afbeelding van Isabelle & Eva
Isabelle & Eva Ondernemer

Mission 21

Active Participants instead of Passive Recipients: providing Quality Education for all. That is our Mission 21!

Gelijke kansen tot ontwikkeling voor ieder kind, dat is onze drijfveer. Het belangrijkste middel om bij te dragen aan gelijkheid is onderwijs. De eerste stappen naar onderwijs voor ieder kind zijn gezet: ieder kind heeft recht op onderwijs, en door de millenniumdoelen gaat 91% van de kinderen wereldwijd naar school. Dit is natuurlijk fantastisch, maar de praktijk leert dat ‘education for all does not mean learning opportunities for all’. Dus de volgende stap is om deze kinderen te voorzien van kwaliteitsonderwijs waarin ieder kind ook daadwerkelijk de kans krijgt om te leren en zich te ontwikkelen. Onze missie is om kinderen in ontwikkelingslanden kwaliteitsonderwijs te bieden. Daar zijn geen nieuwe middelen of materialen voor nodig. De oplossing is simpel, implementeerbaar en duurzaam: help leerkrachten een constructivistisch pedagogisch klimaat te creëren waarin ieder kind de kennis, vaardigheden en attitudes kan ontwikkelen die nodig zijn om zich aan te kunnen passen aan onze globaliserende wereld. Mission 21 Een wijze man vertelde ons ooit: “onderwijs is een kokosnoot”, waarbij de harde buitenkant staat voor materialen en middelen, zoals gebouwen en schoolboeken. De zachte, vruchtbare binnenkant staat voor een niet meetbaar aspect: de meest cruciale factor die de kwaliteit van het onderwijs maakt of breekt. De interactie tussen leerkracht en leerlingen. Ontwikkelingshulp focust zich vaak op de harde buitenkant, het zichtbare aspect van onderwijs. Want een investering moet snel en zichtbaar resultaat hebben. Maar, vragen wij ons af, draagt dit bij aan duurzame verandering? Gaat de kwaliteit van het onderwijs er hierdoor structureel op vooruit? Daar kunnen wij kort over zijn. Nee. Ons project is niet direct tastbaar, maar zoveel effectiever dan elk nieuw materiaal of middel. Wij, Mission 21, richten ons op de zachte binnenkant van de kokosnoot. Want in die vruchtbare binnenkant vinden we de kern van waar onderwijs om draait: de interactie tussen leerkracht en zijn leerlingen. In landen in ontwikkeling blijkt deze interactie vaak te bestaan uit een leerkracht die voor zijn blackboard kennis overdraagt, waarna de leerlingen hem in koor herhalen. Een typisch voorbeeld van de ‘3 R-type of education’; recipient, repitition and recall learning. Een focus op herhaling, in plaats van op begrip. Dit creëert passieve, afhankelijke burgers en doodt creativiteit en de autonome geest. Onderwijs krijgt pas kwaliteit zodra het de leerling uitdaagt te communiceren, kritisch en autonoom te denken, initiatieven te nemen en samen te werken. Alleen dan wordt onderwijs empowerment, en rust het leerlingen uit met de vaardigheden, attitudes en kennis die nodig is om te functioneren in onze globaliserende wereld, oftewel de 21st century skills. Dat is onze missie. Mission 21 wil leerkrachten ondersteunen in de transitie van traditioneel, leerkracht-gecentreerd onderwijs naar modern, leerling-gecentreerd onderwijs waarin de 21st century skills optimaal ontwikkeld kunnen worden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het wiel al is uitgevonden: het constructivistische klaslokaal. Mission 21 streeft ernaar leerlingen de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen tot gemotiveerde, onafhankelijke, pro-actieve en kritische burgers. Wij geloven niet dat nieuwe materialen of een nieuw curriculum de duurzaamste verandering teweeg brengen. Wij geloven dat de sleutel naar duurzaam, goed onderwijs ligt in het creëren van een constructivistisch pedagogisch klimaat in de klas. Onze Mission 21 is om leerkrachten in ontwikkelingslanden bij te scholen met een inspirerende, participatieve trainingsmodule waarin zij zich een nieuwe, constructivistische benaderingswijze eigen maken. En het mooiste is, wij maken onszelf overbodig, want na de training zijn de docenten zelf in staat hun collega’s te trainen.

Mauritius maakt een transitie van een agricultuur naar een kenniseconomie: van suikerriet naar sociaal kapitaal. Om het sociaal kapitaal in het land te versterken, is het nodig de Mauritiaanse kinderen te voorzien van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Kwaliteit impliceert dat kinderen kennis, vaardigheden en attitudes moeten aanleren die nodig zijn om zich aan te passen aan hun veranderende maatschappij en de veranderende arbeidsmarkt: de 21st century skills. “Our society is modernising, and the labour market is changing along with it. This requires a new educational approach. But I don’t know how to adapt my teaching.” - Teacher of Standard V, Mauritius. Deze handelingsverlegenheid kenmerkt de docent in Mauritius, en toont de bottom-up support voor ons project. Mission 21 wil namelijk duurzame verandering in klaslokalen bewerkstelligen, door leerkrachten te trainen in het creëren van een constructivistisch pedagogisch klimaat waarin leerlingen de 21st century skills optimaal kunnen ontwikkelen. We beginnen in Mauritius, maar de training van Mission 21 is ook buiten Mauritius relevant en implementeerbaar.

1. Publiciteit. Mission 21 wil haar zichtbaarheid vergroten in Nederland en Mauritius, en eventueel in andere landen waar de training ingezet kan worden. 2. Coaching. Mission 21 wil graag coaching van ervaren professionals, waarbij vooral de vraag ‘hoe scherpen wij ons plan aan en hoe brengen wij het in de praktijk?’ centraal staat. Ook coaching op het gebied van publiciteit zou nuttig zijn: hoe zetten wij sociale media en crowdfunding in om ons project te realiseren? 3. Financiering. Om de training te verwezenlijken in Mauritius hebben wij een budget nodig.

Stap 1. Doorontwikkelen training en beoordeling door professionals. De training is stevig ingebed in bestaande wetenschappelijke kennis en lokale kennis van de context van Mauritius. De module omvat een informatiefolder en een x aantal workshops om leerkrachten kennis te laten maken met de centrale begrippen constructivisme en de 21st century skills. Daarna maken leerkrachten op een inspirerende manier kennis met het contructivisme door ervaringsleren, waarna zij competent zijn deze methode in hun klas toe te passen én de kennis door te geven aan collega’s (train the trainer). Hiermee is de training duurzaam, omdat Mission 21 zichzelf overbodig maakt. De trainingsmodule moet objectief worden beoordeeld door professionals werkzaam in het onderwijswerkveld en ontwikkelingssamenwerking, hiervoor maken wij gebruik van ons netwerk op Universiteit Utrecht. Op basis van de feedback wordt de training aangescherpt. Stap 2. Pilot in Nederland. Als de training ontwikkeld is, wordt een pilot onder Nederlandse leerkrachten gehouden om eventuele valkuilen te signaleren en ervaring op te doen met het geven van de training. Stap 3. Projectplan en businessmodel aanscherpen. Na de beoordeling van de professionals en de optimalisering van de trainingsmodule, worden het projectplan en het businessmodel concreet op papier gezet en uitgevoerd. Stap 4. Stakeholders identificeren en netwerk uitbreiden. Stakeholders worden geïdentificeerd in samenwerking met onze contacten op het Mauritiaanse Ministry of Education and Human Resources, Tertiary Education and Scientific Research in Mauritius, en via de directeur van Middlesex University Branch Campus, Mauritius. Stap 5. Informatiefolder ‘The Road Of Learning Is Always Under Construction’. De door ons ontworpen bestaande folder dient als basis van de training en wordt vooraf verspreid onder de stakeholders. Stap 6. Social media inzetten en website lanceren voor publiciteit.

afbeelding van Isabelle & Eva
Isabelle & Eva Ondernemer

Internationaal pedagogen met een missie. Onderwijsbeleid in ontwikkelingslanden bestaat vaak uit veel mooie woorden, maar wij hebben gezien dat de realiteit weerbarstiger is. Wij willen een brug bouwen tussen beleid en praktijk. Eva. Isabelle. Mission 21.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 556 projecten