afbeelding van Marleen
Marleen Ondernemer

Jonggeleerd

Taalondersteuning voor jong door oud

Jonggeleerd gelooft in de betekenisvolle ontmoeting tussen ouderen die behoefte hebben aan meer sociaal en zinvol contact en kinderen die taalondersteuning nodig hebben. Door hen op een slimme manier aan elkaar te koppelen is het kind geholpen met zijn/haar taalontwikkeling en biedt het de oudere tegelijkertijd een verfrissende vorm van aanspraak. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Jonggeleerd is een initiatief van ons, Marleen en Esmé, en is ontstaan vanuit de behoefte om meer maatschappelijk betrokken te zijn in ons werk en van betekenis te kunnen zijn voor de voor ons belangrijke maatschappelijke thema's: taalontwikkeling, educatie, sociale cohesie en vereenzaming. Wij hebben ons allebei met veel plezier ingezet als voorlezer. We hebben hierdoor gezien hoeveel behoefte er is aan taalondersteuning en hoe omvangrijk dit maatschappelijke probleem is. Tegelijkertijd hebben we ervaren hoe effectief het is om op een leuke manier en met aandacht voor elkaar hieraan te werken. Het belang van (samen) lezen wordt door instanties als de Stichting Lezen&Schrijven breed onderschreven. Daarnaast is de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande vereenzaming onder ouderen een actueel en niet te missen uitdaging. Wij vinden het belangrijk om deze groep ouderen te betrekken en weer in hun kracht te zetten. Door hun kennis en ervaring op een leuke en zinvolle manier in te zetten, hopen wij hen het gevoel te geven weer mee te doen. En iedereen weet: Jonggeleerd is oud gedaan, toch?

Om Jonggeleerd van de grond te krijgen hebben we o.a. financiële middelen nodig. Met deze financiële middelen willen we: - lees- en lesmateriaal aanschaffen; - onze communicatiekanalen opzetten; - huisstijl ontwikkelen; - marketing materiaal ontwerpen en drukken (flyers, posters, aankleding, promotiefilm, etc.); - activiteiten bekostigen. Daarnaast zijn we gebaat bij advies over bedrijfsvoering. Denk hierbij aan: - Hoe regel je alles financieel en administratief? - Hoe maak je strategische keuzes, bv voor samenwerking of partnerships? - Hoe ga je van project naar organisatie? Verder krijgen we graag ondersteuning bij fondsen- en subsidieaanvragen.

Op dit moment richten we ons voornamelijk op onderstaande punten: 1. Activiteiten organiseren om Jonggeleerd van de grond te krijgen en kenbaar te maken. 2. Structureel organiseren van voorleesmiddagen (de eerste is inmiddels geweest) 3. Pilotprogramma: we willen minimaal 8 leeskoppels maken. We zien dit als een kans om te kijken of ons idee van de ontmoetingen werkt in de praktijk en welke dingen nog bijgeschaafd moeten worden. 4. Uitbreiden en versterken van ons netwerk. We werken hard aan het versterken en uitbreiden van het netwerk om onze doelgroepen te bereiken, vanzelfsprekend is dit een doorgaand proces. De focus ligt nu nog op contact maken, kenbaar maken van ons bestaan en bekijken wat er allemaal al bestaat en speelt binnen ons werkveld. De focus moet gaan naar: met wie kunnen we samenwerken, waar liggen de mogelijkheden en hoe pakken we dit strategisch slim aan? De partijen die binnen ons netwerk vallen zijn: - Ouderen organisaties (bijvoorbeeld NOP) - Buurtteams - Gemeentes - Sociaal makelaars - Basisscholen - Kinderdagverblijven - Publieke ruimtes: bibliotheken, kinderboerderij (als mogelijke locatie), buurthuizen, dagbesteding en inloophuizen 5. Aanspreken van fondsen en subsidies.

afbeelding van Marleen
Marleen Ondernemer

Impact teweeg brengen en maatschappelijke meerwaarde creëren; dát is wat ik wil bereiken en waar ik in mijn werk maar ook daar buiten altijd naar op zoek ben. Hierbinnen krijgen met name de thema’s taal, educatie, (alternatieve) onderwijsvormen en de synergie tussen verschillende culturen mijn speciale aandacht. Ik vind het belangrijk dat iedereen die daar behoefte aan heeft kan leren en toegang heeft tot de daarvoor benodigde tools, materialen en informatie en ik denk en werk er graag aan mee om dat mogelijk te maken. Mijn internationale ervaring geeft mij een uitgebreide bron van kennis die unieke invalshoeken biedt om buiten de reguliere kaders te denken. Ik heb een positieve instelling, ben energiek, hecht veel waarde aan samenwerken en geloof in de kracht van het aangaan van verbindingen omdat je samen meer kunt bereiken.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

Reacties (1)

Meepraten? Login

afbeelding van Marleen
Jonggeleerd gelooft in de betekenisvolle ontmoeting tussen ouderen die behoefte hebben aan meer sociaal en zinvol contact en kinderen die taalondersteuning nodig hebben. Door hen op een slimme manier aan elkaar te koppelen is het kind geholpen met zijn/haar taalontwikkeling en biedt het de oudere tegelijkertijd een verfrissende vorm van aanspraak. Zo snijdt het mes aan twee kanten!
PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 596 projecten