afbeelding van Iris
Iris Ondernemer

Recycled Island Foundation

Recycled Island Foundation werkt aan het creëren van bewustzijn, opleiding, verzameling, recyclen en hergebruik van drijvend plastic.

De Recycled Island Foundation (RIF) is een jonge stichting die in het leven is geroepen om een actieve aanpak te vinden tegen de wereldwijde plasticvervuiling in open wateren. RIF zet in op opvang van drijfvuil in rivieren en riviermondingen, duurzaam hergebruik van plastics, het organiseren van opschoonacties, bewustwording en educatie.

Om het opschonen van de rivieren te stimuleren is gezocht naar de mogelijkheden van hergebruik van de herwonnen plastics. In samenwerking met de gemeente Rotterdam is de potentie gevonden in drijvende groenstructuren. Hiermee wordt de ecologie in de Rotterdamse haven verbeterd. Met het gerecycled plastic worden zeshoekige drijflichamen gerealiseerd waar op, onder en in nieuwe beplanting groeit. Vogels, vissen en micro-organismen vinden voeding, nestruimte en beschutting in het drijvende park. Door het drijvende park loopt een watergeul van ongeveer een halve meter diep; kleinere vissen en vogels kunnen hier beschutting vinden, én de ruimte om te groeien voordat zij de diepere wateren betreden.

Het doel van dit iconische Recycled Park is aan te tonen dat gerecycled kunststof uit de rivier een waardevolle grondstof kan zijn voor hergebruik. Door het gewonnen plastic te hergebruiken, en er drijvende bouwstenen van te maken, krijgt het een nieuwe waarde. Bovendien zorgen de bouwstenen voor een nieuwe groenvoorziening; Recycled Park. Drijvend groen is een meerwaarde voor de stad en heeft een ecologische functie in de rivier als habitat voor, micro- en macrofauna zoals slakken, platwormen, larven, waterkevertjes. 

In Rotterdam zijn door Recycled Island Foundation drie passieve plasticvangers ontwikkeld om het plastic efficiënt uit de Nieuwe Maas te halen. Gedurende een proefperiode van anderhalf jaar zijn de plasticvangers getest, gemonitord en geoptimaliseerd. Dit heeft geresulteerd in een goed werkend systeem, dat ook met de intensieve scheepvaart, getijdewisseling en veranderende windrichtingen effectief werkt. De Plasticvangers vangen het drijfvuil op door gebruik te maken van de aanwezige stroming van het water en houden het drijfvuil vast als de stroming keert. In Brussel en Ambon (Indonesië) zijn ook al met succes Plasticvangers geplaatst. 

afbeelding van Iris
Iris Ondernemer

International Relations Coordinator

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over deze onderneming op de website

Ga naar website

Volg op social

PROJECTEN

MEER GERELATEERDE PROJECTEN

Alle 323 projecten