afbeelding van Michel F.
Michel F. Ondernemer

Periklesstichting: Ideeenmakelaar voor een sociaal duur

creatieve en integrale ideeen, voorstellen en voorbeeldprojecten vanuit burgers in te brengen bij de beleidsbeslissers van Nederland

De Periklesstichting is eind 2010 opgericht door een groep bevlogen burgers om creatieve en integrale ideeen, voorstellen en voorbeeldprojecten vanuit burgers in te brengen bij de beleidsbeslissers van Nederland.

De stichting faciliteert de directe dialoog van beleidsbepalers (politici en bestuurders), ondernemers, wetenschappers en burgers, om te komen tot creatieve en integrale scenario's rond verschillende thema's:

1. maatschappelijk verbonden ondernemerschap;2. arbeid en arbeidsmarkt;3. welzijn, volksgezondheid en zorg;4. inkomen en pensioenen;5. open kennismaatschappij;6. burgerschap en participatie;7. duurzaamheid en innovatie;8. toekomstbestendige economie;9. leven en wonen;10. creativiteit en vitaliteit

Hiermee biedt de stichting een beveiligde omgeving voor beleidsbeslissers, en een platform voor burgers en denktanks, om direct ideeen uit te wisselen.

De Periklesstichting geeft zo 'sociale waarde' aan bestaande of zojuist ontwikkelde ideeen/voorstellen van burgers/burgerdenktanks.

De Periklesstichting functioneert daarnaast als kleinschalig werkproject voor hoger opgeleide burgers met een moeilijke arbeidsmarktpositie (leeftijd, afkomst, studie, handicap etc.).

De Periklesstichting wil de beleidscyclus democratiseren. Wil men participerende burgers, dan mag zich dat niet alleen vertalen met 'gratis uitvoerders'.

Participatie impliceert ook een actieve bijdrage van burgers aan toekomstig beleid.

De Periklesstichting wil:

- het discours over onze sociale samenleving verlevendigen

- de beleidcyclus democratiseren (ideeen van burgers 'sociale waarde' geven

- de sociale samenhang tussen burgers en bestuurders herstellen;

De initiatiefnemers van de Periklesstichting hebben van de formele oprichting tot begin 2013 gebruikt om een uitgebreid netwerk in politiek en bestuurlijk Den Haag (en Brussel) op te bouwen.

Al gauw bleken politici en bestuurders zich gevangenen te voelen van de geinstitutionaliseerde beleidscycli. Men kon aan de adviezen vaak al zien welke instituten aan de adviezen hadden meegeschreven.

Een tweede kamerlid verwoorde de vraag vanuit politiek Den Haag uiterst duidelijk: "Geef ons ideeen".

De vraag vanuit politiek Den Haag, de wens vanuit bestuurders om op persoonlijke titel in een veilige omgeving over de eigen schaduw te kunnen springen en de wens om burgers te betrekken bij de beleidsvorming (inhoudelijk en als medewerker) was de aanleiding voor onze Ideeenmakelaardij. 

De Periklesstichting is op zoek naar:

- burgerdenktanks/kenniscentra (als partners);

- beleidsbepalers (die mee willen denken over creatieve oplossingen, en daar mee kunnen scoren)

- wetenschappers/onderzoekers (om burgers te begeleiden, en zo ook uitvoerders te hebben voor de eigen publicatieeisen)

- onderwijsinstituten/jongeren/burgers/werkzoekenden/senioren etc (voor de interviws, themasalons en/of de eigen denktank)

Om het creatieve proces op gang te helpen, hanteren we verschillende instrumenten:• Redactieraad;• Startfoto’s• waaierspel©;• thema-salons;• Ekklesia;• eigen denktank;• eigen facilitaire dienst.

De Redactieraad bestaat uit beleidsbeslissers en ondernemers.

De Startfoto's bestaan uit een serie van diepte-interviews van beleidsbeslissers door burgers. De interviews vormen te samen een serie inkijkjes in de toekomstverlangens van de bestuurders en de burgers. Hoe ziet een menswaardige, sociale samenleving eruit? Welke elementen zijn noodzakelijk, welke zelfs voldoende, en welke stappen zijn nodig voor deze vergezichten?

De themateams en de ekklesia worden vormgeven door de burgers zelf.

De facilitaire dienst wordt vormgegeven in samenwerking met jongerendenktanks en/of hoge scholen.

De eigen denktank bestaat uit burgers zonder werk, die via ons project nuttig werk willen combineren met een doorstroomtraject naar vast werk (binnen ons bestuurlijke netwerk). Het gaat niet om een loze belofte, maar om een vast voornemen van de Periklesstichting om hiermee mensen op menselijke wijze kans op werk te bieden. 

afbeelding van Michel F.
Michel F. Ondernemer

Bouwjaar '66, en nog nooit naar de APK gehoeven. Politiek filosoof, en toch vrij praktisch en strategisch. Goedmoedige figuur. Natuurlijk lobbyist en netwerker. Tevreden keukenkluns (ik bedoel hobbykok), Frankrijk liefhebber, Jazz en klassiek, kosmologie (zonder wiskunde).

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 390 projecten