afbeelding van Marijke
Marijke Ondernemer

Over doelen en dromen

Middelbare scholieren begeleiden naar hun interne kompas om ze zo beter voor te bereiden op een gelukkig leven in de 21ste eeuw.

Over Doelen en Dromen wil graag meewerken aan het creëren van een onderwijsklimaat waarin diversiteit en talentontwikkeling meer ruimte krijgt. Het project bestaat uit een mentortraject, waarin we jongeren handvatten geven om hun interne kompas te verhelderen. Daaraan koppelen we de theaterprojectdag, waarin jongeren die het traject hebben gevolgd een theaterproductie realiseren met behulp van theaterprofessionals en kunstdocenten. "Kwetsbaar en oprecht zijn, dat is waar het teveel mensen aan ontbreekt, helaas. En als jullie en wij als school de leerlingen dat wel mee zouden kunnen geven, dan zou dat fantastisch zijn." aldus cultuurcoördinator Martine Horstman van onze pilotschool.

Over doelen en dromen wil graag dat er beter gekeken en geluisterd wordt naar jongeren, zodat zij met onze hulp, beter voorbereid worden op een (gelukkig) leven in de 21ste eeuw. Omdat wij als onderwijsmakers nauwelijks een referentiekader hebben hoe om te gaan met deze continue veranderende samenleving, zullen we samen met de jongeren moeten gaan kijken en luisteren naar hun behoeften en mogelijkheden, om wat van de toekomst te kunnen maken. Je kunt de wereld onderverdelen in twee groepen mensen. Mensen die niet blij worden van hun dagelijkse werkzaamheden en mensen die houden van wat ze doen. Als je deze mensen vraagt om wat anders te doen, dan vraag je ze eigenlijk om iemand anders te zijn. Deze mensen leven hun talent en passie. Voor een samenleving in balans is het belangrijk dat deze laatste groep groeit. We willen dan ook bijdragen aan het creëren van een omgeving waarin talent en diversiteit naar boven kunnen komen, zodat steeds meer mensen blij worden van wie ze zijn en wat ze doen. Inmiddels leven we in de 21ste eeuw en deze tijd vraagt iets heel anders van ons dan de tijd waarin de basis van ons het huidige onderwijssysteem werd ontwikkeld. Dit systeem is inmiddels onderhevig geweest aan tal van hervormingen, maar een hervorming is niet meer voldoende om de snelle veranderende omgeving bij te benen. Een systeem hervormen dat in de kern niet meer werkt is niet meer behulpzaam. We moeten daarom een nieuw fundament leggen. De basis van het huidige systeem is vooral gebaseerd op lineair en conformistisch denken, gefocust op academische mogelijkheden met name gericht op mentale processen. Deze mentale processen moet je inzetten om wiskundige formules op je 13de op te lossen en niet in een uur per week, nee wel vier uur per week en dan nog eens thuis vier uur en als je het niet snapt misschien een huilbui of twee en laat staan dat er überhaupt stil is gestaan bij waarom ze deze formules precies moeten kunnen oplossen, zonder begrijpelijk uitleg, want daar is eigenlijk geen tijd voor omdat de onderwijswereld vraagt om een propvol curriculum af te werken, anders kunnen de kinderen later niet ehm…ehm…ehm.. en dan blijft een bevredigend antwoord uit! Daar komt bij dat de samenleving niet meer vraagt op gelijkheid en eenzijdigheid maar om talent en diversiteit. Over Doelen en Dromen wil op basis van deze visie een aanzet geven om een onderwijsklimaat te creëren waarin deze thema's meer ruimte krijgen. Dit doen we aan de hand van een onderwijsprogramma dat kan worden ingezet tijdens de mentorlessen op middelbare scholen. Deze lessen richten zich vooral op het verhelderen van het interne kompas van de jongeren. Het interne kompas geeft richting aan je leven vanuit jezelf, zonder (te veel) invloed van buitenaf (externe kompas). Doordat je meer zicht krijgt op je interne kompas kun je beter onderscheid maken tussen wat je zelf graag wilt (waar je blij van wordt) en wat de omgeving van je vraagt. Doordat het inzicht in je eigen beweegredenen vergroot, groeit het vermogen tot inleven in de ander. Daaraan gekoppeld bieden we een theater projectdag aan. Samen met een team van theaterprofessionals en kunstdocenten van de eigen school gaan de leerlingen aan de slag met een script over de thema's die zijn behandeld in de mentorlessen. Het eindproduct van het project is dan ook een theatervoorstelling waarin alles bij elkaar komt in samenwerking tussen de onderwijsmakers en de jongeren die naar elkaar gekeken en geluisterd hebben!

Het project Over Doelen en Dromen heeft nodig: 1. een enthousiaste groep professionals 2. een team van mentoren met een grote bereidheid 3. een gemotiveerde groep kunstdocenten. Daarnaast kun je hieronder een globale begroting van het project vinden: 1. Initiële kosten a) Vooronderzoek/ontwerp: 5.000 b) Ontwikkelen lesprogramma: 7.000 c) Opzet raamwerk theatervoorstelling: 17.500 d) Uitvoeren pilot: 11.500 e) Aanpassing na pilot: 3.500 f) Communicatie & projectmanagement: 3.500 Totaal initieel: 48.000 2. Kosten per schoolproject (200 leerlingen) a) Training docenten: 1.500 b) Uitvoering voorstelling: 6.500 Totaal per schoolproject: 8.000 3. Dekking initieel a) Aanvraag gemeente Enschede: 17.500 b) Aanvraag provincie Overijssel: 17.500 c) Fondsaanvragen: 10.000 d) Bijdrage scholen: 3.000 Totaal: 48.000 4. Dekking per schoolproject a)Bijdrage school: 4.000 b)Fondsaanvragen: 4.000

We zijn natuurlijk drukdoende met het realiseren van allerlei randvoorwaarden voor het project. Zo hebben we twee middelbare scholen bereid gevonden die de pilot van het project gaan draaien. Hieronder vind je een korte weergave van ons plan van aanpak: 1. Ontwikkeling Mentor programma a) Interviews met leerlingen en hun omgeving b) Training mentoren c) Uitvoering mentor programma d) Coaching on the job, begeleiding van mentoren bij uitvoering programma e) Terugkoppeling van mentorprogramma en projectdag 2 2. Ontwikkeling Theater projectdag a) Script theatervoorstelling b) Bijeenkomsten theaterprofessionals c) Bijeenkomsten docenten kunstvakken d) Uitvoering projectdag e) Uitvoering theatervoorstelling f) Terugkoppeling van de projectdag en het mentor programma

afbeelding van Marijke
Marijke Ondernemer

Over Doelen en Dromen is geïnitieerd door Moes Wagenaar, voormalig stadsdichter, improvisator en filosoof. Door het blootleggen van het interne kompas van jongeren met daaraan gekoppeld een kunstproject wilde Moes de samenleving een boost geven naar gelukkigere omstandigheden. Na een 'Artist in Residence' project in Zweden over een soortgelijk thema, kreeg haar wens steeds concretere vormen. Nu is zij niet meer alleen. Samen met Marijke Scholten, communicatiekundige, docent en eigenaar van FacingTrees, deelt zij exact dezelfde droom. Hand in hand zijn zij dan ook sinds 2015 drukdoende deze droom verder te verwezenlijken. Onder de inspirerende begeleiding van Willem Jaap Zwart, directeur van Theater Concordia Enschede, proberen we met zijn drieën het project Over Doelen en Dromen vorm te geven en te realiseren.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website
PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 556 projecten