeem, BOIP geregistreerd met wandschakelaar
  • Ontwerpfase 2 2016: wifi-module en app toegevoegd.
  • Ontwerpfase 3 2017: oplossen problemen prototype module en prototype enclosure
  • Ontwerpfase 4 2017/2018: aanpassingen, opmerkingen, enz.

Time to market 6 tot 12 maanden.

 

afbeelding van RP
RP Ondernemer

Gedurende mijn studie psychologie heb ik veel informatie vergaard aangaande gedrag en gedragsverandering, en de voorwaarden daarvoor. Waar vaak wordt verondersteld dat financiële voordeel de doorslag geeft bij het kiezen voor een milieuvriendelijk alternatief, maar er zijn verschillen in doelgroep die mede bepalen hoe succesvol een bepaalde maatregel is. Het terugdringen van stroomverbruik hangt uiteraard samen met een lagere energierekening, maar ook met een lagere CO₂ uitstoot. Dat waarvan we nu zo langzamerhand allen overtuigd zouden moeten zijn, maar waarvoor nog geen eenduidige rekening bestaat, wordt feitelijk iedereen indirect in rekening gebracht (zie bijv. De Volkskrant ‘Koolstofbudget’).

Update

Ook in 2018 is res-outswitching nog actief. Nog steeds op zoek naar kapitaal en gegadigden voor deelname in een developmentteam is inmiddels het zevende prototype actief. Voor meer informatie: res-out.nl

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Klimaatbescherming

Alle 287 projecten